Ideológia ​és hagyomány 1 csillagozás

Mándi Tibor: Ideológia és hagyomány

A ​kötet a kritikai megértés/megértő kritika szándékával íródott. Elsődleges feladatának a neokonzervatív gondolkodás megértését-elemzését tekinti, amennyiben kritikájára vállalkozik, azt igyekszik az irányzat saját belső mércéi, koherencia-kritériumai alapján megtenni.

Ugyanakkor megpróbálja tárgyát elméleti igénnyel megközelíteni, ehhez – és talán ez legfontosabb megkülönböztető jegye – egy sajátos episztemológiai nézőpontot, a politikai tudásról alkotott képet hívva segítségül. Tömören megfogalmazva a könyv neokonzervativizmusra vonatkozó legfontosabb állítása szerint a neokonzervativizmus egyfajta középutat képvisel a politikai tudás (a hagyományos konzervativizmus által támogatott) szkeptikus-hagyományelvű és (a hagyományos konzervativizmus által élesen elvetett) racionalista-ideologikus felfogása között, amikor lényegében egy sajátos, elsősorban angolszász, klasszikus liberális hagyomány, és az annak megfelelő politikai berendezkedés racionális védelmére vállalkozik,… (tovább)

>!
Századvég, 2012
188 oldal · ISBN: 9786155164057

Kívánságlistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Molnár Tamás: Igazság és történelem
Molnár Tamás: A jobb és a bal
Körösényi András: Vezér és demokrácia
Bozóki András – Sükösd Miklós (szerk.): Anarchizmus
Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei
Lánczi András: Modernség és válság
G. Fodor Gábor: Kérdéstilalom
Ludassy Mária (szerk.): Az angolszász liberalizmus klasszikusai I-II.
Németh György (szerk.): Államéletrajzok
Reinhart Koselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája