A ​magyar történettudomány 0 csillagozás

Mályusz Elemér: A magyar történettudomány Mályusz Elemér: A magyar történettudomány

Arra ​a kérdésre keres feleletet: Támogatja-e történetírásunk a népi gondolatot, igyekszik-e a korszerű nemzeteszmét megfogalmazni? Sorra véve mindazokat az intézményeket, amelyek a magyar történettudomány munkásait összefogják, tárgyilagosan rámutat szervezetük elavult részeire, valamint oly hiányaikra, amelyek az eredményes tevékenységet gátolják. nem közismert jelenségeket ismertet tehát, hanem terveket, amelyek alkalmasak legnemzetibb tudományunk fejlesztésére s egyszersmind a magyar közgondolkozás irányítására. A multtól örökölt intézmények, mint az Akadémia, az Egyetem, a Nemzeti Múzeum működésének kritikájával s a jövő feladatainak megállapításával mintegy kettős tükörben mutatja meg napjainkat, a jelent, az uralkodó szellemtörténeti s a feltörekvő népiségtörténeti irányzat ellentétét, valamint világnézeti különbözőségüket. A tanulmány, elutasítva az elavult politikai nemzet fogalmát, nyílt hitvallás a népi gondolat érvényesülését jelentő új nemzeteszme mellett, ugyanakkor… (tovább)

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Historia Incognita Attraktor

>!
Attraktor, Budapest, 1998
118 oldal · ISBN: 9789639857087
>!
Bolyai Akadémia, Budapest
156 oldal · puhatáblás

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Monostori Imre: Szekfű Gyula a változó időkben
Illik Péter: A spanyol armada pusztulása (1588)
Czeferner Dóra – Szőts Zoltán Oszkár – Szőts-Rajkó Kinga (szerk.): Történészek története
Kriston Pál: A történetírás története
Kincses Katalin Mária (szerk.): A magyar hadtörténetírás története és aktuális kérdései
Ernst Breisach: Historiográfia
Balogh Tamás: Huizinga Noster
Wessel Krul: Egy korszerűtlen történész
Balogh Tamás – Törő Krisztina: Huizinga magyar barátai
Őze Sándor: Nemzettudat és historiográfia