Sárga ​vihar (Táltoskirály 2.) 16 csillagozás

Makkai Sándor: Sárga vihar Makkai Sándor: Sárga vihar Makkai Sándor: Sárga vihar Makkai Sándor: Sárga vihar

A ​Táltoskirály folytatásában Makkai Sándor Magyarország történelmének egyik legtragikusabb időszakát: a tatárjárást örökítette meg. A fordulatos, mozgalmas cselekményű regény főhőse ezúttal is IV.Béla, a vívódó, szorongó lelki alkatú fiatal uralkodó, aki terveivel, határozataival és országátalakító elképzeléseivel csaknem mindig magára marad, ellenérzést ébreszt környezetében, de néha az ország egészében is. A sorozatos kudarcok (főként a kunok elleni lázadás) csak növelik magányosságát, s félelmét: Azt a végzethitet amely szerint őt közeli halál fenyegeti. Muhi pusztáról, a vesztes csatából hűséges emberei mentik meg. Életben maradt tehát, minden jóslat ellenére, s a tatárdúlás után „második világalapítóként” óriási energiával és nagyszabású tervekkel fog hozzá az ország újjáélesztéséhez – most már a benne hívő főurak támogatásával és segítségével. IV.Béla története így egybefonódik a tatárjárás mozzanatainak leírásával, az elpusztított ország életének rendkívül szuggesztív,… (tovább)

>!
Kriterion, Kolozsvár, 2009
484 oldal · ISBN: 9789732609262
>!
Kriterion, Kolozsvár, 2000
484 oldal · ISBN: 9732605685
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1981
562 oldal · ISBN: 963151692x

3 további kiadás


Kedvencelte 3

Most olvassa 3

Várólistára tette 13

Kívánságlistára tette 3


Kiemelt értékelések

>!
madóri
Makkai Sándor: Sárga vihar

Méltó folytatása az előző kötetnek: hétköznapi emberek és világi, egyházi méltóságok élete, belső tusakodása kapcsolódik össze – mindez a tatárveszély árnyékában, majd a pusztítás, pusztulás ideje alatt.
Tetszett, hogy a királylányok világába is betekintést nyerhettem: testvéri szeretet, aggodalom, összetartás, szerelmek pókhálója fonta szorosabbra kapcsolatukat. Az író a Táltoskirály könyvben felbukkanó mellékszereplők sorsát is igyekezett bemutatni; emellett nagy hangsúlyt fektetett IV. Béla rendeltetésszerű küldetéstudatának magyarázatára. A mongol vész elcsitulta után pedig egy szebb és reménytelibb jövő ígéretével kecsegtetett, melyet a király és a nemzet együttes erővel alapoz meg.

4 hozzászólás
>!
Creusa
Makkai Sándor: Sárga vihar

Mind a szereplők és a történet hűen tükrözik a valóságot.
Nagyon tetszett IV. Béla testőrségei, katonáinak alakításai akik ezeket a mai is meglévő csodálatos várakat megalkották. Hiszen majd minden vár ekkor épült a tatárok ellen. Talán haa a tatárok nem lettek volna, ma igen kevés várunk lenne Magyarországon. Szent Margit még csak mint pocaklakó kapott helyet a regényben :) bár a történelmünk szerint Klissza várába -ahová menekültek az Árpádok- már megszületett, de hát kisebb eltérések mindig vannak.
Szépen felépített és igen az első részben megemlített szereplők áthajolnak a Sárga viharba, „szórakozva” megtanulhatjuk a Tatárjárás eseményeit.
Ebből egy fantasztikus sorozatot lehetne csinálni a filmiparban.

>!
Orbantorgyan
Makkai Sándor: Sárga vihar

A legjobb történelmi regények egyike. Makkai nagytiszteletű urat, mint írót későn találtam meg. A MEK adatbázisából töltöttem le néhány regényét. A Sárga vihar talán a legizgalmasabb. Igazi klasszikus. Sok érdemtelenebb kiszorította a legnagyobb írók közül. Ha Takaró és Tőkéczky beszélget is róla, még kevesekhez jut el. Kodolányi művét, A vas fiait lehet vele párhuzamba állítani. Makkai egy regényfolyamban írta meg a tatárjárás előzményét ésmagát a katasztrófát.

>!
Nílkantha
Makkai Sándor: Sárga vihar

Hatalmas téma – a tatárjárás –, gyenge írói képességekkel megírva.


Népszerű idézetek

>!
Nílkantha

… csak az tudhatja igazán, mi a tiszta öröm, akinek megadatott az ellentétjével való összehasonlítás lehetősége.

126. oldal, Erdélyi szépmíves Céh Kolozsvár

>!
Creusa

nincs kicsi és nagy,mert minden egyformán jelentős, ha beilleszkedik egyetlen cél szolgálatába.

270.

>!
Nílkantha

…gyerek a nép, oszt a mese jobban húzza, mint a tulajdon haszna.

32. oldal, II. kötet, Erdélyi szépmíves Céh Kolozsvár

>!
Creusa

A test beszédes tükrévé válhatott a szív minden kincsének.

378.

>!
Nílkantha

A halál árnyékában az órák éveket jelentenek, sokszor egy pillanat is elég, hogy a lélek multat s jövőt átrepüljön.

158. oldal, II. kötet, Erdélyi szépmíves Céh Kolozsvár

>!
Nílkantha

Az erő több az igazságnál s az érdek fontosabb a szeretetnél.

215.-216. oldal, II. kötet, Erdélyi szépmíves Céh Kolozsvár

>!
Creusa

Az öreg Hargita rücskeit simára töltötte ki a fehér takaró. Mint óriási hasas tehenek, domborodtak a hegyek mindenfelől, körülfekve a székelységet. S erre eltették a fejtörést tavaszra, mert addig ugyan be nem bújik ide anyaszülte.

230. oldal

>!
Creusa

A nap pedig sétált büszkén, tüzes szívétől lüktetett a levegő, s gyönyörködött a forró izgalomban, amit oda lent ébresztett hatalmának mutogatásával. A vizek részeg őrjöngéssel rohantak le a hegyoldalakon s omlottak egymás karjaiba vad nászmuzsikával. Szűk volt nekik a völgyek ölének lakodalmas vágya, fölvetették magukat belőle az egyesülés szilaj lázában, s végig hemperegtek összefonódva a mezőkön, boldog lihegéssel terülve el édes kifáradásuk kéjében. Millió rügyszem bomlott csodálkozva kék eget s aranynapot tükröző meztelenségükre,s végeláthatatlan erdőségek susogtak altató dalt felettük.
A nap elégedett mosolygással szemlélte teremtő művét a zenitről. Mindent látott, még a legparányibb virágocska gyönyörtől borzongó szirmait is, és gyújtogató sugárcsókokkal viszonozta a mindenünnen feléje táruló hódolatot. Csak az emberek dolgai hagyták közönyösen, mint akik kikapcsolták magukat a természet ünnepi közösségéből.

244.

>!
Creusa

inkább dőljön el élethalálharcban, hogy van-e még joga a maga életét élni a magyarnak? …Vagy temetkezzék felejthetetlen sírba az egész, de maradjon lángoló betűkkel beírva a becsülete a történelem kitéphetetlen lapjára!

151. oldal Kriterion

>!
Nílkantha

… a kín, borzalom, szenvedés és halál csupa hazugság, (…) az élet győzhetetlenül megy tovább a maga útján, (…) a fiatal szívet nem lehet megtörni s az ifjúság gyönyörű kegyetlenséggel siklik el az öregek érthetetlen bánata fölött.

344. oldal, II. kötet, Erdélyi szépmíves Céh Kolozsvár


Hasonló könyvek címkék alapján

Zsoldos Attila: Nagy uralkodók és kiskirályok a 13. században
Voltaire: XII. Károly
Kristó Gyula – Makk Ferenc: Az Árpád-házi uralkodók
Maurice Druon: A Vaskirály
Heinrich Mann: Egy király ifjúsága
Heinrich Mann: IV. Henrik
Robert Merle: Jó városunk, Párizs
Kodolányi János: Boldog Margit
Dessewffy-Horváth Marietta: Szivárvány havasán
Szentmihályi Szabó Péter: Édua és Kun László