A ​tévelygők útmutatója 1 csillagozás

Maimonidész: A tévelygők útmutatója

A ​középkori zsidó-arab kultúra „aranykorának” legjelentősebb vallásbölcselője, enciklopédikus műveltséggel rendelkező tudós polihisztora Mose ben Maimon (Cordóba, 1138 – Fosztat, 1204), akit a filozófiai tradíció Maimonidészként ismer. Az almohád üldözések miatt családjával tizenévesen menekülni kényszerül, míg végül az egyiptomi Fosztatban telepednek le. Itt a kalifa udvaránál elismert orvosként működik, s egyben a helyi zsidóság szellemi vezetőjévé lesz.
Máig mértékadó rabbinikus törvényfejtegető munkássága mellett 1190-ben befejezte filozófiai főművét, A tévelygők útmutatóját, amely egyben a legjelentősebb zsidó bölcseleti mű. A Szentírás kinyilatkoztatott igazságait veti egybe a filozófusok érveivel – hit és tudás örök dilemmáján elmélkedik. Az arisztotelészi filozófiában szerzett jártassága miatt a mestert sokszor a „zsidó Arisztotelész”-nek is nevezték. Műve első kötetében elsősorban a nehezen érthető szentírási helyeket magyarázza, az isteni attribútumokat és az arab… (tovább)

>!
Logos 2000, Budapest, 1997
1152 oldal · ISBN: 9638159103 · Fordította: Klein Mór

Enciklopédia 2

Szereplők népszerűség szerint

Arisztotelész · Platón


Most olvassa 3

Várólistára tette 6

Kívánságlistára tette 16


Népszerű idézetek

Cneajna>!

Aristoteles és Plátó megegyeznek abban, hogy az érzékek a tudás alapját szolgáltatják, de nézeteik eltérnek az ut és a módra nézve, melyen tudományos ismeretet nyerünk. Plátó szerint a lélek visszaemlékezik az igazságra, mely az érzékek behatásai által felébresztetik, Aristoteles szerint a visszaemlékezés szükséges ugyan, de nem szoritkozik az eszmék világában való korábbi létre, hanem kiterjed az érzékek világára is. Nála a visszaemlékezés a tapasztalatból ered; az emlékezet művészet, mely által az általános fogalom képeztetik.

22. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Arisztotelész · Platón
Cneajna>!

Plátó a rosznak létezését isten létéből, mint annak ellenkezőjéből következtette. És miután az eszmék égi régiójában helye nincs, tehát szükségkép a tünemények földi régiójában kell honolnia – hazája a világ.

57. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Platón

Hasonló könyvek címkék alapján

David Starr-Glass: A judaizmus
Verő Bán Linda: Héber dalok zsidó ünnepekre
Verő Bán Linda: Purimi zsidongó
Verő Bán Linda: Mesés képek egy zsidó család életéből
Verő Bán Linda: Mit jelent zsidónak lenni?
Verő Bán Linda: Őszi ünnepek zsidongója
Verő Bán Linda: Pészáchi zsidongó
Oberlander Báruch (szerk.): Mózes imája – Sábeszi imakönyv
Benoschofsky Ilona – Scheiber Sándor (szerk.): A Budapesti Zsidó Múzeum
Naftali Kraus (szerk.): Sámuel imája