A ​természettudomány útjai Istenhez 0 csillagozás

Magdics Gáspár: A természettudomány útjai Istenhez

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szent István könyvek Szent István Társulat

>!
Szent István Társulat, Budapest, 1932
532 oldal · puhatáblás

Népszerű idézetek

Fisu>!

«Nem ismerek ridegebb oktatást mint azt,… amely a természettudományoknak csak köznapi hasznát tudja láttatni, megértetni, de a természet törvényszerűségéből eredő áhítatot még csak sejtetni is képtelen. Bármily fontosak legyenek is a tények, de egymagukban nem elégségesek az embernevelésre. A tényeket jól, alaposan és behatóan meg kell ismertetnünk növendékeinkkel, de gondoskodnunk kell arról is, hogy a tények meg is ihlessék őket». Az oktatásnak a tények világán felül kell emelkednie. Mit használ annak az érett fiatalembernek, ha értelmével uralkodik is mindazokon az ismereteken, amelyeket csak nyújthat a középiskola, de szíve, lelke híjával van annak az ideális tartalomnak, amelyet egyedül csak a hitből meríthetünk. A középiskola nem tölti be hivatását, ha csupán intellektuális munkát végez, legyen bár az még oly kifogástalan is ; munkájának, ha az életnek akar nevelni, az erkölcsi elvek szolgálatában kell állani. «Szükség van arra, hogy növendékünkkel már fiatal korában megéreztessük, hogy van valami, ami legjobb, legigazabb, legtökéletesebb és amit csak a vallás tanaiból érezhet meg. Szükség van arra, hogy megtudja és megérezze, hogy nemcsak az igaz, amit szemével lát, amit kezével megfog, amit mérlegével megmér, hanem vannak igazságok, amelyek megmérlegelhetetlenek és kiszámíthatatlanok,… amelyek sem agykérgünk állományából, sem agyunk redőiből s tekervényeiből, sem a szervezetünkben végbemenő chemiai folyamatokból, sem a külvilág reakcióiból maradék nélkül meg nem magyarázhatók.»


Hasonló könyvek címkék alapján

Bernard Dumpleton – Anne Gatti – Anna Grayson – Derek Hall – Tim Healey – Tim O'Hagan – Peter Leek – John Man – Antony Mason – Geoffrey Sherlock – Keith Spence – Jill Steed: Varázslatos Föld körüli utazás
Varga András – Varga Domokos: Ég és Föld
Schmidt Egon: A lombkorona élővilága
Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai
Lázár Ervin: Öregapó madarai
Szent-Györgyi Albert: Válogatott tanulmányok
Fehér László: Különös növények
Erdős Attila: Felvágós könyv
Fazekas György – Szerényi Gábor: Biológia II.
Csányi Vilmos: A kutyák szőrös gyerekek