A ​könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig 3 csillagozás

Madas Edit – Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig

A könyv a Kárpát-medence művelődéstörténetét az írásbeliség és a könyves kultúra szemszögéből vizsgálja a felvilágosodás koráig. Az eddigi könyvtörténeti összefoglalások könyvgyűjtési szempontja mellett most a könyv olvasása áll a figyelem középpontjában. A kötet az egyes korszakok eltérő forrásainak elemzése után a különböző könyvtártípusokat tárgyalja, így az intézményei könyvtárak történetét a Mohács előtti időben, illetve az azt követő két évszázadban: az egyházak és a szerzetesrendek gyűjteményeit, az iskolák bibliotékáit, illetve a nyilvános könyvtárak kialakulását. A reneszánsz bibliofília megismertetését követően a magánkönyvtárakat társadalmi rétegenkénti illetve szakmák szerinti csoportosításban mutatja be. Az olvasmányanyag elemzésének fő szempontja, hogy mit olvastak az egyes társadalmi rétegekhez tartozók, vagyis mikor melyik európai szellemi áramlat recepciója jellemző köreikben.

>!
Balassi, Budapest, 1998
184 oldal · ISBN: 9635061765

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Nyerges Judit – Verók Attila – Zvara Edina (szerk.): Monokgraphia
Csapodi Csaba – Tóth András – Vértesi Miklós: Magyar könyvtártörténet
Koltai András: Batthyány Ádám és könyvtára
Varga Katalin – Mészárosné Szentirányi Zita (szerk.): Összehasonlít(hat)ó könyvtárügy
Rózsa György – Rózsa Dávid: Legvégül a tópart
Kégli Ferenc – Sonnevend Péter: Fejezetek a magyarországi könyvtárügy történetéből (1945-1956)
Bényei Miklós (szerk.): Egyetemes könyv- és könyvtártörténet 19-20. század
Illés György: Mesélő könyvtárak
Grócz Zita (szerk.): A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár
Antalóczi Lajos: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár története (1793-1996)