A ​magyar nyelv alaktana 0 csillagozás

Elméleti leírás gyakorlatokkal
M. Korchmáros Valéria: A magyar nyelv alaktana

Az ​alaktan, vagyis a morfológia a nyelvtudománynak az a területe, amely a jelekkel, ragokkal, képzőkkel foglalkozik. Ezeket összefoglaló névvel morfémáknak nevezi a nyelvtudomány. A morfémák az emberi kommunikáció legfőbb és legjellemzőbb eszközének, a nyelvnek a legkisebb jelentést hordozó eszközei, a „nyelvi jelek”, amelyekből a beszédtevékenység minimális egységei, a mondatok felépülnek. A magyar nyelv alaktana című kiadvány rendszerszerűen bemutatja a nyelvünkben előforduló valamennyi morfématípust.

Az egyes morfémák jellemzése azon is alapszik, hogy milyen a viszonyuk a környezetükkel, és hogyan társulhatnak, ezért az alaktannak szükségképpen foglalkoznia kell a morfémakapcsolatok lehetséges formáival. Az alaktan vizsgálja az elemi morfémák és a szóértékű jelkomplexumok tulajdonságait és a mondatba kerülésre alkalmas formáikat, szóalakváltozataikat. Természetesen beletartozik az alaktan látókörébe az is, milyen módon gyarapodhat-gyarapítható a nyelv jelkészlete. A… (tovább)

>!
Tinta, Budapest, 2021
256 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789634093169

Hasonló könyvek címkék alapján

É. Kiss Katalin – Gerstner Károly – Hegedűs Attila: Kis magyar nyelvtörténet
Simonyi Zsigmond: Tüzetes magyar nyelvtan történeti alapon
Bereczki Gábor: A cseremisz nyelv történeti alaktana
Hutterer Miklós – Mészáros György: A lovári cigány dialektus leíró nyelvtana
Nádasdy Ádám: Milyen nyelv a magyar?
Hoppál Mihály – Szemadám György – Nagy András – Jankovics Marcell: Jelképtár
Kovalovszky Miklós – Juhász József – Szőke István – O. Nagy Gábor: Magyar értelmező kéziszótár
Bernáth István: Skandináv mitológia
Montágh Imre: Tiszta beszéd
Nádasdy Ádám: Prédikál és szónokol