Veres ​Pálné 0 csillagozás

M. Bagossy Éva: Veres Pálné

Veres ​Pálné (1815-1895) a magyar nőnevelés világviszonylatban is kiemelkedően jelentős harcosa, propagátora, elméletszerzője és gyakorlati előremozdítója volt. Kislányának otthoni nevelése döbbentette rá arra, hogy valami nincs rendben a nők iskolázásának, nevelésének kérdéskörében, ettől kezdve szinte minden erejével azon volt, hogy elméletileg, még inkább azonban gyakorlatilag erre megoldást találjon. 1867-ben megalapított Országos Nőképző Egylete, az 1869-ben megnyitott első továbbképző leányiskola és további tanítóképző-, gimnáziumalapításai tették lehetővé a szegényebb nők számára a kenyérkereső pályák ismereteinek elsajátítását, de megalapozta egyúttal a nők iskolai, tanügyi felszabadítását is. A most megjelent kis kötet – ükunokájának tollából – nem tudományos monográfia, hanem népszerű, bár adataiban igen hiteles, értékeléseiben mértékadó életrajz és pályakép, egyúttal Veres Pálné műveiből vett szemelvény- és idézetgyűjtemény is. A szerző igen nagy beleérzéssel – Veres… (tovább)

>!
Veres Pálné Gimnázium, Budapest, 1996
106 oldal · ISBN: 9630472597

Hasonló könyvek címkék alapján

Estók János: Királynék könyve
Estók János – Szerencsés Károly: Híres nők a magyar történelemben
Borgos Anna: Holnaplányok
Szécsi Noémi – Géra Eleonóra: A modern budapesti úrinő
Bassa Endre: Mit kell tudni a nőmozgalmakról?
Fábri Anna (szerk.): A nő és hivatása, II.
Máday Andor: A magyar nő jogai
Simándi Irén: Küzdelem a nők parlamenti választójogáért Magyarországon 1848–1938
A nők világa