Leonardo ​Da Vinci 4 csillagozás

Lyka Károly: Leonardo Da Vinci Lyka Károly: Leonardo Da Vinci Lyka Károly: Leonardo Da Vinci

Leonardo neve évszázadok óta fogalommá vált már. Nemcsak az érett renaissance legnagyszerűbb művészeinek egyikét jelenti, „Az utolsó vacsora”, a „Mona Lisa” alkotóját, hanem az emberi kiválóság és sokoldalúság példaképét is. Tudósnak, művésznek, udvari embernek és technikusnak egyaránt kiváló volt. Lyka Károly bölcs mesélőkedvvel eleveníti fel a művész életét, a kort, melyben élt, és elősegíti az alkotások tartalmi és formai megértését. A tanulmányt több mint 50 kép illusztrálja, Leonardónak és körének munkáiból.

Róla szól: Leonardo da Vinci

A következő kiadói sorozatokban jelent meg: A művészet kiskönyvtára · A művészet kiskönyvtára Corvina

>!
Corvina, Budapest, 1983
36 oldal · ISBN: 963131538X
>!
Corvina, Budapest, 1975
62 oldal · ISBN: 9631321045
>!
Corvina, Budapest, 1970
86 oldal

2 további kiadás


Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 1


Kiemelt értékelések

Bla I>!
Lyka Károly: Leonardo Da Vinci

Minden idők egyik legjelentősebb és legsokoldalúbb művész-feltalálója volt Leonardo da Vinci (1452. április 15. Vinci – 1519. május 2. Cloux). Leonardo a reneszánsz embereszményéhez a köztudatban hozzátapadt, univerzális ember ideáját testesítette meg egy olyan korban, melyben a tudományok és a művészetek még nem különültek el egymástól, és nem aprózódtak szakágakra. A festményeiről és találmányairól egyaránt híres polihisztor talán a reneszánsz kor máig legismertebb alakja. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy találmányai, melyeknek nagy része nem jutott túl a tervrajz bábállapotán, felölelik a különböző elemek meghódításának terveitől kezdve (föld, levegő, víz) a haditechnikai találmányokon át egészen a munkagépekig és mérnöki ötletekig terjedő „szakterületeket”. De Lyka Károly a bő életrajzon keresztül csak a művész Leonardoval és művei elemzésével foglalkozott, mert ezekből ismerhetjük meg legjobban a mestert. Az 1961-ben megjelent kiadvány valamennyi művészi alkotásról közöl képet, s időrendi áttekintést is ad Leonardo életéről. Ugyanakkor nem említi, hogy van néhány év – az 1470-es években –, amikor semmilyen forrásból nem ismert a mester tartózkodási helye, s hogy mivel foglalkozott. A könyvecske nagyon jó szakmai anyagot és hátteret ad a z alkotásokhoz.

https://moly.hu/karcok/967952

book_adventurer>!
Lyka Károly: Leonardo Da Vinci

NAgyon szép könyv szépen összefoglalja Leonardo munkásságát …


Népszerű idézetek

ℕnabella>!

A szépségtől ragyogó nemes emberfajta, amely Leonardo képeinek hőseit szolgáltatta, mindenestül a mester képzeletének alkotása, bizonyos tekintetben még akkor is, ha képmásról van szó.

12. oldal

ℕnabella>!

Leonardo, a lelkek búvára, megszólaltatja a drámai érzelmek minden húrját.

14. oldal

ℕnabella>!

De Leonardót nem azért küldték otthonról Firenzébe, hogy tudós vagy hadimérnök legyen belőle. Művésszé akarták képezni, s valóban, erre a célra nem is választhattak jobb alkalmat, mint ezt a firenzei időzést és Verocchio műhelyét.

22. oldal

ℕnabella>!

Valószínű, hogy szobrászati ismereteit is Verocchio műhelyében szerezte.

24. oldal

ℕnabella>!

Azonkívül, mint hadi-mérnök erődítményeket épített, ostromgépeket szerkesztett, fölfedezte a mechanika és optika több, addig ismeretlen törvényét.

19. oldal

ℕnabella>!

Mert az utókor szemében művész marad, bárhová veti a sors.

26. oldal

ℕnabella>!

Nyilván ő az első, aki a szabad természetnek odáig sablonosan ábrázolt növényvilágát a valóságnak megfelelően rajzolja, a hegyes táj szikláinak rendszerint konvencionálisan ábrázolt alakját a valóságnak megfelelően mutatja be, a levegő átszínező hatását, a levegő-távlatot is éreztetni tudja.

28. oldal

ℕnabella>!

Gyakran félretette, majd újra meg újra elővette, úgyhogy a kép csaknem inkább lassú, gyöngéd, fokozatos preparálás műve, semmint az ecset szabad járásának terméke.

32. oldal

ℕnabella>!

Akik ennek útját járják, jól tudják, hogy soha el nem érkeznek a végső állomásra, mégis szívvel-lélekkel törekednek feléje.

41. oldal

ℕnabella>!

Az a báj és gyöngédség, amely Leonardo legtöbb alakját olyan varázslatossá teszi, e rajzokon mintegy kivonatban jelenik meg, és mégis teljesnek hat, mint ahogy egy csöpp rózsaolajban megvan egy egész rózsabokor illata.

11. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Claudio Pescio (szerk.): Leonardo
Szabó Júlia: A mitikus és a történeti táj
Irving Stone: Michelangelo
Prokopp Mária: Piero Della Francesca, Botticelli, Ghirlandaio
Berzeviczy Albert: A Cinquecento festészete és szobrászata
Stendhal: Az itáliai festészet története
Rappai Zsuzsa (szerk.): Leonardo Da Vinci
Zima Szabolcs: 3D utazás a festészet világában
Vayer Lajos: Az itáliai reneszánsz művészete
Keserü Ilona: Művek 1959–1982 / Works