Bűnbánat, ​keresztség, úrvacsora 1 csillagozás

Három sermo a szentségekről
Luther Márton: Bűnbánat, keresztség, úrvacsora

A ​Magyar Luther Füzetek című sorozatunk 4. kiadványa Luther Mártonnak 1519-ből származó, a szentségekről szóló három fontos iratát tartalmazza.

1517 után Luthert egyre inkább sürgették barátai, hogy tisztázza a szentségekről vallott nézeteit. A reformátor ugyanis szakított a római egyháznak a hét szentségről szóló tanításával. 1519-ben Luther még három szentségről beszél (bűnbánat, keresztség, úrvacsora), de egy év múlva a bűnbánatot nem tekinti önálló sakramentumnak, hanem beolvasztja azt a keresztség szentségébe.

A három írás műfaja sermo, azaz prédikáció, de mindegyik a kereső, laikus emberek számára készült, tanítói céllal.
Adja Isten, hogy mindazok a mai olvasók, akik a communio sanctorum, a szentek közössége, azaz egyházunk gyógyulása és épülése érdekében a szentségek életgazdagító titkaiban szeretnének elmélyülni, ugyanolyan teológiai élményben részesüljenek, mint az újabb és újabb kiadást sürgető első olvasók majdnem 500 évvel, vagy a magyar… (tovább)

>!
Luther, 2011
54 oldal · ISBN: 9789639979307

Kívánságlistára tette 2


Kiemelt értékelések

>!
deardurr
Luther Márton: Bűnbánat, keresztség, úrvacsora

Elképesztő mennyi minden változott 500 éve, amikor egy ilyenhez talán hasonló, október utolsó napján kiszögezte Luther a 95 tételét!
http://mek.oszk.hu/00200/00203/00203.htm
Nem tudom ma, melyik ünnep előtt merne bárki kirakni reform-gondolatokat. Vagy egyáltalán felkavarna-e valakit, ha ilyesmit olvasna?
A tanításokról:
Érdekes, hogy Luther is a bemerítkezést tartja igazi keresztelési jelképnek, mégsem valósult meg a lutheránusoknál, viszont a két szín alatti úrvacsorát érvényesítették, sőt ezzel a szentséggel később mások is problémáztak.
Tudja valaki esetleg, miért volt egyik fontosabb, mint a másik?
A másik gondolat, amit Luther sokszor hangoztat itt is, a közösség ereje. Én is sokszor hallom, hogy önmagukat keresztényeknek vallók, milyen okokat sorolnak a „templombajárás” ellen. Luther kifejti (elég hosszan), miért van mégis szükség társakra. Így osztozhatunk örömökben, bánatokban és mi is így segíthetünk csak másokon. Az úrvacsorakor pedig ebben a közösségben, Krisztussal is, megerősödünk.


Hasonló könyvek címkék alapján

Szabó Lajos – Korányi András – Joób Máté – Kendeh-Kirchknopf Péter (szerk.): Keresztmetszet
Börönte Márta: Csillaggyertyafény
Szabó Lajos – Korányi András – Joób Máté – Kendeh-Kirchknopf Péter (szerk.): Tükörkép
Szabó Lajos (szerk.): Hullámhossz
Fabiny Tamás (szerk.): Máté 118
Pázmány Péter: Válogatott prédikációk
Dietrich Bonhoeffer: Követés
Gyarmati Ildikó: Egyházi protokoll
Klaus Douglass: Az új reformáció
Klaus Douglass: Isten szeretetének ünnepe