Történelem, ​filozófia, vallásosság 0 csillagozás

Lukács József: Történelem, filozófia, vallásosság

Lukács ​József tudományos munkássága elsősorban a vallás, vallásosság, vallástörténet, valláskritika általános elméleti kérdéseit érinti, közismertek e tárgykörben megjelent magas színvonalú könyvei, tanulmányai, cikkei. Ebben a kötetben azonban szép számmal találhatók általános társadalomfilozófiai, filozófiatörténeti, művelődéstörténeti, szociológiai problémákat elemző írások és aktuális politikai, ideológiai jelenségekre agitatív módon reagáló cikkek is. Ezek közül különösen érdekesek a vallás és a képzőművészet történelmi viszonyát, a magyar valláskritika múltját és jelenét, a hazai vallásosság mai helyzetét vizsgáló tanulmányok. Az itt közreadott munkák – öt esztendő termékei – jórészt már előzőleg megjelentek folyóiratok, napilapok hasábjain, vagy tudományos kongresszusokon, konferenciákon, vitákon ismerhette meg őket a tudományos közélet. – Mi fűzi egységbe ezeket a különböző témájúnak eltérő jellegűnek tűnő írásokat? Korántsem a szerzői vagy szerkesztői önkény, hanem a… (tovább)

>!
Gondolat, Budapest, 1979
470 oldal · ISBN: 9632807421

Hasonló könyvek címkék alapján

Rotterdami Erasmus: A béke panasza
Vajta Vilmos: Hit és élet összecsengése
Gecse Gusztáv: Bibliai történetek
Pais István: Bevezetés a vallástörténetbe és a valláskritikába
Klaus von Stosch: Az iszlám mint kihívás
Popper Péter: Az Írás – Az Ószövetség / Az Újszövetség
Reguli Ernőné: Föld és ég
Vittorio Lanternari: Gyarmatosítás és vallási szabadságmozgalmak
Ralph Edward Woodrow: Babilon misztériumvallása – régen és ma
Pentelényi László – Zentay Nóra Fanni (szerk.): JLG / JLG