Genetikai ​átjáró 10 csillagozás

Különbözőségünk története
Luigi Luca Cavalli-Sforza: Genetikai átjáró

Ez ​a könyv olyan különböző kutatási területeket vesz sorra, amelyek gyarapítják az emberi evolúcióval kapcsolatos tudásunkat. A régészet, a genetika és a nyelvészet felől közelít az utolsó százezer év történetéhez. Ez a három tudomány mostanában valósággal ontja az új adatokat és elméleteket. Az eredményekből várhatóan a közös múlt, az egyetlen történelem képe fog kibontakozni. Bár külön-külön még igencsak hézagosak az ismereteink, összegzésük remélhetőleg segít kitölteni a réseket. Más tudományágak – kulturális antropológia, demográfia, ökonómia, ökológia, szociológia – épp most csatlakoznak a közös erőfeszítéshez, és tágítják ki az értelmezés kereteit.Témájában ez a könyv súlyos társadalmi kérdésekre kínál választ. Többek közt magyarázatot ad rá, hogy miért hiteltelen a rasszizmus. A gének meghatározó szerepet játszanak abban, hogy milyenné válunk, de nem kevésbé meghatározó a kulturális, társadalmi és természeti környezet is, amelyben élünk. A fő genetikai különbség nem a népek… (tovább)

>!
HVG Könyvek, Budapest, 2002
222 oldal · keménytáblás · ISBN: 96337525246 · Fordította: Tábori Zoltán
>!
HVG Könyvek, Budapest, 2002
222 oldal · ISBN: 9789637525247 · Fordította: Tábori Zoltán

Kedvencelte 3

Most olvassa 2

Várólistára tette 10

Kívánságlistára tette 10


Kiemelt értékelések

Bla IP>!
Luigi Luca Cavalli-Sforza: Genetikai átjáró

Luigi Luca Cavalli-Sforza: Genetikai átjáró Különbözőségünk története

Miután nem igazán szakterületem a genetika, azért ezzel helyenként megküzdöttem, de nagyon tudtam értékelni a régészet és a nyelvészet bekapcsolását a fejtegetésekbe.
Nagyon tanulságos mű főleg a különbözőségünk szempontjából, mert igazán a hasonlóságunkat bizonyítja. Főleg politikusoknak ajánlott, akik nemzeti és ki nem mondott faji tisztaságot emlegetnek, miközben valamennyien migránsok vagyunk. Ugyanakkor véletlenül nemrég olvastam Steve Jobs-ról, aki egy indiai és egy szír család leszármazottai utódjaként jött a világra, s bizonyítottan hozzájárult annak fejlődéséhez – szóval inkább a heterozigóta az életképesebb…

Bori_L P>!
Luigi Luca Cavalli-Sforza: Genetikai átjáró

Luigi Luca Cavalli-Sforza: Genetikai átjáró Különbözőségünk története

Két okból iskíváncsian kezdtem bele a Genetikai átjáró olvasásába: egyrészt az író az egyetemi genetika-tananyag részét képezte Szegeden (igaz, nem a humángenetikai, hanem a korábbi, Hfr-sejtekkel kapcsolatos kutatásai). Másrészt pedig az általam olvasott tudományos ismeretterjesztő, főleg az evolúcióval és genetikával (is) foglalkozó könyvek közt erős túlsúlyban vannak az eredetileg amerikai közönségnek íródott könyvek, és kíváncsi voltam, hogy lesz- érzékelhető különbség.

Az első pontban nem kellett csalódnom: Cavalli-Sforza nem csak kutatónak elsőrangú, hanem írónak is. Érdekfeszítően és érthetően ír a bonyolultabb kutatási módszerekről és eredményekről is, tökéletesen elérve a kitűzött célt: a rasszizmus alapjaiban való megrengetését.

A második pont… nos, ott is bejöttek az előfeltevéseim. Hasonló témában korábban Jared Diamond és Richard Dawkins műveit olvastam, amelyek eredetileg angol nyelven íródtak, amerikai nagyközönségnek. Így, sajnálatos módon, hajlamosak hülyének nézni az olvasót, és a legalapvetőbb biológiai fogalmakat is hosszú mondatokon keresztül magyarázzák. Ebben a könyvben nyoma sem volt hasonlónak, sőt, néha még a bonyolultabb kutatási eljárások (pl. PCR, DHPLC) sincsenek megmagyarázva, ami viszont zavaró lehet azoknak, akik korábban nem találkoztak ezekkel a fogalmakkal.

Természetesen Cavalli-Sforza sem ragad le csupán a törzsfák és a genetikai kutatások elemzésénél, hanem számba veszi az emberi evolúció feltárásához szükséges egyéb szempontokat is, főleg a nyelvészeti kutatásokat. A genetikai törzsfák és a nyelvcsaládók törzsfái még azoknak is garantáltan érdekesek lesznek, akiket a nyelvészet nem érdekel különösebben, ahogy az utolsó fejezetben a kulturális evolúcióra felhozott példák is.

Elsősorban azoknak ajánlanám, akik korábban már olvastak genetikai kutatásokkal kapcsolatos könyvet, vagy tanultak hasonlót, és nem kapcsol ki az agyuk, ha meglátják a matematika, analízis vagy hasonló szavakat (én például hajlamos vagyok ilyenkor a kikapcsolásra, ami jelentősen megnehezítette az egyébként teljesen érthető szövegű könyv olvasását).

girion>!
Luigi Luca Cavalli-Sforza: Genetikai átjáró

Luigi Luca Cavalli-Sforza: Genetikai átjáró Különbözőségünk története

Roppant érdekes volt olvasni a genetikai ilyen irányú megközelítéseit. Nem mintha komolyabb genetikai vagy biológiai ismereteim lettek volna. Az egyedek és csoportok közti genetikai eltérések és távolságok rendszere például kifejezetten érdekes volt.

A nyelvészeti és régészeti szálak bevonásánál viszont néhol túl messzire mentek. Sok olyan helyre tett hangsúlyt ahol a kapcsolat valójában irreleváns. A nyelvek és kultúrák a génektől eltérő tengelyen való mozgása túl sok fals eredményt hoz.


Népszerű idézetek

Bla IP>!

Az önkritika ritka, mint a fehér holló, és ha a dolgok jól mennek, nemigen szólal meg, vagy süket fülekre talál.

Luigi Luca Cavalli-Sforza: Genetikai átjáró Különbözőségünk története

Bla IP>!

A halhatatlanság illúziója fittyet hány a történelem minden tanulságának.

Luigi Luca Cavalli-Sforza: Genetikai átjáró Különbözőségünk története

Bla IP>!

Csak a vallás állítja magáról, hogy a bizonyosságot hirdeti. Más szóval: csak a hit mentes a kételyektől, de a hívők közül szemlátomást csak keveseket zavar, hogy ahány vallás, mind-mind más megoldást kínál.

Luigi Luca Cavalli-Sforza: Genetikai átjáró Különbözőségünk története

Bla IP>!

Kultúrán a nemzedékeken át felhalmozott tudás értendő, ami a fő különbség az ember és az állat között(bizonyos fokig, mert az állatok is tanulnak és a tudást átadják a következő nemzedéknek.) A kultúra átadása ezáltal különösen fontos, jóllehet mindeddig elhanyagolt tárgya a kutatásnak.

Luigi Luca Cavalli-Sforza: Genetikai átjáró Különbözőségünk története

Bla IP>!

Az új környezet elkerülhetetlenül kiváltja a hozzá való alkalmazkodást. Az afrikai kirajzás után 50-100.000 évvel megtörtént a lényegi alkalmazkodás mind kultúrális, mind biológiai vonatkozásban. Ez utóbbinak látjuk nyomát a bőrszínben, valamint az orr, szemrés, fej és testalakjában. Azt is mondhatnánk, hogy mindegyik népcsoportot genetikusan átoperálták annak a környezetnek hatásai, ahol megtelepedtek.

22. oldal

Luigi Luca Cavalli-Sforza: Genetikai átjáró Különbözőségünk története

Bla IP>!

A fő genetikai különbség nem a népek vagy az emberfajták, hanem az egyedek között van. A népek genetikai eredete közti különbség csupán csekély (és egyre csökken a jelenlegi felgyorsult mobilitásban és a migrációs és kulturális cserekapcsolatok folytán), de jelentéktelen is, és elsősorban a különböző éghajlatokhoz való alkalmazkodásnak köszönhető, amelyekben élünk.

Luigi Luca Cavalli-Sforza: Genetikai átjáró Különbözőségünk története

Bla IP>!

…a rasszizmus: a hit, hogy az ember fajtája biológiailag felsőbbrendű, és hogy felsőbbrendű génjei, kromoszómái, DNS-e előnyt biztosít neki mindenki mással szemben.

18. oldal

Luigi Luca Cavalli-Sforza: Genetikai átjáró Különbözőségünk története

Bla IP>!

A rassz tehát, vagyis az emberfajta olyan egyedek csoportja, amelyek biológiailag a többitől – statisztikailag szignifikáns különbségek alapján – eltérőnek határozhatunk meg. A statisztikailag szignifikáns különbségek küszöbértéke azonban tetszőleges.

36. oldal

Luigi Luca Cavalli-Sforza: Genetikai átjáró Különbözőségünk története

1 hozzászólás
Bla IP>!

A tudomány igazából az által halad előre, hogy az egyik feltevést megerősítheti, vagy elutasíthatja a többit. Ez az igazság jelenik meg abban a rengeteg feltételes módban, amelyet a tudományos műveinkben használunk.

Luigi Luca Cavalli-Sforza: Genetikai átjáró Különbözőségünk története

Bla IP>!

A túlnépesedés és a fokozódó harc az erőforrásokért bizonnyal szerepet játszik bennük. A társadalmi rendcsinálásra való hajlamunk csekély, de azért előbb-utóbb orvosolnunk kellene legégetőbb társadalmi bajainkat, vagy legalábbis mérsékelni őket: a szegénységet, a tudatlanságot, a túlnépesedést, a rasszizmust, a kábítószerfüggést, a bűnözést és a többi társadalmi járványt és járványos betegséget. Ez irányú erőfeszítéseinkben hasznunkra lehet, ha ízekre szedve megvizsgáljuk a kulturális átvitelt és az újításoknak útjukban álló visszatartó erőket, valamint azt a veszélyt, amit a nagy változások idő előtti elindítása és elfogadása jelenthet számunkra.

Luigi Luca Cavalli-Sforza: Genetikai átjáró Különbözőségünk története

1 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák
Jared Diamond: A harmadik csimpánz felemelkedése és bukása
Jared Diamond: A világ tegnapig
Richard Dawkins: Isteni téveszme
Bereczkei Tamás: Evolúciós pszichológia
Carl Sagan: Az éden sárkányai
Richard Dawkins: A legnagyobb mutatvány
Richard Dawkins: Az Ördög Káplánja
Szathmáry Eörs – John Maynard Smith: A földi élet regénye
David Norman: Kis dinókönyv nagyoknak