Az ​ezoterizmus 3 csillagozás

Luc Benoist: Az ezoterizmus

Az ezoterizmus tömör és világos összefoglalását tartja kezében az olvasó. A könyv első része az általános kérdésekkel foglalkozik, második része pedig a történelmi formákat mutatja be, a keletieket és a nyugatiakat. Az első részben az ezoterizmus valamennyi fő aspektusa kifejtésre kerül – a beavatástól kezdve a kis és nagy misztériumokon keresztül a kozmikus ciklusokig – és egy egységes tanítás bontakozik ki előttünk. A második részben a különböző hagyományok általános jellemzésén túl bemutatásra kerül, hogy ez az egységes tanítás, az ezoterizmus miként jelenik meg bennük, milyen vonásokat és módszereket helyez előtérbe, amelyek aztán az adott hagyomány sajátos jellegét adják.
A könyv bevezetésként szolgálhat az ezoterizmussal most ismerkedők számára, de a vele már régóta foglalkozók is hasznosan forgathatják.

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Athanor könyvek Stella Maris

>!
Stella Maris, Budapest, 1998
128 oldal · puhatáblás · ISBN: 9638537590 · Fordította: Gajdos Zsuzsa, Patak Márta

Enciklopédia 4

Szereplők népszerűség szerint

Buddha


Kedvencelte 4

Várólistára tette 7

Kívánságlistára tette 16


Kiemelt értékelések

Lunemorte P>!
Luc Benoist: Az ezoterizmus

Senki sem segíthet neked, csak te magad. Az igazi bölcs nem köti magát semmilyen hiedelemhez. Minden ember magában hordja saját mesterét. A világ csakis a titok által létezik. Folytathatnám még a jobbnál jobb idézetek begépelését, de inkább rábízom ezt a feladatot egy következő olvasóra.
Végre egy könyv, ami – rövidsége ellenére is – kiváló összefoglaló az ezoterizmusról és a különböző felé vallási megközelítésekről. Külön meglepetés volt számomra az, hogy a titkos társaságok is szerepet kaptak a kötetben. Nagyon átfogó ez a tanulmány, jól tagolt és izgalmas. A szerző példákkal támasztja alá a megállapításait és rendszeresen idéz is (normálisan és nem Coelho szerűen).
Ezt bárki olvashatja vallástól függetlenül, az író nem akar senkire sem semmit ráerőszakolni. Az megfigyelhető viszont, hogy talán az arab idézetek többet szerepeltek, de ezt egyáltalán nem bánom.

lzoltán IP>!
Luc Benoist: Az ezoterizmus

Ismét egy olyan könyv, amely számos más könyv létjogosultságát kérdőjelezi meg – hangozzék ez bármennyire is szörnyűen, de ez az igazság. Időnként nem árt helyre tenni a dolgokat, jelen esetben az ezoterizmus, a mag* fogalmát, amely egy olyan mélyre nyúló megközelítést takar, ahol következményként, az ember, mint jelenség, már nem úgy létezik – csak a test, a lélek, és a szellem hármasságának összefonódó szentségeként – valláson innen, valláson túl.

* – Valamint az exoterizmusét is, ami hasonlatos a mag körüli burokhoz, és nem elhanyagolható, elhanyagolandó a jelentősége. Elég csak arra gondolni, mi módon is lehet eljutni valaminek a belsejébe, kintről befelé.

>!
Stella Maris, Budapest, 1998
128 oldal · puhatáblás · ISBN: 9638537590 · Fordította: Gajdos Zsuzsa, Patak Márta

Népszerű idézetek

aled P>!

Az örök jelenben minden megismétlődhet. […] A szigorúan változatlan megismétlés feltétele az időből való kilépés, amit csakis a rítus valósíthat meg.

aled P>!

A ritmus az egész természet, az egész létezés – kezdve a testi létezéstől – numerikus váza…

Kapcsolódó szócikkek: ritmus
2 hozzászólás
aled P>!

…minden, ami egy lénnyel történik, hozzá hasonló és semmi olyan nem történhet vele, aminek a természete nem hasonló az ő természetéhez.

3 hozzászólás
aled P>!

Egyetemes felfogásban a világ három aspektusban jelentkezik: egy nem megnyilvánuló állapotban, melyet az egyetemes lehetőség képvisel, egy informális vagy szubtilis megnyilvánulásban, melyet a világlélek jelképez, és egy formális, vagy durva megnyilvánulásban, amely a testek lényegi világára jellemző. […] A világ teremtése úgy jelentkezik […] amely elválasztotta az 'alsó vizeket' a 'felső vizektől', azaz a formális világot az informálistól, a nem megnyilvánulót a megnyilvánulótól; ezt írja le a Genezis.

1 hozzászólás
aled P>!

…olyan terület kezdődik itt, ahol ellentétek, konfliktusok, komplementaritások és szimmetriák kívülrekednek, mert az intellektus olyan egység és kontinuitás rendjében mozog, melyek a valóság teljességével alkotnak izomorf egységet. Ezért mondhatta Arisztotelész, hogy az intellektus bizonyosabb, mint a tudomány. Aquinói Szent Tamás pedig, hogy az intellektus a princípiumok habitusa vagy az okok módozata.

Lunemorte P>!

Minden ember magában hordja saját mesterét.

25. oldal

Lunemorte P>!

Senki sem segíthet neked, csak te magad.

70. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Buddha
Lunemorte P>!

Igazából az ember, emberi minőségében, nem tud túllépni saját magán.

13. oldal

aled P>!

Minden cselekedet egy-egy neki megfelelő szimbólum ürügyévé válhatott. […] Ez az analógia azon a másik analógián alapul, amely összekapcsolja a mikrokozmoszt a makrokozmosszal, alkotóelemeik és energiáik megegyezésének okán. […] minden szimbólumot fordítva kell értelmezni, ami a formát, nem belső jelentését illeti, tekintve, hogy egy tárgynak egy tükörben vagy egy vízfelületen visszaverődő képe […] fordítva látszik ahhoz a tárgyhoz képest, amelyet visszatükröz, anélkül, hogy a tárgy bármilyen változáson menne keresztül…

Kapcsolódó szócikkek: tükör · víz
Lunemorte P>!

Az igazi bölcs nem köti magát semmilyen hiedelemhez.

118. oldal


Említett könyvek


Hasonló könyvek címkék alapján

Baranyi Tibor Imre: Fejlődő létrontás és örök hagyomány
Kónyi Sándor: A Biblia a keleti írások tükrében
Hermész Triszmegisztosz: Tabula Smaragdina
Leo Schaya: Az ember és az abszolútum a Kabbala szerint
Buji Ferenc: Tat tvam aszi
René Guénon: Beavatás és spirituális megvalósítás
Julius Evola: A cinóberösvény
Ger de Koning: Az angyalokról
Giacomo Filoramo: A gnoszticizmus története
Benkes Mihály (szerk.): Civilizációk és vallások