Édes ​anyanyelvünk 2 csillagozás

Lőrincze Lajos: Édes anyanyelvünk Lőrincze Lajos: Édes anyanyelvünk

Valljuk ​meg őszinten, elég kevés köztünk az olyan ember, akinek az iskolai nyelvtanórákról. Bizony a nyelvtan kissé száraz, mondjuk ki: unalmas tantárgy volt régebben, s hellyel-közzel alighanem még ma is az. Éppen ezért meglepő, de egyben igen örvendetes, hogy az „Édes anyanyelvünk” a rádióban szinte egyik hétről a másikra a legkedveltebb műsorszámok egyike lett, s ma már a hallgatók százezrei várják – korra, nemre és tanultságra való tekintet nélkül – ezeket a hetenként jelentkező, anyanyelvünk titkait boncolgató, vadhajtásait nyesegető ötperceket. Vagy talán nem is olyan meglepő? A tudományos alapossággal, de mindenki által érthető fogalmazásban megírt kis előadások világos, pontos útbaigazítást adnak egy-egy nyelvi kérdésben. A könnyed, csevegő hangnem, a költői idézetek szépsége el is feledteti a hallgatóval, hogy közben nyelvtant tanul; egyetértően mosolyog a mindennapi élet nyelvi fonákságainak, „mások” nyelvbotlásainak bemutatásán, de – a kipellengérezett hibát már… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 1961

>!
Akadémiai, Budapest, 1972
470 oldal
>!
Akadémiai, Budapest, 1972
470 oldal · keménytáblás
>!
Akadémiai, Budapest, 1961

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Hernádi Sándor: Nyelvtan és nyelvművelés
Benyhe János: Új dohogó
Hernádi Sándor: Játsszunk nyelvtant!
Hernádi Sándor: Mondatművel(tet)ő
Szilágyi N. Sándor: Ne lógasd a nyelvedet hiába!
Szepesy Gyula: Nyelvi babonák
Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás
Montágh Imre: Tiszta beszéd
Kálmán László – Nádasdy Ádám: Hárompercesek a nyelvről
Hernádi Miklós: Közhelyszótár