Költői ​képek testamentumai 0 csillagozás

Lőrincz Csongor: Költői képek testamentumai

Jelen ​kötet alapvetően a költői képek – mint képi jelöltjeiket kioltó referenciális effektusok – összetett viselkedésére és kihívásaira igyekszik koncentrálni két évszázad magyar és német lírai terméséből vett, történetileg és poétikailag (műfajilag) jelentősen különböző példák alapján. Azonban nem afféle „képnyomozás” végrehajtása vagy ekphrasziszstratégiák leírása a célja, hanem a költői képek keletkezésjellegű, ugyanakkor jelszerű létmódját a líra textualitásának egyéb központi vonásaival igyekszik összekapcsolni (például a lírai hang alakzataival, az aposztrofikus megszólalás kódjaival, a vers performatív stratégiáival és konfigurációival stb.). Az elemzések figyelembe vesznek költészettörténeti horizontokat, ezen belül például egyes poetológiai koncepciókat, de a médiatörténeti környezet bizonyos vonásait is. A tét nem utolsósorban az, hogy egy nagy tekintélyű esztétikaelméleti hagyománynyal szemben miként lehet úgy rákérdezni a költészet bizonyos alapvető jellegzetességeire,… (tovább)

>!
Ráció, Budapest, 2014
264 oldal · ISBN: 9786155047602

Hasonló könyvek címkék alapján

Imre László: Arany János balladái
Makay Gusztáv: „Édes hazám, fogadj szívedbe!…”
Bombitz Attila (szerk.): „Égtájak célkeresztjén”
Barlay Ö. Szabolcs: A poézis teológiája
Bence Erika: A XX. század metaforái
Sőtér István: Nemzet és haladás
Babus Antal – Bogdanov Edit (szerk.): Szózat – egy kézirat története
Bojtár Endre: A kelet-európai avantgarde irodalom
Király István: Intés az őrzőkhöz
Z. Szabó László (szerk.): Radnótitól Radnótiról