111 ​szonett / 111 sonetos 1 csillagozás

Lope de Vega: 111 szonett / 111 sonetos

Lope ​de Vega, a spanyol nemzeti dráma megteremtője volt az első a spanyol irodalomban, aki nagy szonettgyűjteményt tett közzé. Szonettjeinek, akárcsak egész életművének legfőbb ihletője viharos szerelmi élete. Feleségei és szeretői könnyen azonosítható álneveken szerepelnek műveiben. A bűnbánó Lope de Vega istenes szonettjeiből olykor ugyanolyan perzselő szenvedély csap fel, mint szerelmes verseiből.
A spanyol barokk tudós irányzataival, pontosabban azok túlzásaival és tehetségtelen képviselőivel vitázó Lope de Vega korántsem egyszerű költő, még ha az egyszerű vers hívének vallja is magát, hiszen korának szinte minden irányzatát, így a később Góngoráról elnevezett képalkotást is felhasználja lírai Énjének minél tökéletesebb kifejezésére, az általa teremtett költő-licenciátus, Tomé de Burguillos nevében szólva pedig magáévá alakítja a kegyetlen szatirikus, Francisco de Quevedo erényeit.
Lope de Vega 111… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Eötvös Klasszikusok

>!
Eötvös, Budapest, 2003
140 oldal · ISBN: 9639316741 · Fordította: Simor András

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 1


Kiemelt értékelések

Aquarius P>!
Lope de Vega: 111 szonett / 111 sonetos

Eddig még csak antológiákban találkoztam egy-egy Lope de Vega szonettel. A legjobb, ha csak csipegeti az ember, különben hamar egysíkúvá válik. Van, amikor a kevesebb, több.
Témaköre többnyire a szerelem, és nagyon sokszor szeretett: viharosan, reménytelenül, féltékenyen, plátóin és viszonzottan. Ebbe a tematikába tartozó szonettjei szenvedélyes hangvételűek, némelyik túlfűtöttnek tűnik számomra, de kétségkívül egyedi a stílusa.
Több versében helyet kapnak a görög és római istenek, vagy az ehhez tartozó mondavilág alakjai. Tartozik a kötethez egy Jegyzetszótár, mely eligazítást nyújt a személyek azonosításához.
Érdekes volt olvasni. Hangulata időnként nagyon személyes; rímjei élnek, tökéletesen helyükön vannak, és élményszámba megy a szonettek ritmusa. Rá kellett hangolódni, alkalmanként lapozgatni, de megérte.


Népszerű idézetek

Aquarius P>!

Mi a szerelem? – Az életnek pokla.
Szülője kicsoda? – A vak merészség.
Mi élteti? – A kegy enyhíti éhét.
Ereje mi? – Hogy lelkedet befonja.
Halálos-é? – Száz öldöklés hozója.
Életadó? – Igen, de kínja széttép.
Hol lakozik? – Ahol a vakság érték.
Milyen íze van? – A csalárdság sója.
Jó akad benne? – Ez a titkok titka.

Mi a szerelem? – Az életnek pokla (részlet)

125. oldal

Aquarius P>!

Agyrémektől őrlődni mily reménység,
egyébre se gondolni mindhiába?
Mit ér kérkedni, és mit a kevélység,
kutatni emléket, felejtést várva,
s építkezni, ha el kell menni végképp?

Ha bűn a nemzés, gyötrelem születni – részlet

33. oldal

Aquarius P>!

Elájulni, merni, lobbanni lángra,
lenni zord, lágy, komor, kit dühe szétvet,
élő, halandó, jelöltje a végnek,
hűséges, áruló, lelkesült, gyáva;
mindvégig csak egyetlen jóra várva.

Elájulni, merni, lobbanni lángra – részlet

49. oldal

Aquarius P>!

Szeret, utál, mint kedve tartja, akként,
érvágás a nő, születésem, végem,
vagy életet ad, vagy miatta halnék.

A nő a férfinak legjobbik része – részlet

63. oldal

Aquarius P>!

Meghal az élet, s élet nélkül élek,
halálom életét sértve halálra,
isteni vérnek tép utat a dárda,
és szívem a gyémántnál is keményebb.

Meghal az élet, s élet nélkül élek – részlet

69. oldal

Aquarius P>!

Egy nagy barátra lelni, hinni benne,
ez a legfőbb jó, mi embert vár itt lenn,
lelked, javad, bajod övé is lenne;
nélküle ha élsz, az se keserítsen;
álnok dicsőség szert tenni ilyenre,
rettentő volna félni: elveszítem.

Mindig mondtam, mondani fogom, mondom – részlet

83. oldal

sophie P>!

Ami elsőként érkezik, nem a legnagyobb szerencsétlenség

    Alkméné fia, Herkules, az óriás,
Göröghon ormótlanja jő, dorong van
izmos kezében, pikkelyes nyak roppan,
a lernai hidra, hiába ront rá.
    De hamar új fejek nőnek, bizonyság,
hogy trófeát ő sem szerezhet gyorsan,
miként szerelmem meghal, s azon nyomban
újat szül bennem féltékeny, mohó vágy.
    Ismerős bajok nem ijesztenek engem,
akár feje kígyónak, új meg újabb
saját kárából nő ki vérző sebben;
    mint cseresznyék, bajaim sokasulnak,
másik billeg elém, ha azt lenyeltem,
hozom utamról teli tányér búmat.

119. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Rozsnyai Jenő – Anderle Ádám – Zsoldos Sándor (szerk.): America Hungara
Makkai Ádám – Johann Wolfgang Goethe: „Cantio Nocturna Peregrini”
Nagy Erika – Seres Krisztina – Adela Milán Vela: Spanyol nyelvkönyv I.
Berta Tibor – Erwin Tschirner: Spanyol szókincs
Agócs Károly: Hablando en plata / Magyarán szólva
Faluba Kálmán – Gáldi László – Julio Zavaleta (szerk.): Magyar-spanyol kisszótár
Faluba Kálmán – Gáldi László – Julio Zavaleta (szerk.): Spanyol-magyar kisszótár
Ramón Sopena: Képes spanyol társalgási zsebkönyv
Faluba Kálmán – Szijj Ildikó (szerk.): Magyar-spanyol szótár
Faluba Kálmán – Morvay Károly – Szijj Ildikó (szerk.): Spanyol-magyar szótár