Végtelen ​tér 7 csillagozás

Alapvető természetünk kincsesháza
Longcsen Rabdzsam: Végtelen tér

„A Végtelen Tér nem más, mint a XIV. századi tibeti buddhista bölcs, Longcsen Rabdzsam nevének fordítása, melyet azért választottunk a kötet főcíméül, mivel jól tükrözi a Teljes Tökéletesség (tibetiül dzogcsen) hagyomány itt kifejtett szemléletmódjának lényegét. A tér a tudat metaforája, amely e könyv lapjain számtalanszor visszatér, hogy felidézze a tudat mindent felölelő tiszta természetének élményét. Az Alapvető természetünk kincsesháza a tudat természetéről szóló kinyilatkoztatások és elmélkedések kincseinek gyűjteménye, melyeket a szerző a legelső dzogcsen-mesterek munkáiból válogatott össze.” (a Kiadó)

>!
Cartaphilus, Budapest, 2012
228 oldal · keménytáblás · ISBN: 9632662657 · Fordította: Agócs Tamás

Kedvencelte 1

Várólistára tette 8

Kívánságlistára tette 12


Kiemelt értékelések

SMK>!
Longcsen Rabdzsam: Végtelen tér

Longcsen Rabdzsam: Végtelen tér Alapvető természetünk kincsesháza

Nagyon keveset értettem meg abból, amit Longcsenpa mondani akart, de ez persze inkább az én tudatlanságom eredménye, és nem az ő hozzá nem értéséről van szó.
Ettől függetlenül érdekes volt bepillantást nyerni a dzogcsen filozófiájába, és sokat segített a megértésben maga az 'Alapvető természetünk kincsesháza' előtt található bevezető, illetve az utána következő leírások a mester életéről. Szerintem jó kis olvasmány lehet azoknak, akik érdeklődnek a keleti vallások és filozófia iránt.

Kilgor_Trout>!
Longcsen Rabdzsam: Végtelen tér

Longcsen Rabdzsam: Végtelen tér Alapvető természetünk kincsesháza

Nagy odafigyelést igényel. Csak akkor olvasd mikor érzed, hogy szükséged van rá!


Népszerű idézetek

Lunemorte P>!

Tán nem tudod,hogy mulandó minden,ami feltételes?

34. oldal

Longcsen Rabdzsam: Végtelen tér Alapvető természetünk kincsesháza

F_Orsolya>!

1363-ban, ötvenhat éves korában, a Víz-Nyúl évében Longcsenpa súlyos beteg lett, ezért elkezdte írni a „Makulátlan fény” című végakaratát (Zhal chems dri ma med pa'i 'od), mely így kezdődik:

Most már megismertem a szamszára természetét;
mivel az evilági dolgok lényeg nélküliek,
ezt az átmeneti, káprázat-testet levetem,
és kifejtem az egyedül üdvös tanítást. Jól figyelj!

Ezt az életet valóságosnak vélni ámítás és csalás,
a dolgok természete bizonyosság és lényeg nélküli,
annyi biztos csak, hogy semmi sem bizonyos,
így mostantól fogva a szent tant gyakorold!

A barátok nem maradnak [veled], vendéghez hasonlók,
habár egy ideig köréd gyűlnek, gyorsan elválsz tőlük,
a barátok ábrándjának vágyképét ezért add fel,
s a folytonos üdvért a szent tant gyakorold!

214. oldal

Longcsen Rabdzsam: Végtelen tér Alapvető természetünk kincsesháza

F_Orsolya>!

A világ és a tudat találkozásának feltartóztatása a nyomnélküliség élményében

Az összes felmerülő jelenséget és gondolatot,
Valamint az öt mérget, az értelem teremetőerőit,
Ismerd fel abban a pillanatban, amint felmerülnek!
Teremtőerejük így kiteljesül, és tovatűnnek nyomtalanul.
Így a tárgy és a tudat között, a teljes elengedettségben,
Az önmagátol felmerülő bölcsesség nyomtalan madár-röptében,
Valamint az egységes tapasztalás-közeg hullámzó tengerének
Szerfelett titkos élményében tartóztatod fel a tapasztalatokat.
S ha ezt az egyet tudod, máris elérted a megszabadulást.

A világ sokféleségét alkotó öt külső tárgyat, valamint a belül felmerülő emlékeket és gondolatokat, azonnal ismerd fel a tudat tárgyaiként! Az értelem teremtőereje, amely megjelenésük lehetőségét hordozza, ezáltal kiteljesül, és mivel sehol sincs maradásuk, önmaguktól tovatűnnek, nyomtalanul felszabadulnak. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, a tapasztalatokkal kapcsolatban három dolgot kell engedned. Először is meg kell engedned, hogy szabadon felmerüljenek. Másodszor, tág teret kell engedned nekik, (hogy az értelem teremtőereje kiteljesedhessen, és nyomtalanul tovatűnjenek, mint a madár röpte az égen). Harmadszor pedig, azonnal el kell enegedned a felmerülésükre rákövetkező gondolatot, (hogy mint a tenger hullámai, maguktól visszaolvadjanak az értelem egységes közegébe.) E három elengedés alkalmazásával tartóztathatsz fel mindent a tapasztalástest természetes állapotában.
E rejtett élmény megtapasztalásához az elengedés mindhárom fajtájához értened kell.
Ha nem ismered fel a jelenségekben a tudat megmutatkozását, az közönséges világi tudatállapotot eredményez. Ha a felmerülő jelenség azonnal szertefoszlik anélkül, hogy az értelem teremtőereje kiteljesedhetne, akkor a súlyosabb helyzettel nem fogsz tudni megbirkózni. Ha pedig a gondolat nem tűnik el önmagától, akkor nem szembesültél vele alaposan. Tehát egyszerűen engedd el magad a végtelen nyitottság természetes áramlásában, a magától felmerülő értelemre való reményteli vágyakozás, és a kimozdíthatatlanság erőltetése nélkül!

93-94. oldal

Longcsen Rabdzsam: Végtelen tér Alapvető természetünk kincsesháza

Lunemorte P>!

Szegény szenvedő lények – érezz együtt velük!

37. oldal

Longcsen Rabdzsam: Végtelen tér Alapvető természetünk kincsesháza


Hasonló könyvek címkék alapján

Sz. A. Tokarev (szerk.): Mitológiai enciklopédia I-II.
Őszentsége a XIV. Dalai Láma: Száműzetésben – szabadon
Szögjal Rinpocse: Pillanatról pillanatra
Őszentsége a XIV. Dalai Láma – Howard C. Cutler: A boldogság művészete
Mahátma Gandhi – Őszentsége a XIV. Dalai Láma: Erőszakmentesség és együttérzés
Vangcsung Dordzse Kilencedik Karmapa: Mahámudrá
Sabkar Lama: A Garuda röpte
Őszentsége a XIV. Dalai Láma: A szeretet kiterjesztése
Simonits Mária (szerk.): A kőoroszlán
T. Aszódi Éva (szerk.): Tündérek, törpék, táltosok