Az ​alapítványok és közalapítványok kézikönyve 0 csillagozás

Lomnici Zoltán: Az alapítványok és közalapítványok kézikönyve

Magyarországon ​az alapítványok szerepe a XVIII. századot követően értékelődött fel. Megkülönböztettek köz-, magán- és családi alapítványokat, az alapító okirat szándékától függően. Az alapítványok jogi személynek minősültek és bármely világi vagy egyházi célra létesülhettek.
Az alapítványi jog fejlődése a második világháborút követően megtört, hiszen a mindenről gondoskodó állam illúzióját rombolta volna az alapítványok széles körű szerepvállalása. Csak közvetlenül a rendszerváltást megelőzően kerülhetett sor az alapítvány jogintézményének feltámasztására, hiszen 1987-ig közérdekű célra való kötelezettségvállalásnak minősült az alapítvány-rendelés.
Az ide vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket az 1987. évi 11. törvényerejű rendelet a Ptk.-nak a VI. fejezetébe iktatta be, de a bírói gyakorlatban kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy a több alpontból álló egyetlen paragrafus számos lényeges kérdésre nem ad választ. Erre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság eseti döntésekben… (tovább)

>!
HVG-ORAC, Budapest, 1998
230 oldal · ISBN: 9638213817

Hasonló könyvek címkék alapján

Gál Judit: A gazdasági társaságok átalakulásának új szabályai
Rakvács József: A lakás- és üdülőtulajdon kézikönyve
Vágó László: Tanácsi ügyiratkezelők kézikönyve
Hepp Nóra – Fejesné Lőrincz Anna: Szerzői jog
Zugorné Rácz Éva: Az egyéni vállalkozás alapismeretei 2007
Petres Sándor (szerk.): Kisgazdaságok jogi iránytűje
Bártfai Béla – Bogdán Tibor – Nemes András – Szabady Attila: A kárpótlásról mindenkinek
Belovics Ervin – Gibicsár Gyula – Koczka Éva – Korda György – Mohácsi Péter – Szeder Gyula – Temesvári László: A büntető törvénykönyv magyarázata
Bócz Endre – Horváth Tibor – Kereszty Béla – Koczka Éva – Korda György – Mohácsi Péter – Nagy Ferenc – Papp László – Végvári Réka: A büntető törvénykönyv magyarázata
Sárközy Tamás (szerk.): Társasági törvény, cégtörvény 2006–2009