A ​tihanyi ekhóhoz 0 csillagozás

Versek és rajzok a Balatonról
Lipták Gábor (szerk.): A tihanyi ekhóhoz

Ebben a könyvben másfél évszázad magyar költői zengik a csodálatos szépségű balatoni táj dicséretét. Csokonaitól a mai fiatalokig minden költői nemzedék más és más úton vetődött el a Balaton partjára, más és más szépségeket fedezett fel és vitt el magával, a Balaton mindig és mindenkinek tudott örömet, élményt, feledést, nyugalmat, menedéket adni – kinek mi kellett. Valóságos kis balatoni irodalomtörténet ez a könyv, a magyar költészetnek egy nagy és közös táj-élményét foglalja össze, azt az élményt, amit ez a legmagyarabb és legeurópaibb magyar táj a költőknek adott. Petőfi, Arany, Ady sosem írtak a Balatonról, de írt róla Csokonai és Berzsenyi, Vajda János, Babits és Kosztolányi, József Attila és Szabó Lőrinc és a ma élő nemzedékek jóformán minden jelentős képviselője. Egry, Vaszary, Rippl-Rónai, Bernáth, Ferenczy Béni, Borsos Miklós, Szentiványi Lajos, Szántó Piroska és Bartha László szép balatoni rajzai egészítik ki a kötetet.

>!
Szépirodalmi, Budapest, 1958
248 oldal

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Balatoni almanach
Kalmár László (szerk.): Badacsonyi almanach
Madarász Flóris: A Balaton költészete
Csáky Anna: Szemben az éggel – A Balaton misztikus énekei
Farkas Árpád (szerk.): Szeretni tehozzád szegődtem
Rozslay Zsuzsanna – Varga Lajos Márton (szerk.): Szívzuhogás
T. Aszódi Éva – Tótfalusi István (szerk.): Cini-cini muzsika
Simkó György – Zsikai Erika (szerk.): Kosztolányival a villamoson
Zombori Andrea (szerk.): A magyar irodalom legszebb szerelmes versei
Ragyog a mindenség