A ​protestantizmus 0 csillagozás

Lippay Lajos: A protestantizmus

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szent István könyvek Szent István Társulat

>!
Szent István Társulat, Budapest, 1935
252 oldal

Népszerű idézetek

Fisu>!

Jelen könyvem a kereszténység harmadik csoportját, vagyis mindazokat a keresztényeket ismerteti, akik – körülbelül 200 millió – nem tartoznak sem a katolikus Egyház, sem a keleti szertartású egyházak kötelékébe. Könyvemben nem arra törekedtem, hogy eredetit alkossak, hanem a megadott forrásmunkáknak, köztük különösen katolikus részről Konrád Algermissen: «Konfessionskunde», protestáns részről Hermann Mulert: «Konfessionskunde» c. munkák megállapításaira támaszkodva az volt a célom, hogy a katolikus ember is megismerje és megtanulja, mit tartson a kereszténység harmadik csoportjának, amelyet a «protestáns» gyűjtőnévvel illetünk, kialakulásáról, tanításáról és helyzetéről, amely bizony rengeteg szektáival, árnyalataival, újabb kiágazásaival a kereszténységen belül, melynek egysége annyira fontos volna, szomorú jelenség.
Munkámban a tárgyilagos igazságszeretet vezérelt, senkit sem szándékoztam megsérteni, sőt megértést igyekeztem tanúsítani személyek és művek iránt egyaránt, szem előtt tartottam Szent Ágoston aranymondását : «in necessariis unitas, in dubiis Hbertas, in omnibus caritas» – «a szükséges dolgokban egység, a kétségekben szabadság, mindenekben pedig uralkodjék a szeretet». Esztergom, 1935 július i. Dr. Lippay Lajos.


Hasonló könyvek címkék alapján

Bogár Judit – Déri Eszter (szerk.): Barokk vallásos közösségek
Bajáki Rita – Báthory Orsolya (szerk.): A nők és a régi magyarországi vallásosság
Gyökössy Endre: A karácsony szíve: a szeretet
Szigeti Jenő: Életigenek
Fabiny Tibor: Luther Márton végrendelete
Christopher Moore: Biff evangéliuma
Dietrich Bonhoeffer: Követés
Dietrich Bonhoeffer: Szentek közössége
II. Ökumenikus Direktórium
Sir Isaac Newton: Észrevételek Dániel próféciáiról és Szt. János Apokalipsziséről