A ​Vízöntő evangéliuma 2 csillagozás

Jézus Indiában és Tibetben
Lévi H. Dowling: A Vízöntő evangéliuma

"A buddhista szerzetesek között volt egy, aki különösképpen szerette a zsidó fiút, őt Brámasznak hívták. Egy nap Jézus és Brámasz a templom kertjében sétálgatott, s a bölcs öreg ezt a kérdést intézte az ifjúhoz:
– Mi az igazság?
– Az igazság az egyetlen dolog, ami nem változik – felelte Jézus.
– A világon valójában csak két dolog létezik: az igazság és a hamisság. Az igazság az, ami valóban van, a hamisság az, ami látszólag létezik, de valójában nincs is. Az igazság minden, az igazságnak nincs oka, de mégis, mindennek ez az oka. A hamisság semmi, mégis mindenben megmutatkozik…"

>!
Trajan, 2006
200 oldal · ISBN: 9638706317

Kívánságlistára tette 3


Kiemelt értékelések

Raizo>!
Lévi H. Dowling: A Vízöntő evangéliuma

Lévi H. Dowling: A Vízöntő evangéliuma Jézus Indiában és Tibetben

Nagyon jó könyv. :)
Mindig is érdekelt, hogy mi történhetett Jézussal abban a bizonyos 18 évben, amiről nem szól a Szentírás. Most egy lehetséges választ kaptam rá, amiért hálás vagyok. Bár úgy hittem, hogy az író a Nag Hammádi-i evangéliumok alapján írta a könyvet, de mint kiderült, mégsem. Ajánlom mindenkinek, akit érdekel Jézus életének más megközelítése is. :)


Népszerű idézetek

Raizo>!

Miért ártanál egy szerencsétlen kutyának? Az élet éppen olyan drága a számára, mint az ember számára a sajátja. Az a test sem a tiéd; bűneid terhét nem cipeltetheted más élőlénnyel. Megkaptad a büntetésed azért, amit elkövettél, amit gondoltál, és ha gondod van, akkor azt neked magadnak kell megoldanod. Azzal, hogy meg­ szállsz más lényeket, csak rontasz a helyzeteden. Eredj vissza oda, ahonnan jöttél, és ne tégy semmi rosszat, s meglásd, előbb-utóbb te is szabad leszel.

Lévi H. Dowling: A Vízöntő evangéliuma Jézus Indiában és Tibetben

2 hozzászólás
Raizo>!

A tiszta gondolatok, szavak és tettek megtisztítják a hús templomát. Nincs szabály, ami mindenkire érvényes lenne, mert minden ember különleges, mindegyiknek megvannak a saját bűnei, és mindenkinek magának kell rájönnie, hogyan irthatja ki magából a gonoszságot, ho­gyan ültetheti el magában a jóságot, a szeretetet. Amíg az emberek fel nem jutnak a magasabb létsíkra, amíg meg nem szabadulnak az önzéstől, ennél többet nem tehet­nek. Csak azt tegyétek másokkal, amit szeretnétek, hogy mások veletek tegyenek.

Lévi H. Dowling: A Vízöntő evangéliuma Jézus Indiában és Tibetben

Raizo>!

Minden, ami létezik: gondolat. Minden élet: kigon­dolt tevékenység. A lények sokasága nem más, mint a testet öltött, központi gondolat fázisai. Isten: gondolat. A gondolat: Isten.

Lévi H. Dowling: A Vízöntő evangéliuma Jézus Indiában és Tibetben

Raizo>!

Volt egyszer egy ember, volt annak egy darabka földje. A talaj kemény volt és sovány, öntözni kellett, de még így is alig termett meg rajta annyi, amennyi a csa­ládnak elég lehetett. Egy nap arra járt egy bányász, aki belátott a föld alá. Meglátta ezt a szegény embert, meg­ látta a földjét is, és megszólította: „Testvérem, tudod-e, hogy a földed kincseket rejt? Ha szántasz, szánts mélyre, és meglátod, előkerülnek majd az aranyrögök, a drága­ kövek!" Az ember hitt a bányásznak, és attól a naptól fogva mélyebbre szántott, lehántotta a földről a felső, ter­méketlen réteget, és lám! Meglelte az aranybányát. Ilyen az ember: keményen dolgozik a terméketlen földön, épp­ úgy, ahogy atyái tették, és nem is álmodik arról, hogy va­lami mást tehetne. Aztán jön valaki, aki beszél neki az el­rejtett kincsről; jön valaki, aki elmondja, hogyan nyithat­ja ki a kaput, hogyan lelheti meg azt, ami a legdrágább. Tudjátok meg, hogy a szív a legdrágább kincs, és aki ezt megérti, mindenre rálel, amit kívánhat.

Lévi H. Dowling: A Vízöntő evangéliuma Jézus Indiában és Tibetben

Raizo>!

A szeretet nem más, mint Isten ereje, amellyel összeköt, egybeforraszt két lelket. A földön nincs olyan ha­talom, ami ezt a kötést megszüntethetné. A testeket el lehet választani egymástól, ezt ember és a halál is megte­heti, de csupán rövid időre, mert akik szeretik egymást, azok újra találkozni fognak.

Lévi H. Dowling: A Vízöntő evangéliuma Jézus Indiában és Tibetben

Raizo>!

Jézus az életről, a testvériségről, az igazságról, az egyenlő jogokról beszélt, a papok és az áldozatok hiába­valóságáról prédikált. Megrengette a talajt, amelyre a bráhminok palotája épült, szavaival törpévé változtatta a régi bálványokat, bűnné az áldozatokat; akik őt hallgatták, el­feledték a régi szentélyeket, az imamalmokat.

Lévi H. Dowling: A Vízöntő evangéliuma Jézus Indiában és Tibetben

Raizo>!

A munka nem szomorítja el az embert; az embernek munka közben kellene a legboldogabbnak lennie. Ami­kor a remény és a szeretet a munkához társul, akkor az élet megtelik örömmel, boldogsággal, és ez olyan, mint a mennyország. Ti talán nem ismeritek ezt a mennyországot?

Lévi H. Dowling: A Vízöntő evangéliuma Jézus Indiában és Tibetben

Raizo>!

Amikor valaki tiszteletet ad az embernek, va­lójában Isten előtt tiszteleg, és amit valaki egy másik em­berrel tesz, azt valójában Istennel teszi. Ezt kell észben tartania annak, aki ártó gondolatokat forgat a fejében, ár­tó szavakat használ, vagy ártó tetteket követ el. Aki az embernek árt, az Istennek árt. Aki szolgálni akarja a szív­ben szóló Istent, szolgálja az embert, még akkor is, ha számára ismeretlen; még akkor is, ha azonos az ártani szándékozó ellenséggel. Segítsétek a szegényeket, a gyengéket, ne ártsatok senkinek, és ne kívánjátok azt, ami nem a tiétek, s akkor, meglátjátok, a ti szátokkal az Úr fog szólni, ő fog mosolyogni a könnyeitek fátyla mö­gött, ő fog örömöt csepegtetni belétek, ő fogja békével megtölteni a szíveteket.

Lévi H. Dowling: A Vízöntő evangéliuma Jézus Indiában és Tibetben

Raizo>!

A Szentlélek segítsége nélkül az elme csupán a lát­ható dolgokkal kapcsolatos problémákat képes megolda­ni, semmi többet nem tehet. Az érzékek feladata az, hogy az elmébe vetítsék a mulandó dolgok képeit; nem értik meg, nem fogják fel az örökkévaló törvényt. Az ember­nek azonban van valami a lelkében, valami, ami széttépheti a fátylat, amely eltakarja a szem elől a valódi dolgok világát. Ezt a valamit a lélek öntudatának nevezhetnénk. Ott szunnyad minden lélekben, de csakis abban ébred fel, aki szívesen látja, befogadja magába a Szentlelket. A Szentlélek minden egyes lélek ajtaján bekopog, de csak akkor léphet be, ha az ember akaratlagosan szélesre tár­ja előtte azt az ajtót. A tudásnak nincs elég ereje ahhoz, hogy elfordítsa a kulcsot, a filozófia és a tudomány pedig éppen csak arra képes, hogy bekukkantson a fátyol mö­gé. Más egyebet nem tehetnek.

Lévi H. Dowling: A Vízöntő evangéliuma Jézus Indiában és Tibetben

Raizo>!

Ahhoz, hogy megtisztíthasd az emberek szívét, ne­ked is tisztának kell lenned szívedben, szavaidban, tette­idben. Csecsemőkorodban fogadalmat tettek helyetted,ezért borotva nem érintheti arcod, fejed, nyelved nem íz­lelhet bort, vagy bódító italt. Az embereknek példát kell
mutatni, amit követhetnek. Az, aki csak áll az út szélén, mutatja az irányt, de maga nem halad, nem ér többet, mint egy ágas fa. A tanító maga is bejárja az ösvényt, jól észrevehetően rajta hagyja lábnyomait, amelyeket min­denki megláthat, s meglátván megnyugodhat: a helyes irányba tart, hiszen a mester is erre ment.

Lévi H. Dowling: A Vízöntő evangéliuma Jézus Indiában és Tibetben


Hasonló könyvek címkék alapján

Buji Ferenc: Az elfelejtett evangélium
Szentírás
Philip Yancey: Rejtjelek egy másik világból
Váradi Tibor: Lukács evangéliuma a szellemtudomány fényében
Peter Martin: Evangéliumi nyomkereső
György Attila: Örömhír a gyermekeknek – „A” év
Almási Tibor: Máté evangéliuma
György Attila: Örömhír a gyermekeknek – „B” év
Reinhard Bonnke: Szent tűzben égve
E. J. Pace: Evangéliumi beszélő képek