Köd ​előttem köd utánam 4 csillagozás

Lesznai Anna: Köd előttem köd utánam Lesznai Anna: Köd előttem köd utánam

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

Eredeti megjelenés éve: 1967

>!
Szépirodalmi, Budapest, 1967
400 oldal

Kedvencelte 2

Most olvassa 2

Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 2


Kiemelt értékelések

>!
tothmozerszilvia IP
Lesznai Anna: Köd előttem köd utánam

Válogatás létére nem egy vékony kötetecske. A versekbe bújtatott szerelmi csalódások, félelmek, gyötrelmek egyre kíváncsibbá tettek Lesznai Anna életútja iránt is. Legjobban azok az alkotások tetszettek, amelyek megteremtették a harmóniát az idővel, az elmúlással, az évszakok és nemzedékek egymásutániságában.


Népszerű idézetek

>!
tothmozerszilvia IP

Szép tarka csízmadarat kaptam,
csókoltam amíg megfojtottam.
Utána két napig nem ettem.
Soha többé így nem szerettem.

Szarkaláb

>!
K_S_Liliána P

Mióta hazulról elmentem
Hány rózsa nyílott künn a kertben?
Hány fecske rakta puha fészkét
Hol barnán szeli az ég kékét
Az eresz a tető alau.

Gesztenyehullás

>!
getler P

A légben mozdulatlan
Csügg a pehelyszárnyú lepke,
Lelkem üvegharangján
Alélva csügg a lét.

(Elviharzott május)

>!
Kasztór_Polüdeukész P

Tündérvárás

Százráncú kendőbe, a fázékony testem,
Neszfogó párnákba szememet temettem,
Lestem, hogy az árnyak lassan megindulnak,
Fagerinces bútortestek eltompulnak.
Csokrok lobogását, két szürke kezével
Puhán oltogassa a közelgő éjjel
– Testem legyen máma áldozati oltár,
Keljen piros lángra, ami érett, holt már,
Párologjon szívem letelt szenvedésen,
Mint párolgó illat izzó medencében.
Mélyedő szobámban teljék meg az éjjel
Füstölgő áldozat tömjénes lehével,
Ma a tündért várom.

Tündérem, ma hivlak! Jöttödet ígérted,
Minden sóhajtásom elküldöm ma érted
Máig, mostig vártam, mert megláttam nyáron
Részeg hírnöködet mézvérű virágon.
Téli éjszakákon elevenné lettél,
Mesekönyvek fonnyadt lapján hitet tettél…
De tovább nem várok.

Mélyedő szobámban megtelik az éjjel
Füstölgő áldozat illatos lehével.
Minden elpárolgott, szegényre pihenten
Édes semmiségben fürdik meg a lelkem.
Mindent odaadtam, mindent kifizettem,
Megint mezítelen, vágytelt gyermek lettem.

Kihasad az ablak új tavaszi napra,
Újabb ébredésre, újabb virradatra.
Ott künn szellőszárnyon új hírnökök járnak,
Üzeni a tündér: még egy kicsit várjak,
Csak egy madárdalnyit, csak egy embercsóknyit.
…Várjak, várjak, várjak…

Tündérvárás

>!
Kasztór_Polüdeukész P

Japán dalocska

Találkoztunk a kertben, és megöleltük egymást
Hajunk körül tenyérnyi piros juhar didergett
Az őszi napsugárban, találkozásunk napján…
Hej, haj, azóta eltelt jó háromszáz esztendő.

Az első száz eltellett. Találkoztunk: te mondtad
"Nem azért járok erre, hogy öleljelek téged,
Csak mert kerteden által vezetett épp az utam."
Hej, haj, akkor én sírtam… És telt még száz esztendő.

Piros juhar didergett, és ujjaimra hullott.
Én egész reggel vártam, én egész este vártam,
Zöldszálú őszi égen a vadludak vonultak.
Hej, haj, de te nem jöttél… És tellett száz esztendő.

Találkoztunk a kertben, a juharnál megálltunk:
"Nem azért jöttem erre, hogy öleljelek téged
Hej, haj, de minden utam a te kertedbe nyílott."
Hej, haj, én mosolyogtam – mert enyém minden utad,
És van még sok száz évünk!

Japán dalocska

>!
Kasztór_Polüdeukész P

Ezeregy éj után

Kacagva csókol húgom, Duniazáde:
"Seherezáde, ezeregy éj letelt!
A szultán felkelt szőnyegnyoszolyádról,
És téged kegyben elbocsátott.
Tiéd most már balzsamillatos Bagdad:
A kincses napba kevert város
Ezer utcakart nyújt feléd.
Mindeniken sietve járnak
Fátyolos kéjek, asszonyok
És harci ménen hercegek.
Ítéletaltató kezeddel
Most ablakod rácsát kitárjad:
Fénylőn borul porba előtted
A kalifátus és a menny.
És ezer piheszárnyú nappal,
Ki mind biztos és eljövend,
Mind hószín galamb, száll feléd
És nem kell félnünk a haláltól.
Seherezáde, ezeregy éj letelt!"

Jaj nékem, jaj, ezeregy éj letelt,
A szultán felkelt szegény nyoszolyámról,
S özvegyen hagyta legbölcsebb mesém.
Mint gyermek, ha dajkája menni készül,
Úgy markolta eddig szavam redőit.
Ki száz asszonyt ölt, juhászott előttem.
Én asszonyállat, ezer dzsinné nőttem
Ha vágya tündérkertté öntözött.
Mindenik nap ítélt Seherezádén,
De minden éjjel felmentette csókkal
És mesemondó szókkal.
Ezer ajándék volt az életem.
…Most egy éltem lesz ezer éj helyett,
Bíbor rabnő helyett hervadt királynő
Bagdad maradt meg ezeregy meséből.
És lészen sorsa szegény Seherezádnak,
– Ki nem hajt orsót s nem hajlítja tánc,
Csak tud és elmond ezeregy mesét –
Hogy karjaiból a férfi kiépül,
A tett testet ölt, a kaland kihajt
Kelnek valódibb csókok és csaták.
Bennem fogant vágy elrepült felettem…
Én tépett szálú mesegubó lettem!
Jaj nékem, jaj! Ezeregy éj letelt.

A Földnél taposottabb rög a szív
Ha kedvesének útjába kerül
Szuronydöfésnél élesebb a csók
Kéjben fakadva forró kínba fur.

A tusa társas, magános a vágy
Teljes medrére sehol sem talál
A szülés mélyebb titok a halálnál.
Ennyi a dal az asszonyi csatáról.

Ezeregy éj után

>!
Kasztór_Polüdeukész P

De szomjazom utad porát is lesznai megyei mezsgye,
Faluvég, forduló, kútgém, pocsolya, fürdő kacsák,
Akácok illatos árnya, nyújtózó topolyák…
Már pirkad, a templom tornya rőt csőrrel fúródik az égbe
Ó! mennyek lelketlen derűje, fekete lombú fák!
Dudvás kiskert kebelében kirívón kacag a mák!
Hunyorgó viskók lesnek, a fahíd dobogva reszket
Hazairamló szívem, gyermeki futásnak eresztlek…

Egyszerű formáknak háza, kertje egyszerű szónak
Egyszerű vágyak, rátok szomjazva vágyom:
„Friss vizet szeretnék inni.” "Harapni foszlós kalácsot."
„Heverni estvétől délig lavendula illatos ágyon.”
"Este a fenyves alatt, hol fütyülnek vidám pirókok
Csókolni akarok váltig sok kerek jóllakott csókot."
…Így volt ez rendjén: ősszel drágábbak a kertek
Ha bimbós kacajjal a nyárnak magtermő ölében hevertek.

Hazavágyás (részlet)

>!
Kasztór_Polüdeukész P

Mert az adakozók szegények
Kincsük fogytán más szívbe nyúlnak,
Úgy fosztják ki a bízón ölelőt.
De dúsan ád, ki kéreget!
Hisz csillaggá épül a csók
Ha kolduló tenyérbe hull.
S ki csillagot hint, mennybe száll.

Mindig és máma, váró makáma

>!
Kasztór_Polüdeukész P

Mit hagyjak rátok, picinyke bimbók,
Hajnalt vagy alkonyt, hajnalt vagy alkonyt?
Hajnali szívem most kél ki a völgyből
Piros és duzzadt delek levével.
Nem tudja hol járt, sejdíti mit hoz
Csupa ajándék, csupa öröm.

(Örökség)

Lesznai Annáról

>!
Kasztór_Polüdeukész P

Mert adni jó és kapni jó a jól születettnek
Ki nem fél önmagától és bízón rogy halálba.
Teljesen éli le éltét: kerek hibátlan egész;
Nagy alchimistája ő a létnek, kezében minden arany –
Dúsak, drágák, szentek a jóllakottak!

(Apám dicsérete)

Lesznai Annáról


Hasonló könyvek címkék alapján

Ady Endre – József Attila – Radnóti Miklós: Válogatás Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós műveiből
Fodor Ákos: Akupunktura
Radnóti Miklós: Erőltetett menet
József Attila: József Attila válogatott versei
Radnóti Miklós: Radnóti Miklós válogatott versei
József Attila: Válogatott versek
Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső válogatott versei
Kosztolányi Dezső: Életre-halálra
Petri György: Petri György versei
Juhász Gyula: Válogatott versek