Német ​novella 5 csillagozás

Leonhard Frank: Német novella Leonhard Frank: Német novella Leonhard Frank: Német novella

Leonhard Frank e hibátlan lélekrajzzal megírt művében az önkéntes száműzetés távolából igyekszik néhány „német tulajdonságot” boncolni-elemezni. Fiatal festő-hőse elérhetetlen szerelmének, egy széthullt és kihalófélben lévő bárócsalád sarjának és egy önző inasnak tragikus és egymást elemésztő kapcsolatát szemléli tehetetlenül, majd örökíti meg évtizedek múltán, festményen. A kitűnő írásművészettel megírt novellából a századforduló Németországának látszólag idillikus, valójában egyre nyomasztóbb világa tárul fel.

Eredeti cím: Deutsche Novelle

Eredeti megjelenés éve: 1954

Tartalomjegyzék

>!
Magyar Helikon, Budapest, 1966
176 oldal · Fordította: Lányi Viktor · Illusztrálta: Reich Károly
>!
Európa, Budapest, 1960
254 oldal · keménytáblás · Fordította: Fáy Árpád, Lányi Viktor

Enciklopédia 3

Szereplők népszerűség szerint

Tilman Riemenschneider


Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 2

Kölcsönkérné 1


Kiemelt értékelések

>!
Bla IP
Leonhard Frank: Német novella

Leonhard Frank tökéletest alkotott ebben az írásában: környezet és lélekrajz egyaránt oly érzékletes és pontos harmóniában mutatkozik meg, hogy szinte látjuk a szereplőket, eseményeket, környezetet. Az első pillanatban idillinek látszó világban egyre nyomasztóbbnak sejlik az élet, főként a jövő. Ennek példája a festő legény reménytelen szerelme, s a jobb sorsra érdemes, menekülési kísérleteibe temetkező baronesz és az álnok inas tragikus, egymást elemésztő kapcsolata. A történet közben kézműves szakmák fortélyaival is megismerkedhetünk, szinte érezzük az enyv, vagy politúr szagát a falfestő piktor, vagy az asztalos mester műhelyeiben, edzhetjük a fejszét a kovács-lakatosnál – vonzóan otthonosak, emberléptékűek ezek a mai világunkban e formában már szinte kikopott mesterségek.
A Magyar Helikon kisalakú míves kiadása Reich Károly illusztrációival „ügyibevaló” kötet, egy darabja a Helikon kiskönyvtárnak, ráadásul bőrbe kötve is létezik 1200 példány. Azt irigylem, a novellát meg ajánlom.

>!
alaurent P
Leonhard Frank: Német novella

A múlt század elejének hangulata lengi be a novellát, ódon kisváros girbegurba utcái, a főnemesi kastély és annak kertje a helyszíne, és vándorló inasok, kézművesek, elszegényedett főúri család a szereplői. Az egészben nincs semmi tragikus addig, amíg a bárókisasszony életének céltalansága (és az erkölcsi-lelki fogódzók hiánya) szükségszerű tragédiához nem vezet.
Nehéz letenni, annyira jó a kor ábrázolása. A fiatal festőfiú szemén keresztül látjuk a történéseket, és ő az, aki a keretet adja az elbeszéléshez akkor és a második világháború után. Szinte mindent tudunk az első oldalakon, mégis megfog a szöveg, a kor és a személyiség.A tragédiák szertefoszlatják az idilli képet, nem csak a jelenben, hanem fel-felsejlik a huszadik század világégéseinek képe is a szereplők jövőjében. Az összkép végül sötét, olyan komor, amelyhez jól illenek Reich Károly metszetei.


Népszerű idézetek

>!
Bla IP

A természet minden hangja elnémult. A fákat és a bokrokat kék fátyol takarta. A távoli dombokon már közeledett az éj, és a folyóban, mely a nagybácsinak megtette az utolsó szolgálatot, már pislákoltak a csillagok.

97. oldal

>!
Bla IP

Michael, aki az ajtófélfához támaszkodva állt, megérezte ezt a titkos egyetértést. Nézte a riadt arcokat, mintha mindegyik homlokon ott lett volna a jel. Elfordult – ő élni akart.
Ez 1904-ben volt. Michael még évtizedek múlva is emlékezett a kapu előtt gyülekezők arcára. És mikor a második világháború után visszatért Amerikából a szíve gyökeréig feldúlt Németországba, ismét fölmeredt előtte a megválaszolatlan kérdés: miért hogy a németeknek az élet csak alkalom a halál keresésére.

99. oldal

>!
Bla IP

A barokk és a gótika városában, amelyet hatalmassá tesz harminc, magasba törő templom, egyőttal bájossá a szőlődombok szelíden hullámzó vonala, és a Majna folyó szép kanyarulata, ahogy egymagában kószált az utcákon, amelyekben víz, kátrány és tömjén és mindig egy kissé a bor szaga is érzett, Josepha olykor egy-egy arcot látott, amely Tilman Riemenschneidernek, az ötszáz éve élt würzburgi faszobrásznak lehetett volna a modellje.

103. oldal

>!
Bla IP

A nagybácsi a folyónál nőtt fel, a folyó gyermekkora óta hozzájárult lelke műveléséhez, életének része, jobbik része volt. A nagybácsi, mikor a folyóba ment, hazament.

92. oldal

Kapcsolódó szócikkek: folyó
>!
Bla IP

Ilyenféle gondolatokat olvasott később Josepha naplójában Michael, és egy mondatot, amely az Istenbe vetett hitet azzal a nézettel cserélte fel, hogy az emberen kívül és az ember fölött nincs magasabb fórum, mivelhogy az erkölcs benne van és magától értetődik.

109. oldal

>!
alaurent P

Nyúlánk fiatal nyaka volt és tisztán modellált válla. Ahogy ott feküdt mozdulatlanul a magasra állított nyugvószéken, szemében a vele született mélabúval, Michelangelo Éj szobrához hasonlított

53. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Michelangelo
>!
alaurent P

…évmilliók óta a szerelem dolgaiban az ártatlan nő nem kevésbé tisztánlátó, mint a tapasztalt.

79. oldal

>!
alaurent P

A barokk és a gótika városában, amelyet hatalmassá tesz harminc, magasba törő templom, egyúttal bájossá a szőlődombok szelíden hullámzó vonala, és a Majna folyó szép kanyarulata, ahogy egymagában kószált az utcákon, amelyekben víz, kátrány és tömjén és mindig egy kissé a bor szaga is érzett, Josepha olykor egy-egy arcot látott, amely Tilman Riemenschneidernek, az ötszáz éve élt würzburgi faszobrásznak lehetett volna a modellje.

103. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Tilman Riemenschneider
>!
alaurent P

Josepha képmása, amely 1944-ben egy New York-i tárlaton ki volt állítva, sok millió példányban megjelenő folyóiratokban közölt nyomat révén egész Amerikában ismert lett.

(első mondat)


Hasonló könyvek címkék alapján

Tanja Kinkel: A bábjátékosok
Robert Graves: Én, Claudius
John Irving: Árvák hercege
Szabó Pál: Talpalatnyi föld
Josef Škvorecký: Pléhkatonák
Határ Győző: Anibel
George Saiko: Ember a nádasban
Thury Zsuzsa: Mostohatestvérek
George Călinescu: A fekete komód
Csíkvári Gábor: Szövedékek