Az ​isteni a-tom 19 csillagozás

Mi a kérdés, ha a válasz a Világegyetem?
Leon Lederman: Az isteni a-tom Leon Lederman: Az isteni a-tom

Lederman ​a könyvben az a-tom keresésének kétezer éves történetét meséli el, és azt a leküzdhetetlen kételyt, amely a kutatás elválaszthatatlan kísérője: létezik-e valójában a `vad`, ami után a hajsza folyik, vagy csupán a képzelt űz velünk gonosz játékot. Könnyed eleganciával és humorral írja le a vadászatot, azokat az izgalmas pillanatokat, amikor már-már úgy látszott, hogy az a-tom puskavégre kerül, de rendre kiderül, hogy amit oszthatatlannak véltek, maga is bonyolult struktúra. Számos anekdota hozza személyes közelségbe a tudomány olyan óriásait, mint Galilei, Newton, Lavoisier, Mengyelejev, Rutherford, Bohr vagy Fermi, és közben meglepően világos képet is kapunk az általuk vizsgált problémák jelentőségéről. Megismerhetjük a kutatási eszközök fejlődésének történetét Galilei lejtőitől a – végül is félbemaradt – SSC szupergyorsítóig, és nyomon követhetjük, hogyan jutott el a tudomány a démokritoszi a-tomtól a ma ismert legkisebb részecskékig, a kvarkokig. A könyv nemcsak… (tovább)

>!
Typotex, Budapest, 2010
364 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789632791494 · Fordította: Vassy Zoltán
>!
Typotex, Budapest, 2007
364 oldal · ISBN: 9789639664326 · Fordította: Vassy Zoltán
>!
Typotex, Budapest, 2001
460 oldal · ISBN: 9637546545 · Fordította: Vassy Zoltán

2 további kiadás


Enciklopédia 12

Szereplők népszerűség szerint

Leon Max Lederman · Thalész

Helyszínek népszerűség szerint

Bábel tornya · Cambridge


Kedvencelte 4

Most olvassa 5

Várólistára tette 49

Kívánságlistára tette 47

Kölcsönkérné 1


Kiemelt értékelések

bfg3>!
Leon Lederman: Az isteni a-tom

Leon Lederman: Az isteni a-tom Mi a kérdés, ha a válasz a Világegyetem?

A könyv elkészülte után eltelet majd' 25 év. Sok minden változott: felépült a CERN Nagy Hadronütköztetője, megtalálták a tau-neutrínót, a top-kvarkot, a Higgs-bozont, és újabban már a gravítációs hullámokat is. A „felcsavarodott” dimenziók száma huszon-egynehányra szaporodott, a szuperhúr-elmélet lassan kigyújra magát, a kozmológia már komolyan besegít a részecskefizikának, és ma már tudjuk, hogy az univerzum életkora 13,8 (+-0,1) milliárd év, vagy hogy miért nem sérti a szimmetriát a jobbra forgó neutrínók hiánya.
De a tudomány fejlődése, az a-tom felfedezésének története Démokritosztól a Fermilab-ig még most is éppolyan izgalmas, mint húsz vagy épp kétezer éve.
Bár a könyv vége felé kicsit töményebbé vált a szakmai része, végig lehetett érteni és követni. Nem mellesleg ez volt az első könyv, ami minden részleteében érthetően magyarázta el, hogy a pokolba jön össze az, amikor a részecske egyszerre valami pontszerű dolog is, meg hullám is, de mindenekelőtt egy csomó valószínűség. Szóval aki szeretné alapszintem megérteni, miről szól a kvantumelmélet, annak angyon ajánlom.
Nem utolsó a szerző humora sem, ami példamutató módon saját magát sem kíméli.
Ja, és azt is megtudtam belőle, ki volt a méltatlanul elfeledett Ruđer Bošković :) spoiler

Richeus>!
Leon Lederman: Az isteni a-tom

Leon Lederman: Az isteni a-tom Mi a kérdés, ha a válasz a Világegyetem?

Jó stílusban megírt, népszerűsítő tudománytörténeti munka, nagyszerű könyv! Tetszik az a nézőpont, ahogy a tudomány, – és részletesebben a részecskefizika – fejlődését tárgyalja és az a könnyed hangvétel, ahogyan komoly tudományos eredményekről beszél. Ez nem a manapság oly' divatos álokoskodós, bulvár ismeretterjesztés! A szerző híres részecskefizikus, neve többek között a kétneutrínó-kísérletről ismert, amikor igazolták a neutrínó létezését, sőt rögtön azt, hogy legalább kétféle neutrínó van. A könyv a kilencvenes évek közepén íródott, a részecskefizika akkori állapotát tükrözi, és nagyon érdekes hogy akkor a tudósok által megjósolt jövőbeli felfedezések és várakozások milyen jól bejöttek: pl. a tau-neutrínó, a top kvark, a Higgs-bozon és a neutrínó oszcilláció kísérleti bizonyítása. Jó lenne többet olvasni az erős nukleáris kölcsönhatások természetéről és a proton szerkezetéről, de ebben a könyvben ezekről még viszonylag kevés van.

Kildor>!
Leon Lederman: Az isteni a-tom

Leon Lederman: Az isteni a-tom Mi a kérdés, ha a válasz a Világegyetem?

Nem mai írás, így a fizika legfrissebb eredményeit nem tartalmazza, de ennek ellenére alapmű minden fizika iránt érdeklődőnek. Könnyed stílusával, matematika tudás nélkül is érthető. A képzeletbeli beszélgetés nekem nem nagyon tetszett, de ettől is egyedibb az elkészült mű.

Eta IP>!
Leon Lederman: Az isteni a-tom

Leon Lederman: Az isteni a-tom Mi a kérdés, ha a válasz a Világegyetem?

Szuper jó könyv volt, sok dolgot jobban értettem az ő magyarázatában, mint Hawkingéban.

DarkKnight15>!
Leon Lederman: Az isteni a-tom

Leon Lederman: Az isteni a-tom Mi a kérdés, ha a válasz a Világegyetem?

Vicces, rendkívül tartalmas és értékes könyv. Ajánlom minden fizika iránt érdeklődőnek.

Kvasztics>!
Leon Lederman: Az isteni a-tom

Leon Lederman: Az isteni a-tom Mi a kérdés, ha a válasz a Világegyetem?

Jó a stílusa. Kevesen tudnak tudományról így írni. És közben az LHC is megvalósult :)


Népszerű idézetek

hispan>!

„Weinberg írta az egyik legjobb, bár ma már kissé elavult könyvet is a Mindenség születéséről "Az első három perc” címmel. (Én ugyan ettől függetlenül mindig úgy gondoltam, hogy azért volt olyan sikeres, mert az olvasók a cím alapján szeretkezési kézikönyvnek vélték.)" – Leon Lederman

24. oldal

Leon Lederman: Az isteni a-tom Mi a kérdés, ha a válasz a Világegyetem?

Kapcsolódó szócikkek: Steven Weinberg
karel>!

Semmi más nem létezik, csak atomok és üres tér; minden egyéb puszta vélekedés.

59. oldal

Leon Lederman: Az isteni a-tom Mi a kérdés, ha a válasz a Világegyetem?

brácsa_lant >!

A tudományos objektivitás nem azt jelenti, hogy az ember szenvedélytől mentes, hanem hogy a szenvedélye nem nyomja el az önkritikát és a módszertani szigort.

242. oldal

Leon Lederman: Az isteni a-tom Mi a kérdés, ha a válasz a Világegyetem?

bfg3>!

Mikor legutóbb a cambridge-i egyetemen jártam, meg akartam nézni egy eredeti példányt ebből a könyvből [Newton Principájából]. Feltételeztem, hogy üveg mögött tartják, héliummal töltött zárt térben. Hát nem: a fizikai könyvtár egyik polcán hevert, maga az első kiadás, bárki hozzányúlhatott a profán ujjaival. Ó, Anglia, ahol a füvet ötszáz éve nyírják… Ez a kötet megváltoztathatta a tudományt, de nem egy liberális könyvtár szokásait.

3. Az atom nyomában: a mechanika kora

Leon Lederman: Az isteni a-tom Mi a kérdés, ha a válasz a Világegyetem?

Kapcsolódó szócikkek: Cambridge · könyvtár · Sir Isaac Newton
5 hozzászólás
bfg3>!

"Mind az egész Világegyetemnek pedig sok nyelve és sok beszéde vala.
És lőn mikor kelet felé elindultak vala, Waxahachie földjén egy síkságot találának és ott letelepedének.
És mondának egymásnak: Jertek, csináljunk egy óriási ütköztetőt, amelynek ütközései elérnék az idők kezdeteit.
És valának nékik szupravezető nágneseik az eltérítéshez, és protonjaik az ütközéshez.
Az Úr pedig leszálla, hogy lássa az Ütköztetőt, melyet építenek vala az embernek fiai.
És monda az úr: Ímé e nép munkájának ez a kezdete, és bizony semmi sem gátolja meg őket, hogy megpillantsák, amit előlök eltitkolni akartam vala.
Nosza szálljunk alá, és adjuk ott nékik az Isten-részecskét, hogy teljes pompájában megláthassák a Világegyetemet, amelyet nékik teremtettem vala."

– Legújabb Testamentum 11:1 –

1. A láthatatlan futbal-labda

Leon Lederman: Az isteni a-tom Mi a kérdés, ha a válasz a Világegyetem?

Kapcsolódó szócikkek: Bábel tornya · részecskegyorsító
bfg3>!

Egyszer ő [Thalész] és barátai összegyűltek egy milétoszi vendéglőben, bátorításul nyilván elfogyasztottak pár üveg egyiptomi bort, aztán kiadtak egy ünnepélyes nyilatkozatot. Eszerint „a mai naptól kezdve a világ menetének magyarázata csakis és kizárólag logikai érveken alapulhat; nincs többé hivatkozás Pallasz Athénére, Zeuszra, Herculesre, Amon-Rére, Buddhára, Lao-cere; minden igaz tételt magunknak kell megtalálnunk.”

2. Az első részecskefizikus

Leon Lederman: Az isteni a-tom Mi a kérdés, ha a válasz a Világegyetem?

Kapcsolódó szócikkek: Thalész · tudomány
Rozgonyi_Ildi>!

..látta Ön valaha a római pápát?
-Hát persze -jön a szokásos válasz. -Többször is láttam a tévében.
– Igazán? Nem azt látta, hogy a képcső elektronnyalábja végigpásztáz a fluoreszcens ernyőn, fénylő pontokat villantva föl gyors egymásutánban?

18. oldal, 1.fejezet- A láthatatlan futball-labda (Typotex, 2007)

Leon Lederman: Az isteni a-tom Mi a kérdés, ha a válasz a Világegyetem?

Kapcsolódó szócikkek: televízió
brácsa_lant >!

Nehogy azt higgyék, meg akarom magyarázni! Csak azért fecsegek róla, hogy Önök is fecseghessenek, ha úgy adódik.

343. oldal

Leon Lederman: Az isteni a-tom Mi a kérdés, ha a válasz a Világegyetem?

hispan>!

„Amikor a Fermilabben voltam igazgató, elméleti csoportomat ünnepélyesen figyelmeztettem az ilyen tudás veszélyeire: a nagyképűség nem igazán alkalmas arra, hogy általános rokonszenvet keltsen – mondtam többek között. Meggyőző lehettem, mert legalább egyikőjük láthatóan, illetve hallhatóan komolyan vett. Véletlenül ugyanis épp akkor mentem el a dolgozószobája előtt, mikor kihallatszott, ahogy hangosan imádkozik: »Istenem, bocsásd meg nekem a nagyképűség bűnét, amit a következőképpen definiálok…«” – Leon Lederman

22. oldal

Leon Lederman: Az isteni a-tom Mi a kérdés, ha a válasz a Világegyetem?

Kapcsolódó szócikkek: Fermilab · Leon Max Lederman
Inimma >!

"Minden látható tárgy csak karton-álarc, ember. De mindenkoron – az eleven testben, a kétségtelen cselekedetben – egy ismeretlen, de gondolkodó valami alakítja a vonásokat a nemgondolkodó álarc mögött. Ha az ember ütni akar, üssön az álarcon keresztül!"*

Ahab kapitány

Szerintem Herman Melville Moby Dick-je az amerikai irodalom egyik legszebb története. Igaz, talán az egyik leglehangolóbb is – legalábbis a főszereplő, Ahab kapitány számára. Ahab oldalak és tengerek sokaságán át üldözi a fehér bálnát, Moby Dicket, „aki” újra és újra elszökik szigonya elől, és a matrózok legendákat kezdenek szőni. A hajsza oka: Moby Dick valamikor régen leharapta Ahab egyik lábát, és akkor Ahab bosszút esküdött. A könyv némely kritikusai úgy vélik, hogy a kapitány az esetnél kicsit többet is elveszíthetett, mint a lába, ezért az engesztelhetetlen harag, de a lényeg persze a mítosz. Ahogy első tisztjének elmagyarázza: Moby Dick több, mint bálna. Külső alakja csak álarc – a természet hatalmát képviseli, amellyel az embernek meg kell küzdenie. Ezért eredt ő a nyomába az óceánok minden viharán át, ezért edzi a maga és legényei erejét, ügyességét és elszántságát számtalan kisebb-nagyobb bálna elejtésével. És végül megpillantják: „Ott fúj!” Égbe törő vízoszlop a kolosszus fehér tarkója fölött. Csónakba szállnak, elöl maga a kapitány élesre fent szigonnyal. A végkifejlet gyors és maradéktalan: a bálna vízbe fojtja Ahabot, aztán Ahab társait, végül elsüllyeszti az egész hajót. Ennyi. Marad a tenger, meg fölötte az égbolt. Talán nagyobb hajó kellett volna, talán még edzettebb szigony, talán kevesebb düh és több szakértelem, ki tudja? Talán Melville írta túl korán a sztorit, mai változatában a vadászat biztosan sikerül, esetleg még az a bizonyos láb is újra kinő… Mi részecskefizikusok szerencsére nem dühösek vagyunk a természetre, csak kíváncsiak. Nem akarjuk elpusztítani a Moby Részecskét; ellenkezőleg: világra szeretnénk segíteni.

* Szász Imre fordítása

405. oldal

Leon Lederman: Az isteni a-tom Mi a kérdés, ha a válasz a Világegyetem?


Említett könyvek


Hasonló könyvek címkék alapján

Erwin Schrödinger: Erwin Schrödinger válogatott írásai
Horváth Dezső: A Higgs-bozon
Roger Penrose: A császár új elméje
Bernard le Bovier de Fontenelle: Beszélgetések a világok sokaságáról
Mike Goldsmith: Tudomány 30 másodpercben
Ábel András: Los Alamostól Nagaszakiig
L. I. Ponomarjov: A kvantum nyomában
Werner Braunbek: Az atommag regénye
Öveges József: Kis atomfizika
Kiss Dezső – Horváth Ákos – Kiss Ádám: Kísérleti atomfizika