Természetjog ​és történelem 2 csillagozás

Leo Strauss: Természetjog és történelem

Leo Strauss a XX. sz-i politikai filozófia kiemelkedő alakja a nácizmus elől menekült az USA-ba, ahol iskolát alapított, melyen keresztül gondolkodása máig meghatározó. Érdeklődésének előterében mindvégig a hit és a racionalitás, a klasszikus és a modern politikai gondolkodás közti feszültség értelmezése állt. E fő művében azt vizsgálja, miként veszi át a klasszikus természetjogi tanítás helyét a modern történetiség minden értéket relativizáló szempontja. Mivel a modern történeti tudat érvénytelennek nyilvánította a politikai filozófia alapkérdéseit, így a modernség válsága vagy a nyugati ember céljainak az elhomályosulása egyben a politikai filozófia válságává is válik.

>!
230 oldal · ISBN: 9639022101 · Fordította: Lánczi András

Kívánságlistára tette 3


Hasonló könyvek címkék alapján

G. Fodor Gábor: Kérdéstilalom
Lányi Gusztáv: Politikai pszichológia – politikai magatartásvizsgálatok
Szigeti Péter: A valóság vonzásában
Olay Csaba: Hannah Arendt politikai egzisztencializmusa
Körösényi András: Vezér és demokrácia
Jean Bodin: Az államról
Bozóki András – Sükösd Miklós (szerk.): Anarchizmus
Scheiring Gábor – Jávor Benedek (szerk.): Oikosz és Polisz
Lánczi András: Az utópia mint hagyomány
Brunczel Balázs: Modernitás illúziók nélkül – Niklas Luhmann társadalom- és politikaelmélete