Hermeneutika ​és kritikai filozófia 0 csillagozás

Kant, Heidegger, Gadamer
Lengyel Zsuzsanna Mariann: Hermeneutika és kritikai filozófia

Míg ​a kanti filozófia szervesen hozzátartozik a fenomenológia közvetlen előzményeihez, addig szokatlan megközelítésnek számít Kantnak a hermeneutika eredetéhez való hozzákapcsolása, különösen abból a szempontból, hogy miként inspirálta Heidegger, Gadamer vagy Ricoeur kortárs elképzeléseit. E kapcsolódás elsődleges jelentősége nem annyira e gondolkodók hatástörténeti viszonyában rejlik, mint inkább abban, hogy szisztematikus szempontból meghatározott kérdések kerülnek előtérbe. Ilyen pl. a neokantiánusokkal való diszkusszió; Husserl margó-megjegyzései, fenomenológiai hatása; az intuíció, imagináció, sematizmus, világértelmezés, a tárgyiság és igazság kérdése; a mathesis universalis eszméje, újkori tudomány és filozófia, hermeneutika és kritika viszonya, gyakorlati filozófia és szabadság összefüggése, a határképzés gondolatköre, valamint e Kant-recepció teológiai és morálfilozófiai aspektusai. E témakörök mentén a könyv elsősorban azokra a feltáratlan összefüggésekre irányul,… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: A filozófia útjai L'Harmattan

>!
L'Harmattan, Budapest, 2018
410 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789634144915

Várólistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Veres Ildikó: Hiány és létteljesség
Somogyi Zoltán: Az állampolgár szabadsága
Luther Márton: A szolgai akarat (De servo arbitrio)
Veress Károly: Bevezetés a hermeneutikába
Martin Heidegger: Bevezetés a metafizikába
Veress Károly (szerk.): Az interkulturalitás – interdiszciplináris megközelítésben
Tordai Zádor: Megértő módban
Paul Ricoeur – André Lacocque: Bibliai gondolkodás
Schwendtner Tibor: Heidegger tudományfelfogása
Nyíri Kristóf (szerk.): Filozófia az ezredfordulón