Régi ​magyar mondák 197 csillagozás

Lengyel Dénes: Régi magyar mondák Lengyel Dénes: Régi magyar mondák Lengyel Dénes: Régi magyar mondák Lengyel Dénes: Régi magyar mondák Lengyel Dénes: Régi magyar mondák Lengyel Dénes: Régi magyar mondák Lengyel Dénes: Régi magyar mondák Lengyel Dénes: Régi magyar mondák

Lengyel Dénes könyve eltér a magyar mondavilág korábbi feldolgozásaitól. Más, mint Jókai Mór, Benedek Elek, Móra Ferenc gyűjteményekből és tankönyvekből ismert történetei. Nem hasonlítható Komjáthy István Mondák könyve című, hét kiadásban közkézen forgó művéhez sem. Lengyel Dénes ugyanis egyetlen kötetben a teljes régi magyar mondavilágot feldolgozta: a hun mondákat, a honfoglalás mondáit, a királymondákat, egészen a Mátyás királyról szóló történetekig. Megőrizte a mondák hangját, a naiv történeteket semmiféle történelmi és néprajzi anyaggal nem keverte. Írásain megérződik hiteles forrásmunkáinak, a krónikáknak, a népmondáknak jellegzetes stílusa. A kötetet magyarázó, okos utószó és bőséges, betűsoros jegyzet zárja le – ezekből az érdeklődő olvasó sok mindent megtudhat a mondák forrásairól, a történelem minduntalan felbukkanó mozzanatairól, a mondák hőseiről.

Tagok ajánlása: Hány éves kortól ajánlod?

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatokban jelent meg: Regék és mondák Móra · Lengyel Dénes mondagyűjtemény Móra, Helikon

>!
Helikon, Budapest, 2019
536 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789634793564
>!
Helikon, Budapest, 2015
536 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632276854
>!
Móra, Budapest, 2011
250 oldal · ISBN: 9789631189438

22 további kiadás


Enciklopédia 35

Szereplők népszerűség szerint

Mátyás király · Attila hun király · Árpád nagyfejedelem · Csaba királyfi · Álmos · Báthori Miklós · hét vezér · hunok · szkíta

Helyszínek népszerűség szerint

Erdély · Kolozsvár · Pannónia · Bibliotheca Corviniana · Szittyaország


Kedvencelte 12

Most olvassa 12

Várólistára tette 68

Kívánságlistára tette 75

Kölcsönkérné 1


Kiemelt értékelések

Gyula_Böszörményi IP>!
Lengyel Dénes: Régi magyar mondák

Történelmileg ugyan nem szabad komolyan venni, de hát a mondáknak nem is az a dolguk, hogy hitelesen tárják elénk a múltbéli eseményeket. Nagy mű, hatalmas munka.

robinson P>!
Lengyel Dénes: Régi magyar mondák

Óh,… a görög regék párja. Mint a Bibliát úgy olvasgattam 10 éves kortól….folyamatosan. Varázsa van.

Zoltán_Bálint>!
Lengyel Dénes: Régi magyar mondák

A könyvben szereplő mondák nagy részét ismertem, de jó volt ezeket is újra olvasni. (Néhány mondának a zenei feldolgozását is ismerem (pl. Isten kardja), amiket nehezebb volt olvasni, mert a zene dallamát folyton dúdoltam közben.) A könyv végén lévő ajánló kifejezetten hasznos, mert olyan munkákat ajánl, ahol lehet még olvasni a könyvben ismertetett időszakokról. (Itt találtam olyanokat is, amelyekről korábban még nem hallottam.)

miss_eszti>!
Lengyel Dénes: Régi magyar mondák

Mindenkinek, aki szereti a magyar középkort és királyait!

A kötet jóval korábbról indít, olvashatunk a hunokról és a kalandozó magyarokról, egészen az igazságos Mátyás király uralkodásáig. Az elején még egész hosszú, több oldalas történetek is akadnak, a végére azonban túlsúlyba kerülnek a rövid kis szösszenetek sajnos. Benne vannak a nagy „klasszikusok”, mint az Egyszer volt Budán kutyavásár, de sok kevésbé ismert, érdekes mondával is találkozhat az ember. Azért történelemkönyvként ne használjátok.
Talán két csoportra lehet osztani a kötetben szereplő történeteket. Egyik csoportba tartoznának ez alapján a történelem folyását követő sztorik, sok-sok valóságalappal, a másikba meg az „igazi” népmondák, amiket nem feltétlenül akar komolyan venni az ember. Például Mátyás álruhás kalandjai pont ide illenek. De az én kedvencem az Eperjes című, a város elnevezéséről szóló monda volt, amelyben Vak Béla királyunk magányos lakomát rendezett pár illatos szamócából egy erdő közepén.
A négy csillagot magamnak is adhatnám, mert rájöttem, ezt a könyvet nem szabad több hónapig olvasni, még történelemszerető egyéneknek sem. Félő, hogy a végére megunja az ember. De ez ne rettentsen el senkit az olvasástól. Kisgyerekeknek nem ajánlalám esti meseként, ahhoz túl bonyolultak és egyes helyeken véresek a történetek, de a középkor iránt érdeklődő fiataloknak nagyon is.

Mortii>!
Lengyel Dénes: Régi magyar mondák

A fejezetek jelölése közben vettem észre, hogy egy kivonatos kötet van meg, így kicsit szomorúan olvastam végig a könyvet. Értékéből ez nem von le sokat, csak kimaradtam pár regéből. Az itt olvasottak nagy részét már jól ismertem, és nagyon jó volt felidézni ezeket, kb. visszacsöppentem általános iskolás koromba, mikor ámulva hallgattam/olvastam Attila, Lehel, Botond vagy épp Zotmund történetét! Nagyon sajnáltam, hogy bizonyos korszakok mondáinak csak töredékét tartalmazza a kötetem. Ezen felbuzdulva biztos, hogy még egyszer neki megyek egy teljes kiadásnak!

Kisanna >!
Lengyel Dénes: Régi magyar mondák

Sok új, érdekes mondával ismerkedtem meg, nagyon alapos és bőséges olvasmány ez a könyv. Az ősmagyar vándorlásokról, kalandozásokról szólók is jók voltak, de a kedvenceim a közpkori mondák, főleg a Mátyás király korabeliek.

richabi>!
Lengyel Dénes: Régi magyar mondák

Általános kisiskolás koromban mágikus hatással bírt rám ez a könyv. Nagyban hozzájárult ahhoz, hogy végül középiskolai történelemtanári végzettséget szereztem hosszú évekkel később.

Petya15>!
Lengyel Dénes: Régi magyar mondák

Régi ismert és számomra újabb mondákkal ismerkedtem meg a kötet által, ami remekül foglalja egybe az ismert mondákat, olvashatunk elődeinkről, a középkori mondákról, népi hagyományok által ápolt mondákról. Szóval egy összefoglaló kötet, melyet más regények, könyvek mellett olvasgattam. Egyébként is meghozta a kedvem Bán Mór: Ezer rege könyve c. második kötete. Szóval ajánlom mindenki figyelmébe, egy-egy monda elolvasását. Nem hosszúak, de figyelmesnek kell lenni. Olvasmányos, régi nagyjainkat hozza mutatja be.

Sziszandria>!
Lengyel Dénes: Régi magyar mondák

Kedves gyerekkori emlékeket idéz ez a könyv és szerintem minden életkorban jóleső érzés kézbe venni.

1 hozzászólás
Sms_1012>!
Lengyel Dénes: Régi magyar mondák

A legjobban rendszerezett mondagyűjtemény és nagyon szeretem, de most másról írnék.
A 6 éves húgom vette észre a könyvet a kezemben, kérdezte, miről szól, mondtam, régi magyar mondák, tudod, Attila, Honfoglalás, István király, Mátyás király, stb.
Akkor kezdtünk el belőle olvasni, és azóta kéri.
(Előtte kedvence volt a Két kis dínó és a Honfoglalás, innen ez a mánia, szereti hallgatni az István a királyt is, illetve nézni a Mátyásos meséket.)
Szóval ez a könyv hozta meg a történelem iránt rajongását, ezzel a nyelvezettel, képek nélkül. Engem nagyon meglepett.


Népszerű idézetek

K_Kata99 P>!

De milyen más az anyai szív! Ki írhatná le annak fájdalmát? Az anya keserűségét, siralmát emberi nyelv el nem mondhatja.

A nápolyi hadjárat

K_Kata99 P>!

– A királyságot, a kincset és a hatalmat éppen úgy a sors adja, mint a szegénységet, a bilincset és a halált. Ezért tűrjük el bátran a sors csapásait, mert a jó szerencse még visszatérhet hozzánk.

Erzsébet királyné megöleti Kis Károlyt

Kapcsolódó szócikkek: sors
4 hozzászólás
K_Kata99 P>!

A magyar korona maga az egész ország, hazánk földjének minden gazdagsága, és népének egész boldogsága.

A magyar korona

3 hozzászólás
K_Kata99 P>!

Nem királyotok, atyátok akarok lenni.

Imre király elfogja pártütő öccsét, Endrét

Kisanna >!

Egyszer a kunok nagy sereggel megrohanták Kolozsvár falait, és már erősen
szorongatták a várost.
Amikor Szent László király ezt meghallotta, tüstént hadat kiáltott, és erős sereggel
megtámadta a kunokat.
Hullott a pogány, mint a fű a kaszás előtt, s aki tudott, lóhalálában menekült a
magyarok elől.

Szent László pénze

Kapcsolódó szócikkek: Kolozsvár · kun
Kisanna >!

Azt mondják Mátyás királyunk felől, hogy két barátot csak azért záratott egy
szobába, mert azt merték panaszolni, hogy mindig lencsén tartják őket.
A király egy-két napig koplaltatta a barátokat, a harmadik napon pedig lencsét
adatott nekik. De szigorúan meghagyta a lencsehordó inasnak, hallgassa meg, mit
beszélnek a barátok egymás között.
A barátok pedig a lencséhez láttak, és jóízűen megették.
Hogy az inas a szavukat meg ne értse, azt mondták magyaros deáksággal:
– Véré válet – azaz: bizony jó.
Ezzel az inas visszament a királyhoz, és azt mondta neki:
– A barátok jóízűen megették a lencsét, és szüntelen azt mondták, hogy vérré
válik bennük.
Azóta mondják: vérré válik, mint barátban a lencse.

VÉRRÉ VÁLIK, MINT BARÁTBAN A LENCSE

Kapcsolódó szócikkek: lencse
Lélle P>!

    Ezután Álmos vezér és társai bevonultak Hung várába*, ott a halhatatlan isteneknek nagy áldozatot mutattak be, és négy napon át szüntelenül lakomáztak.
    A negyedik napon pedig tanácsot tartottak, majd Álmos vezér az övéit esküre szólította, és még életében fiát, Árpádot vezérré és parancsolóvá tette.
    Ezért hívták Árpádot Hungvária vezérének, katonáit pedig Hungról hungvárusoknak nevezték, és ez az elnevezés az egész világon mindmáig tart.

* Hung vára – Ungvár (Uzsgorod); a magyarok idegen nyelven emlegetett neve: Hongrois, Hungarian, Ungar stb. azonban nem ebből a helynévből ered (ez csak a krónikaíró tudóskodása), hanem a török onogur (= tíz törzs) népnévből

37. oldal, A honfoglalás - Anonymus krónikája nyomán (Móra, 1996)

Lélle P>!

    Most hát a hét fejedelmi személy, akit hétmagyarnak* mondanak, az oroszok útbaigazításával a Havasnak nekivágott, és rajta átkelt.
    Nemsokára a hungi részen leszálltak, s azt a helyet, amelyet először elfoglaltak, elnevezték Munkácsnak. Azt tartják, hogy azért nevezték így, mert nagy munkával érkeztek el arra a földre, amelyet annyira kívántak.
    Ott aztán eltöltöttek negyven napot, azalatt a fáradalmakat kipihenték, a földet jól megvizsgálták, és kimondhatatlanul megszerették.

* hétmagyar – a szó a latin szövegben is magyarul van meg, hetumoger alakban

36. oldal, A honfoglalás - Anonymus krónikája nyomán (Móra, 1996)

Kapcsolódó szócikkek: hét vezér · honfoglalás · Munkács
András_József_Tóth>!

A királyt négy egészséges, szép fiúgyermekkel ajándékozta meg felesége, Ilona királyné, a vak király szeme fénye.

116. oldal, Az aradi országgyűlés (Móra, 2004)

dokijano>!

Sok-sok esztendővel ezelőtt, amikor a bűn úgy elsokasodott az emberek között, hogy farkasok módjára éltek, Isten megbüntette őket: hatalmas özönvizet bocsátott a földre.

(első mondat)


Említett könyvek


Hasonló könyvek címkék alapján

Gaál Mózes: Magyar hősök és királyok
Lipták Gábor: Sárkányfészek
Bán Mór: A keleti szél harcosai
Benedek Szabolcs: Király!
Tóth Dóra: Fejedelmek, királyok, kormányzók
Ács Zoltán: Nagy Lajos király
Fodor Marcsi – Neset Adrienn: 50 elszánt magyar nő
Arany János: Rege a csodaszarvasról
Szigeti Kovács Viktor: A táltos
Zsiga Henrik: Igaz mesék a magyar történelemből