Karcok 2

csgabi P>!
A mai napon

1858. augusztus 23.
Reguly Antal nyelvész halála (szül. 1819. júl. 11.). A finnugor nyelvek és a nyelvrokonság kutatója. 1843-47 között bejárta az Ural környékét, élt a vogul, osztják, cseremisz, mordvin rokon népek között, közben feltérképezte az északi Ural-vidéket. Az utazással járó nehézségek megviselték egészségét, hazatérve már nem tudta összegyűjtött jegyzeteit feldolgozni. Hatalmas gyűjteménye a magyarságkutatók és nyelvtörténészek számára igen hasznos anyagként szolgál.
1990-ben az Északi-Urál hegység 1703 méter magas csúcsát róla nevezték el.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Reguly_Antal

1991. augusztus 23.
Nemes Nagy Ágnes Kossuth-, József Attila-, és Baumgarten-díjas költő, író, műfordító halála (szül. 1922. jan. 3.). Népszerűek gyermekversei és meséi. Ő fordította magyarra Bertold Brecht A kaukázusi krétakör, valamint Kurázsi mama és gyermekei c. műveit.

Patak

Hát mért nem hagytok engemet
öntözni lombos kerteket?
Csobogni: mért tanítotok?
Bizzátok rám. Patak vagyok.
(1960. június 14.)

http://pim.hu/object.ECB6CD5D-814E-482A-80D9-776811D67AAD.ivy
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemes_Nagy_%C3%81gnes

Kép: http://pim.hu/object.BF1DCA6E-7DD9-45B5-A1E9-078227055A20.ivy…

Kapcsolódó könyvek: Nemes Nagy Ágnes: Nemes Nagy Ágnes összegyűjtött versei · Németh Imre: Az ősi szó nyomában… · Schein Gábor: Nemes Nagy Ágnes költészete · Nemes Nagy Ágnes: Nemes Nagy Ágnes levelesládája · Lázár Katalin – Szíj Enikő (szerk.): Reguly Antal „hangjegyre szedett” finnugor dallamai

Nemes Nagy Ágnes: Nemes Nagy Ágnes összegyűjtött versei
Németh Imre: Az ősi szó nyomában…
Schein Gábor: Nemes Nagy Ágnes költészete
Nemes Nagy Ágnes: Nemes Nagy Ágnes levelesládája
Lázár Katalin – Szíj Enikő (szerk.): Reguly Antal „hangjegyre szedett” finnugor dallamai