A ​retemetesz 19 csillagozás

Újabb mesék felnőtteknek
Lázár Ervin: A retemetesz

A nagy sikerű „Mesék felnőtteknek” című válogatás folytatása ismét bizonyítja, hogy Lázár Ervin nemcsak nagy „elmesélő”, hanem remek elbeszélő is volt. További szívhezszóló, abszurd, tündéri és talán még mesésebb novellák. A misztikumtól a gyerekszáj-sztorikig – utóbbiakat 18 éven felülieknek.

Eredeti megjelenés éve: 2007

Tartalomjegyzék

>!
Parlando, 2007
ISBN: 9789638729316 · Felolvasta: Kern András

Kedvencelte 1

Most olvassa 1

Várólistára tette 7

Kívánságlistára tette 6


Kiemelt értékelések

>!
Aurore
Lázár Ervin: A retemetesz

Lázár Ervin: A retemetesz Újabb mesék felnőtteknek

Lázás Ervin . Akárhányszor is. Balzsam az ember lelkének. Kern Andrást meg mintha egyenesen arra találták volna ki, hogy őt olvassa.

>!
Parlando, 2007
ISBN: 9789638729316 · Felolvasta: Kern András
>!
krlany I+SMP
Lázár Ervin: A retemetesz

Lázár Ervin: A retemetesz Újabb mesék felnőtteknek

Azt kell, hogy mondjam, hogy az első rész jobb volt, és bár ez is tartogatott meglepetéseket, és nyelvi játékokat, valahogy erőtlenebb volt minden szempontból. Talán legjobban a címadó történet tetszett.

8 hozzászólás
>!
Miamona
Lázár Ervin: A retemetesz

Lázár Ervin: A retemetesz Újabb mesék felnőtteknek

Lázár Ervin ugyanolyan könnyeden mesél felnőtteknek, mint gyerekeknek. Mikor olyan történetet mond, ahol a szereplők egy gyermek és egy felnőtt, nem lehet tudni ő melyikhez húz igazán, de ezt senki nem rója fel neki, sőt… így mindkét oldallal könnyebb nekünk, (f)elnőtteknek is azonosulni. :)

>!
Tigrincs P
Lázár Ervin: A retemetesz

Lázár Ervin: A retemetesz Újabb mesék felnőtteknek

A Simf, a füst-ön sírtam.

>!
Letta
Lázár Ervin: A retemetesz

Lázár Ervin: A retemetesz Újabb mesék felnőtteknek

Ez is nagyon tetszett nekem, akárcsak az előző. Szeretem a meséket, és bennük van a hitem. Lázár Ervin pedig, ha olvasom, egyre csak erősíti bennem ezt az eszmét.


Népszerű idézetek

>!
sztimi53 P

És Tropkó úr? – kérdezi a gyerek – már beküldted?
Tropkó urat, akinek egyébként Troparin a becsületes neve, nemigen szereti beküldeni a férfi. Azt szeretné, ha a fájdalom magától eltakarodna.
– Még nem – mondja –, de most már itt az ideje.
Egy üvegcséből kiráz egy szemet, lenyeli.
– Bent van? – kérdezi suttogva a gyerek.
– Bent.
– Mit csinál?
– Még csak nézelődik.
– A Fájdalom észrevette már?
– Észre.
– Mérgelődik?
– De még mennyire – mondja a férfi, és a tenyerét jó erősen a gyomrára szorítja.
A nyalka, rokonszenves Tropkó úr bent áll hát a helyszínen, a böhöm Fájdalom gyanakodva föltápászkodik.
– Már kergeti? – kérdezi a gyerek.
– Nem – nyögi a férfi –, még csak beszélgetnek.
– Azt kérdezi a Fájdalom, hogy mit akar már megint a Tropkó úr, igaz? – így a gyerek.
– Azt.

Társasjáték

Lázár Ervin: A retemetesz Újabb mesék felnőtteknek

>!
Maya 

Úristen! Elfelejtettem visszafelé jegyet venni! (…)

Szeretnék visszamenni. Lehet valahonnét visszamenni?

Soha.

Utazás

Lázár Ervin: A retemetesz Újabb mesék felnőtteknek

>!
Aurore

– Te amikor katona voltál, hánynak parancsoltál?
– Egynek se – vallom be férfiasan.
Ezen kicsit elmélázik, hosszasan nézi az arcomat.
– Szóval nullados voltál.
Ez szíven üt. Ez a nagy nulla.
– Tudod, azért egy titkos alattvalóm nekem is volt – mentegetőzöm.
– Annak parancsoltál?
– Annak igen.
– Ki volt az?
– Én magam.
Igen. Megpróbáltam eldönteni, mi jó, mi rossz, mit kell megtennem akkor is, ha nincs kedvem hozzá, és mit nem kell megtennem, ha szeretném is.
Azt persze már nem vallom be, hogy mindez hányszor, de hányszor nem sikerült. Olyankor nullados voltam, ez kétségtelen. Most aztán pironkodhatok.
– Akkor te egyedes voltál.
– Körülbelül – mondom zavartan.

Általános leszerelés

Lázár Ervin: A retemetesz Újabb mesék felnőtteknek

>!
katóci

Erikán már az ajtóban látszott, hogy szomorú.
– Mi baj? – kérdezte megrettenve Simf.
A kislány előbb megkerülte az asztalt, fölkapaszkodott a szemben levő székre, állát az asztal peremére támasztotta, tekintetével szép szomorúsághurkokat gubancolt a férfi köré.
– Sírnak – mondta.
Simf előtt egy pillanatig sem volt kétséges, hogy kicsodák. Nyilvánvalóan a felülnézetből ábrázolt, szépen kipikkelyezett, bandzsa krokodil, a bombaforma hal, az úthengerrel szétlapított farkas, a csánk nélküli, szögletes ló és persze ő: a retemetesz.

A retemetesz

Lázár Ervin: A retemetesz Újabb mesék felnőtteknek

>!
Maya 

Miért ne lenne az embernek egy ötéves barátja? Tilos téma hát nincs közöttünk. Két jó barát arról beszél, ami az eszébe ötlik. Ami a szívébe ötlik.

Illés-mese

Lázár Ervin: A retemetesz Újabb mesék felnőtteknek

>!
Maya 

Kézgogás

Nézzük a tévéhíradót. Éppen két politikus hosszantartó, férfiasnak és barátságosnak szánt kézfogását látjuk.
– Te Apu! – mondja a fiam (tízéves), olyan még nem volt, hogy az egyik politikus annyira megszorította a másik politikus kezét, hogy az felordított fájdalmában?
Sajnos nem ismerem ilyen tüzetesen a diplomácia történetét, de az ötlet elragad. Képzeljék, ahogy az ünnepélyes kísérők között, a tévékamerák kereszttüzében Gorbacsov és Bush kezet ráz, egyszer csak az egyik erőlködéstől eltorzult arccal szorítja, ahogy csak bírja, a másik meg fölordít, fájós kezét a hóna alá kapja, féllábon körbeugrál, s imígyen szól: Te marha!
Nagyon jó!
Esetleg, ahogy kiszállnak a hadihajó nagyságú, felzászlózott, golyóálló autómonstrumokból és elindulnak fölfelé a lépcsőn, valaki az elöl haladó elnök fenekére húz, s amikor az fölháborodva hátrafordul, az összes hátuljövő előrenyújtja a kezét és az ujjait billegtetve zümmög: zíí-zűű, s ha az elnök nem találja el, ki adta a simát, vissza kell mennie az autójába, újból kiszállni, és addig folytatni a játékot, amíg el nem találja.
Vagy az se kutya, ahogy Jelcin és Mitterand mennek az Élysée-palota folyosóján, és egyszer csak a kockás kövezeten Jelcin ugróiskolát kezd játszani. Háromszor féllábra, aztán szétvetett kettőre, megint félre – ez a nyaki – leng a zakója, lobog a haja, újra kettőre, pördülés! Mitterand se hagyja magát, féllábra kap, nosza a kíséret is, háromszor féllábra – dönn-dönn-dönn – szétvetett kettőre – bumm – zeng az Élysée-palota.
– Hallod, Apu, mit kérdeztem?
Hallom, hallom, csak egy picit várj még, ezt megnézem, az ENSZ-ben vagyunk, a Biztonsági Tanács ülésén, a delegátusok a hasukat fogva röhögnek, mert egyiküknek a hátára van tűzve egy cédula „HÜLYE VAGYOK” fölirattal, de akinek a hátára van tűzve, az nevet a legjobban, mert egy másiknak is a hátára van tűzve, de ő meg még jobban, mert ő meg azt hiszi… de nicsak, mindenkinek a hátán ott a fölirat, dőlnek a röhögéstől, azt hiszik, ők maguk kivételek, kipirult arccal, fulladozva nevetnek, de jó kis ülés ez, röhög a Biztonsági Tanács, Karinthy után szabadon.
– Apu!
Most zavarsz, amikor Bush éppen a Kreml elé érkezett, és a szovjet kormányszóvivő közli vele, hogy Gorbacsov elbújt, keresse meg az elnök úr, ha bírja, ne arra tessék, az hideg, hideg, hideg, úgy, föl a lépcsőn, az már jobb, langyos, langyos, most meleg, arra hideg, jaj, megfagyok, melegszik, melegszik, forró, forró, Gorbacsov kiugrik egy kredenc mögül és vérfagyasztó arccal kiáltja: húúú, Bush a szívéhez kap és azt mondja: „Nem ér a nevem, ijesztget a Misa!”
– Apu, volt már olyan?
A képernyőn e pillanatban ér véget a kézfogás, természetesen minden incidens nélkül – sajnos egyik fél sem vette a bátorságot.
– Láthatod – mondom – ezek mindig így fognak kezet.
Zajlik tovább a híradó. Nézzék meg, nincs egy cédula a hátamon?

Lázár Ervin: A retemetesz Újabb mesék felnőtteknek

>!
Maya 

Mindketten büszkék voltak a rajzra. Azaz mindhárman, mert a krokodil is büszke volt önnönmagára, s arra kérte Simfet, a bal első mancsába rajzoljon egy virágcsokrot, mert időnként szeretné fölköszönteni magát. Ilyenkor – mondta – majd átteszi a csokrot a jobb mancsába, és talán meg is hajol önmaga előtt, bár még e művelet végrehajtásáról nincsenek pontos elképzelései.
Kapott hát egy virágcsokrot.
– Tulipántkát is rajzolj bele – mondta Erika, és Simf belerajzolt hármat is.

A retemetesz

Lázár Ervin: A retemetesz Újabb mesék felnőtteknek

>!
Maya 

A sofőr, akire ezen az éjszakán rányitottam a taxiajtót, nem volt már túlságosan fiatal. Aszott proletárarcát mély, inkább függőleges ráncok barázdálják. Proletárráncok. Mintha a parányi árkok mélyére kimoshatatlan olajüledék rakódott volna. A szeme pillátlannak tűnik, az orr keskeny nyergén alig látható horpadás. A haja gyér, gondozatlan, látszik benne a nyilván koszos, törött fogú fésű nyoma, zsíros szálak négyes-ötös csoportokba rendeződve, hamuszürke sínekként húzódnak feje búbja felé. Arcán viseli életrajzát. A nyomorult, függőfolyosós, húgyszagú, száradó ingekkel, gatyákkal föllobogózott, gyártövi bérházat, ahol született. A szutykos műhelyt, ahol gyermekkorában a rozsdás drótok, olajtól csöpögő anyacsavarok, nittszegek és pléhdarabok közt matatott. Az arc megőrzött még valamit a mester ütésre lendülő keze láttáni félelemből s a sunyi örömből is, amit az első kuncsaft becsapása okozott. Tág pórusú bőre savanyú, sárgás fénnyel homályló kültelki kocsmák párájából is őriz egy leheletnyit.

A taxi

Lázár Ervin: A retemetesz Újabb mesék felnőtteknek

>!
Maya 

Beszálltak, kiszálltak. Volt, aki ugyanazon a vonaton ellenkező irányba utazott. Volt, aki bent ült, mégis lemaradt. Az ülések egyre távolodtak. Elfelejtette, hogy nyolc év múlva újra találkozunk. Éppen öt perc alatt eltelt a nyolc év. Talán a feledékenysége is ilyen gyors. Mint a szélvész. Eszébe sem jut valami, máris elfelejti. A kerekek kattognak. Egyik szerint konyak, konyak, a másik szerint fröccs, fröccs, fröccs.

Utazás

Lázár Ervin: A retemetesz Újabb mesék felnőtteknek

>!
Maya 

A pincér mindig kicseréli a hamutartót üresre. Így nem tudom, hány cigarettát szívtam el. Lehet, hogy egyet sem? Százat? Tinta. A tollal törődni kell. Tintát kell adni neki. Általában mindennel törődni kellene. Hogy ne hagyjanak cserben a dolgok. De amikor azok hagynak legkevésbé cserben, akikkel nem törődsz. Tudod is te, kivel törődsz! Az emberi természet azért ilyen, hogy legyen mit ne ilyennek hagyni. Természetes? Micsoda szó! Képzeld, ha mindig természeted szerint élnél! Nem lehet rögeszme nélkül. Csak a rögeszme természetes.

Utazűs

Lázár Ervin: A retemetesz Újabb mesék felnőtteknek


Hasonló könyvek címkék alapján

Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé
Szabó Magda: Tündér Lala
Szepes Mária: Pöttyös Panni
Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen
Laár András: A Csőevő Duhajka meséi
On Sai: Sose szólj be varázslónak!
Bartos Erika: Bogyó és Babóca – A barátság
Csukás István: Pom Pom meséi / Mirr-Murr kalandjai
Lackfi János: Szemhunyásnyi mesék
Harencsár László: Mesél az erdő