Érzékeny ​utazás 12 csillagozás

Laurence Sterne: Érzékeny utazás

„Az utazók egész körét a következőképp lehetne felosztani: Henye Utazók, Kandi Utazók, Hazudozó Utazók, Gőgös Utazók, Hiú Utazók, Mélakóros Utazók. Ezután következnek: A Kénytelenségből Utazók, A Bűnös és Gonosz Utazó, A Szerencsétlen és Ártatlan Utazó, Az Egyszerű Utazó. És legvégül, kegyes engedelmükkel: Az Érzékeny Utazó, (értvén rajta ennenmagamat), mert magam is utaztam, mely útirajz megírásának imhol most ülök neki.” Laurence Sterne (1713-1768) bájosan szeszélyes könyve Angliában, majd a kontinensen is nagy sikert aratott. Az Érzékeny Utazó franciaországi élményeiről számol be olvasóinak. Olasz útjáról már nem tudott írni, a halál kivette kezéből a tollat…

Érzékeny utazások és Érzelmes utazás címmel is megjelent.

Eredeti megjelenés éve: 1768

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Aranyág

>!
Édesvíz, Budapest, 1997
204 oldal · ISBN: 9635282265 · Fordította: Határ Győző

Most olvassa 2

Várólistára tette 4

Kívánságlistára tette 3


Kiemelt értékelések

Greta_Green>!
Laurence Sterne: Érzékeny utazás

Az elején nagyon utáltam, de a végére megkedveltem ezt a keszekusza történetet. Se eleje, se vége és gyakorlatilag nem szól semmiről. Olyan, mint egy könyvhöz készült jegyzet: néhány fontosnak tűnő esemény lefirkantása, amiket később bele lehetett volna dolgozni egy könyvbe, de az író halála közbeszólt. Szerencsére rövid, így egyszeri, gyors kikapcsolódásnak jó volt.


Népszerű idézetek

Ουροβορος>!

Ám az olyan titkok, melyek maguktól kell hogy megoldódjanak, nem érdemlik meg, hogy tépelődjünk rajtuk s vesztegessük vélük az időt; azalatt inkább olvassunk Shakespeare-t.

130. oldal

Ουροβορος>!

Ám e világon semmi nincs, mibe ne keverednék némi üröm: ebben legkomolyabb hittudósaink egyike-másika oly messzire ment, hogy azt állítja: magát a gyönyört is kínsóhaj kíséri… S hogy a legfőbb gyönyörnek, mely előttünk ismeretes, általában görcsös vonaglás a vége.

133. oldal

Ουροβορος>!

Midőn a szív elébe vágtat az észnek, az ítéletet ezernyi szenvedéstől kíméli meg.

25. oldal

Ουροβορος>!

    „Ugyan mi rossz származnék abból – mondottam magamban – ha megkérném az elszomorodott hölgyet, hogy fogadja el hintóm felét? Ugyan mi gonosz származhatnék belőle?”
    Minden szennyes szenvedély és gonosz hajlam természetemben riadtan ágaskodott, midőn ez ajánlat megfogant bennem.
    – Kénytelen leszel harmadik lovat fogadni – mondta a Fösvénység – s ez húsz livre-t lop ki a zsebedből.
    – Azt sem tudod, kicsoda – mondta a Gyanú.
    – Sem azt, hogy mi rosszban sántikál, belemártva téged is – sugallta a Kislelkűség.
    – Meghiheted, Yorick – mondta az Okosság – ország-világ azt mondja majd, hogy ágyasoddal szöktél s előre megbeszéltétek volt, hogy Calais-ban találkoztatok.
    – Ezentúl nem mutatkozhatsz a világ előtt – kiáltotta harsányan a Képmutatás – többé soha!
    – Nem remélheted az egyházban az előmeneteled – szólt a Kicsinyesség.
    – S nem is lesz egyéb belőled – mondotta a Kevélység – holmi tetves prebendáriusnál.
    – De hiszen ez elemi udvariasság – mondottam; s minthogy általában első indulatomat szoktam követni s azért ritkán hallgatok ez ármánykodásra, mely egyébre nem való, mint hogy a szívet gyémántkemény kéreggel vonja be, azon minutában a hölgy felé fordultam.

34. oldal

2 hozzászólás
Habók P>!

Hajón s kocsin járva a földet, valóban tehetünk szert ismeretekre s tapasztalatokra, ám hogy igaz ismeretek s hasznos tapasztalatok-e, az már tisztára lutri; s még ha szerencsével jár is a messzekalandozó, szerzett gazdagságát vigyázatosan, s józan fővel kell használnia, hogy javára váljék.

18. oldal

Greta_Green>!

Semmi sincs, mely annyira előmozdítaná a társadalom haladását, mint e különös fajta gyorsírás titkának ismerete; hogy pillanat alatt szavakra tudjuk fordítani a tekintetek, a kézmozdulatok egész sorát, azok minden hangsúlyával, minden árnyalatával egyetemben.

86. oldal (Édesvíz, 1997)

Greta_Green>!

[…] a jó és a rossz – úgymond – mindenütt kiegyensúlyozzák egymást; s csupán a dolgok ilyetén állásának tudása révén emelkedhetünk felül amaz előítéleteken, amelyeket a világ egyik fele táplál a másika iránt.

95. oldal (Édesvíz, 1997)

porcelánegér>!

Bizony, bizony, mondom neked, ember nem jó egyedül lenned, te a társas életre s a nyájas közeledésre teremtettél, s hogy így van, annak ékesen szóló bizonyítéka, hogy jobbá, nemesbé tétetünk általa.

Édesvíz Kiadó, Bp., 1997, 82. oldal.

1 hozzászólás
Greta_Green>!

Nem annyira szolgálatot téve, mint inkább elfogadva azt, jutunk előre a világban.

166. oldal (Édesvíz, 1997)

Greta_Green>!

Hanem a táncnak végeztével az öregember elmondotta a dolgot. Nálunk ez mindig is így volt szokásban, s mióta eszét tudja, regulává tette házánál, az esetebéd végeztével előszólítja házanépét: táncoljanak-vigadjanak; mert szentül hiszi – úgymond – hogy a vidám és elégedett lélek a legszebb hála s köszönet, amellyel egy tanulatlan paraszt az égnek adózhat.

182. oldal (Édesvíz, 1997)


Hasonló könyvek címkék alapján

Matthew Lewis: A szerzetes
Henry Fielding: Amelia
Daniel Defoe: Roxana, avagy a szerencsés kedves
Daniel Defoe: A teljes nagy Robinson
Johann Wolfgang Goethe: Az ifjú Verter gyötrelmei
Johann Wolfgang Goethe: Werther szerelme és halála
Johann Wolfgang Goethe: Az ifjú Werther szenvedései
Martin Amis: Időnyíl
Muraszaki Sikibu: Gendzsi szerelmei I-III.
Henry James: A csavar fordul egyet