Latin ​mondások 0 csillagozás

Andreas Lusitanus Eborensis mondásgyűjteménye
Latin mondások

    Kötetünk André de Resende (latin nevén Andreas Lusitanus Eborensis) egyik legnagyobb vállalkozásának kivonata. Szerzőjük gyűjteményében – hasonlóan Erasmus néhány évtizeddel korábban megjelent Adagiorum Collectanea-jához – két kötetben tett közzé közel száz, antik és keresztény szerzőtől bölcs mondásokat, illetve tanulságos történeteket. Könyvei óriási népszerűségnek örvendtek. Európa nagy könyvtáraiban számtalan kiadásuk lelhető fel az 1500-as évek utolsó harmadától évszázadokon át.
    A magyar nyelven még soha meg nem jelent gyűjteményből csupán részletek közlésére vállalkozunk. Kötetünkben olyan témakörökbe tartozó szentenciákat adunk közre, melyekről úgy véljük, hogy a ma emberének ugyanolyan sokat jelenthetnek, mint a korabeli olvasóknak, beleértve számos keresztény fogalmat, témát is.

>!
Lazi, Szeged, 2003
168 oldal · keménytáblás · ISBN: 9639416452 · Fordította: Nagyillés János

Enciklopédia 11


Kívánságlistára tette 1


Népszerű idézetek

>!
Sli SP

Homo aliud est, quam corpus suum.
Az ember nem azonos a testével.
PLATÓN

52. oldal, Ember - Homo (Lazi, 2003) · Platón

Latin mondások Andreas Lusitanus Eborensis mondásgyűjteménye

Kapcsolódó szócikkek: ember, emberiség · emberi test
1 hozzászólás
>!
Sli SP

Non est (crede mihi) sapientis dicere: vivam.
Sera nimis vita est crastina: vive hodie.
Hidd el, nem vallanak bölcsre e szavak: élni fogok.
Holnap élni már túl késő: élj ma.
MARTIALIS

45. oldal, Élet - Vita (Lazi, 2003) · Marcus Valerius Martialis

Latin mondások Andreas Lusitanus Eborensis mondásgyűjteménye

Kapcsolódó szócikkek: élet
>!
Sli SP

Nihil est turpius, quam sapientum vitam ex insipientum sermone pendere.
Nincs gyalázatosabb, mint ha a bölcs élete ostobák szavától függ.
CICERO

32. oldal, Bölcsesség, tudás - Sapientia, scientia (Lazi, 2003) · Marcus Tullius Cicero

Latin mondások Andreas Lusitanus Eborensis mondásgyűjteménye

Kapcsolódó szócikkek: bölcs · butaság, ostobaság
>!
Sli SP

Vita vitae nomen habet, sed re ipsa labor est.
Az életnek csak a neve élet: valójában küzdelem.
PLUTARKHOSZ

41. oldal, Élet - Vita (Lazi, 2003) · Plutarkhosz

Latin mondások Andreas Lusitanus Eborensis mondásgyűjteménye

Kapcsolódó szócikkek: élet
>!
Sli SP

Non accepimus brevem vitam, sed fecimus, nec inopes eius sumus, sed prodigi.
Az életet nem úgy kapjuk, hogy eleve rövid, hanem mi tesszük azzá: nem szűkölködünk benne, hanem eltékozoljuk.
SENECA

44. oldal, Élet - Vita (Lazi, 2003) · Lucius Annaeus Seneca

Latin mondások Andreas Lusitanus Eborensis mondásgyűjteménye

Kapcsolódó szócikkek: élet
>!
Sli SP

Nemo quam bene vivat, sed quamdiu, curat, cum omnibus possit contingere, ut bene vivant, ut diu: nulli.
Senki sem azzal törődik, hogy helyesen éljen, hanem hogy sokáig, pedig hogy helyesen éljen, mindenkinek hatalmában áll, ám hogy sokáig, senkinek.
SENECA

42. oldal, Élet - Vita (Lazi, 2003) · Lucius Annaeus Seneca

Latin mondások Andreas Lusitanus Eborensis mondásgyűjteménye

Kapcsolódó szócikkek: élet
>!
Sli SP

Ut magnas utilitates adipiscimur ex consensu hominum, sic nulla tam detestabilis pestis, quae non homini ab homine nascatur.
Mint ahogy az emberek közötti egyetértés jóvoltából nagy előnyökhöz jutunk, nincs másik oly átkos baj sem, mint amit ember az embernek okoz.
CICERO

54. oldal, Ember - Homo (Lazi, 2003) · Marcus Tullius Cicero

Latin mondások Andreas Lusitanus Eborensis mondásgyűjteménye

Kapcsolódó szócikkek: baj · ember, emberiség
>!
Sli SP

Melius est bene vivere, quam vita.
Hogy helyesen éljünk, fontosabb, mint maga az élet.
ARISZTOTELÉSZ

39. oldal, Élet - Vita (Lazi, 2003) · Arisztotelész

Latin mondások Andreas Lusitanus Eborensis mondásgyűjteménye

Kapcsolódó szócikkek: élet
>!
Sli SP

Quid prodest totius regionis silentium, si affectus fremunt?
Mit használ, ha minden hallgat körülötted, mikor érzéseid ordítanak?
SENECA

37. oldal, Csend - Silentium (Lazi, 2003) · Lucius Annaeus Seneca

Latin mondások Andreas Lusitanus Eborensis mondásgyűjteménye

>!
Sli SP

Hoc ex philosophia lucramur, quod nobiscum loqui possumus.
Az a hasznunk a filozófiából, hogy képesek vagyunk önmagunkkal beszélgetni.
DIOGENÉSZ LAERTIOSZ

62. oldal, Filozófia - Philosophia (Lazi, 2003) · Diogenész Laertiosz

Latin mondások Andreas Lusitanus Eborensis mondásgyűjteménye

Kapcsolódó szócikkek: beszélgetés · filozófia

Hasonló könyvek címkék alapján

Cato – Publilius Syrus: Latin mondások
Lucius Annaeus Seneca: De Ira / A haragról
Francesco Petrarca: A tudatlanságról
P. Terentius Afer: Az élősdi
Szabó György: Sötétben tündöklőbb a fény
Cornificius: A C. Herenniusnak ajánlott rétorika
Babits Mihály (szerk.): Amor Sanctus
Quintus Horatius Flaccus: Quintus Horatius Flaccus összes versei / Opera omnia Horati
Horatius Flaccus Quintus: Horatius Noster / Magyar Horatius