Solum ​ipsum 9 csillagozás

Metafizikai aforizmák
László András: Solum ipsum

A kötet a magyar tradicionális iskola doyenjének, László Andrásnak (1941–) kvintesszenciális tömörségű metafizikai aforizmáit tartalmazza tematikus csoportosításban, név- és tárgymutatóval kiegészítve. Az aforizmák elsődlegesen a tradicionális metafizika elméleti és gyakorlati aspektusaival foglalkoznak, ezen belül olyan témákkal, mint például a halál és halhatatlanság, a rend és a szabadság vagy az idő és az örökkévalóság kérdéskörei. A kötethez tartozik Buji Ferenc harminchárom oldalas kísérőtanulmánya a tradicionális iskoláról, László Andrásról, a tradicionalitás és a modernitás viszonyáról, valamint olyan témákról, mint a transzcendentális monizmus (szolipszizmus), a sötét kor (az ind szemlélet kali-jugája) és a jobboldaliság, valamint a szabadság tradicionális és modern értelmezése közötti áthidalhatatlan távolság.

Eredeti megjelenés éve: 2000

>!
Kötet, Nyíregyháza, 2000
190 oldal · keménytáblás · ISBN: 9638438193

Enciklopédia 7


Kedvencelte 5

Most olvassa 1

Várólistára tette 10

Kívánságlistára tette 22


Népszerű idézetek

Lunemorte P>!

Akiben az élet, a tudat és a halál kérdései nem vetődnek fel, az a szó szigorú értelmében nem tekinthető embernek. Kívülről kétségtelenül emlékeztet rá, de valójában nem az.

László András: Solum ipsum Metafizikai aforizmák

Kapcsolódó szócikkek: az élet értelme
3 hozzászólás
Kollográd>!

A tradíció nem más, mint egy metafizikai értelemben vett »emlékezés«, és az eredettel való kapcsolat jelenlétének a hordozása. A modernitás azonban nemcsak ennek az »emlékezésnek« a hiánya, hanem egyúttal a metafizikai »emlékezés« megtagadása is, valamint az emlékezés minden reprezentációjának elpusztítására irányuló törekvés.

51. oldal

László András: Solum ipsum Metafizikai aforizmák

1 hozzászólás
Cneajna >!

254 – Ha a tanítvány megérett, a mester megjelenik – mondják Indiában. Mi ezt így fogalmazhatnók meg: Aki megérett rá, az a saját létálmába bele fogja álmodni az útmutatót.

44. oldal

László András: Solum ipsum Metafizikai aforizmák

Lunemorte P>!

Mind a sorsba való belenyugvás, mind pedig a sors elleni lázadás lunáris attitűd. Az igazán spirituális attitűd a sors meghaladását tűzi ki célul: nem belenyugszik és nem lázad, hanem megfosztva jelentőségétől felülemelkedik a sorson.

33. oldal, ÉLETVEZETÉS

László András: Solum ipsum Metafizikai aforizmák

Kapcsolódó szócikkek: sors
Kollográd>!

Az égbe való feljutás adekvát és legitim módját a Biblia Jákob létrájával szimbolizálja: a mennybe csak a mennyből aláereszkedő létrán lehet feljutni. Ugyanennek inadekvát és illegitim módja a bábeli torony története: a földről való felemelkedés szükségképpen összeomláshoz és megzavarodáshoz vezet.

37. oldal

László András: Solum ipsum Metafizikai aforizmák

3 hozzászólás
Kollográd>!

Az elsőrendű ember elsőrendű emberek társaságát keresi. A másodrendű ember harmadrendűekét.

33. oldal

László András: Solum ipsum Metafizikai aforizmák

1 hozzászólás
Cneajna >!

336 – Az, ami az embert körülveszi, benső világának kivetülése.

57. oldal

László András: Solum ipsum Metafizikai aforizmák

Szelén>!

Az ember csak kivételesen intenzív pillanataiban jön rá arra, hogy – első személyben fogalmazva – «én tényleg meghalok».

119. oldal, HALÁL ÉS HALHATATLANSÁG

László András: Solum ipsum Metafizikai aforizmák

Cneajna >!

52 – Egy bizonyos szinten túl a külső és a belső nem létezik többé. Nincs olyan, hogy külső és belső – mert a tudat határához képest minden belül van, a tudat középpontjához képest pedig minden kívül.

16. oldal

László András: Solum ipsum Metafizikai aforizmák

Cneajna >!

78 – Mindaz, ami van, illúzió. Egyedül az nem illúzió, aki/ami vagyok.

19. oldal

László András: Solum ipsum Metafizikai aforizmák

9 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

László Ruth (szerk.) – Szathmári Botond (szerk.): Fényvaluta
Ujvári Márta: Metafizikai dilemmák
Márkus György: Metafizika – mi végre?
Virág László (szerk.): Hasta III.
Tőzsér János: Metafizika
Weissmahr Béla: Az emberi lét értelme
Menyhay Imre: Autoritásvákuum, pénzügyi válság és a dzsungel törvényei
Heller Ágnes: Leibniz egzisztenciális metafizikája
Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Látható és láthatatlan világok az ezredfordulón – és utána
Friedrich Nietzsche: Emberi – túlságosan is emberi