Lakó György (szerk.)

A ​magyar szókészlet finnugor elemei 1 csillagozás

Etimológiai szótár
Lakó György (szerk.): A magyar szókészlet finnugor elemei Lakó György (szerk.): A magyar szókészlet finnugor elemei Lakó György (szerk.): A magyar szókészlet finnugor elemei

A szótár a magyar szó készlet finnugor, ill. finnugornak magyarázott szavainak etimológiáját tartalmazza. Feladata az eddigi szófejtések kritikai felülvizsgálata és összefoglalása, de számos esetben új etimológiát is ad. A szótár első három kötete a biztos és lehetséges etimológiákat tartalmazza, a negyedik kötet a finnugornak magyarázott, de mai tudományos ismereteink szerint téves etimológiák cáfolatát és a szómutatókat közli. A magyar címszó, valamint a címszóval összefüggő származékszók és összetételek jelentéseit németül adja meg. A szótár a hazai és a külföldi nyelvtudomány (finnugor, indoeurópai, altaji nyelvészet) művelői számára nélkülözhetetlen kézikönyv. de hasznos segédeszköz a magyar őstörténet, néprajz és régészet művelői számára is.

>!
Akadémiai, Budapest, 1978
272 oldal · ISBN: 9630512696
>!
Akadémiai, Budapest, 1978
728 oldal · ISBN: 9630512696
>!
Akadémiai, Budapest, 1971
728 oldal · keménytáblás

1 további kiadás


Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Velcsov Mártonné: Antropometrikus mértéknevek a magyar nyelvben
Benkő Loránd – K. Sal Éva (szerk.): Az etimológia elmélete és módszere
Benkő Loránd (szerk.): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I-III.
Gerstner Károly: A német vonatkozású elemek újabb etimológiai szótárainkban
Pais Dezső – Benkő Loránd (szerk.): Szótörténeti és szófejtő tanulmányok
Kiss Gabriella – Klima László (szerk.): Ünnepi könyv Bereczki Gábor 70. születésnapja tiszteletére
Tóth Valéria: Az Árpád-kori Abaúj és Bars vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára
Vörös Éva: A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára
Komoróczy Géza: Sumer és magyar?
Sajnovics János: Demonstratio