Laczkó Sándor (szerk.) · Tonk Márton (szerk.) · Demeter M. Attila (szerk.)

Kisebbség ​és liberalizmus 0 csillagozás

A kisebbségi vagy nemzetiségi kérdés a magyar liberális gondolati hagyományban
Laczkó Sándor – Tonk Márton – Demeter M. Attila (szerk.): Kisebbség és liberalizmus

Kötetünk ​arra keresi a választ, hogy milyen liberális megközelítésmódjai léteztek a nemzetiségi, kisebbségi problémának a magyar politikai gondolkodás történetében. Szerzőink tehát elsősorban érveket, elveket és modelleket kerestek a liberalizmus és a kisebbségi követelések összebékítéséhez.. Ebben az a fontos felismerés vezérelte őket, hogy a mai liberális demokráciák intézményi és jogszolgáltatási rendszere a nemzeti kisebbségek követeléseit tekintve is liberális megoldásokra kötelez. A kötetben szereplő tanulmányok két, kisebb-nagyobb tematikus tömbbe csoportosíthatók. Az elsőbe tartozók a magyar liberalizmusnak a 19. századi korszakával, báró Eötvös Józsefnek és Deák Ferencnek a nemzetiségi kérdésben elfoglalt elvi álláspontjával foglalkoznak.
Megközelítőleg megtudhatjuk ezekből a tanulmányokból, hogy mit (vagy mi mindent) jelentett a liberalizmus Magyarországon 1848-ban, 1867-ben és utána, hogy ez mennyire volt befolyásos politikai szempontból, s hogy mit kell érteni… (tovább)

>!
Pro Philosophia, Szeged, 2008
324 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789738778184

Hasonló könyvek címkék alapján

Konrád György: Európa köldökén
John Stuart Mill: A szabadságról
Richard Tuck: Hobbes
Szent-Györgyi Albert: Az őrült majom
Kis János: Mi a liberalizmus?
Puzsér Róbert – Farkas Attila Márton: A zsidók szégyene
Kecskeméti Károly: Magyar liberalizmus 1790–1848
Posta Péter: Ellenfeleink
Prohászka Ottokár: Az igazság napszámában
John Kekes: Az egalitarizmus illúziói