A ​vizuális nevelés és művészképzés története vázlatokban 0 csillagozás

L. Menyhért László: A vizuális nevelés és művészképzés története vázlatokban

A ​Magyar Képzőművészeti Egyetem Tanárképző Tanszékén az általános nevelés -és oktatástörténet tárgy , az intézmény jellegéhez igazodva változtatásra szorult. Az általános pedagógiatörténet mellett nagyobb hányadban az esztétikai nevelés, a vizuális kultúra története és a művészképzés története került előtérbe.
A tankönyv-jegyzet egy vázlatos áttekintést nyújt a vizuális és esztétikai nevelés és művészképzés történetéből, ismertetve a főbb tendenciákat és nevelési formákat. Röviden bemutatja továbbá a különböző korok, e területeken is munkálkodó nagy gondolkodóit és eredeti szemelvényeket is közread a szemléletesebb bemutatást elősegítvén.
A könyv összeállítása során derült ki azonban, hogy a nevelés és oktatástörténet ezen részterülete -mely egyébként határos a történet és művészettörténet tudománnyal, az esztétikával, az oktatás-és neveléstörténettel, a művészeti technikatörténettel, a filozófiatörténettel stb.- eléggé feltáratlan és kevéssé kutatott diszciplína. Így… (tovább)

>!
148 oldal

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 3


Hasonló könyvek címkék alapján

Bálványos Huba: Esztétikai-művészeti ismeretek, nevelés
Bálványos Huba – Sánta László: Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció
Bakos Tamás – Bálványos Huba – Preisinger Zsuzsa – Sándor Zsuzsa: A vizuális nevelés pedagógiája a 6-12 éves korosztályban
Kárpáti Andrea (szerk.): Bevezetés a vizuális kommunikáció tanításához
Imrehné Sebestyén Márta: A képzelet világa – 6. évfolyam
Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa 9.
Blaskó Ágnes – Margitházi Beja (szerk.): Vizuális kommunikáció
Virágvölgyi Péter: A tipográfia mestersége – számítógéppel
Hans Belting: Kép-antropológia
Szenteczki Csaba: A nyomtatott grafika története és technikái