Kreativitásfejlesztés ​kisiskoláskorban 0 csillagozás

Kürti Jarmila: Kreativitásfejlesztés kisiskoláskorban

A kreativitás divatos fogalommá vált napjaink neveléstudományában. Az alkotóképesség kapcsolata a személyiség más összetevőivel önmagában is izgalmas pszichológiai kérdés. A gyakorló pedagógusok számára azonban akkor válik igazán érdekessé egy róla szóló tanulmány, ha segítséget ad a mindennapi oktató-nevelő munka friss szellemű tervezéséhez – ahogy Kürti Jarmila könyve is teszi.

>!
Tankönyvkiadó, Budapest, 1989
160 oldal · puhatáblás · ISBN: 9631808815
>!
Tankönyvkiadó, Budapest, 1986
160 oldal · ISBN: 9631793680
>!
Tankönyvkiadó, Budapest, 1985
160 oldal · ISBN: 9631782220

1 további kiadás


Enciklopédia 12


Kívánságlistára tette 1


Népszerű idézetek

>!
Carmilla 

A családnak és az iskolának közös érdeke, hogy segítse a gyerekek társadalmi beilleszkedését. Ennek egyik feltétele, hogy a pedagógusok megismerjék és helyesen értékeljék a tanulókat.

146. oldal, Kreativitásfejlesztés és személyiségformálás (Tankönyvkiadó, 1989)

Kapcsolódó szócikkek: beilleszkedés · tanár
>!
Carmilla 

    A társadalmi környezet játékban való visszatükrözése, a jelenségek utánzása feltétlenül szükséges a gyerek fejlődéséhez; segíti társadalmi beilleszkedését, fejleszti alkalmazkodóképességét, ismeretei és különféle készségei formálását fejleszti.

135. oldal, A játék, a tanulás és a munka az alkotó jellegű tanulási eljárások fejlesztésében (Tankönyvkiadó, 1989)

Kapcsolódó szócikkek: fejlődés · játék
>!
Carmilla 

    A divergens gondolkodásmód lényege új formák teremtésének a képességében van, abban, hogy olyan elemeket kapcsolna össze, amelyeket rendszerint egymástól függetlennek vagy össze nem illőnek tartunk. Ez – ha úgy tetszik – az alkotóképesség, a képzelet, a fantázia.

57. oldal, A kreativitásról általában (Tankönyvkiadó, 1989)

Kapcsolódó szócikkek: fantázia · gondolkodás
>!
Carmilla 

Az eredeti gondolkodású emberek képesek a megszokott dolgokat másképp látni, mint a konvergens gondolkodásúak.

58. oldal, A kreativitásról általában (Tankönyvkiadó, 1989)

>!
Carmilla 

A játék a gyermek számára sokkal érdekesebb, mint az őt körülvevő valóság; elsősorban azért, mert a játékot maga a gyermek alkotja, és ez neki teljes biztonságot ad.

134. oldal, A játék, a tanulás és a munka az alkotó jellegű tanulási eljárások fejlesztésében (Tankönyvkiadó, 1989)

Kapcsolódó szócikkek: játék
>!
Carmilla 

    Az alkotó személyiség jellegzetes vonásai között említik, hogy magas szabadságigénnyel rendelkezik, általában a függetlenségre törekszik, kritikus, önálló, kezdeményező, bátor. A kreatív ember gondolkodásának fő vonása a sokféle kapcsolat keresése, az ún. divergens gondolkodási mód. A divergens (szétágazó) gondolkodás ellentéte a konvergens (egyfelé irányuló) gondolkodás.

56. oldal, A kreativitásról általában (Tankönyvkiadó, 1989)

Kapcsolódó szócikkek: kreativitás
>!
Carmilla 

     A fogékonyság fejlesztése az új dolgok iránt az első lépés a permanens tanulásra való felkészítésben.

77. oldal, A problémaérzékenység fejlesztésének módjai (Tankönyvkiadó, 1989)

>!
Carmilla 

(…) A pedagógus-tanuló kontaktusban gyakran csak bizonyos gyerekek szerepelnek, akik értelmileg fejlettebbek, bátrak és jól alkalmazkodóak.

149. oldal, Kreativitásfejlesztés és személyiségformálás (Tankönyvkiadó, 1989)

>!
Carmilla 

(…) Ha a kisgyermek válasz helyett elutasítást kap, idővel leszokik a kérdezésről, és ez a kíváncsiság elakadását vonhatja maga után. Ha otthon és az iskolában sok „maradj csendben”, „hallgass már”, „megint arról kérdezel, ami nem ide tartozik” jellegű helyreigazítást kap, fejlődése a későbbiekben nem az alkotó erők kibontakozása felé, hanem az utánzás, a tények passzív elismerése, a bemagolás irányába tolódik el.

72. oldal, A megismerés vágya és az alkotó gondolkodás fejlesztése (Tankönyvkiadó, 1989)

Kapcsolódó szócikkek: kíváncsiság
>!
Carmilla 

– Mi történne, ha nem lennének növények?

80. oldal, A problémaérzékenység fejlesztésének módjai (Tankönyvkiadó, 1989)


Hasonló könyvek címkék alapján

Czeizel Endre: Tehetség – talentum
Paul Matthews: Énekeld meg a teremtést! – Az írásművészet felszabadítása
Pinczésné Palásthy Ildikó: Dráma, pedagógia, pszichológia
Pálfi Judit: Bábjátékok kincsestára
Kállai Ernő – Kovács László (szerk.): Megismerés és elfogadás
Ranschburg Jenő: Eltévedt gyerekek
Hegedűs Judit: A javítóintézet világa
Lázár Imre – Szenczi Árpád (szerk.): A nevelés kozmológusai
Németh László: Pedagógiai írások
Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia – Szekszárdi Júlia (szerk.): Digitális Pedagógus Konferencia tanulmánykötet