Borderline ​személyiségzavar 1 csillagozás

Tünettan, etiológia, terápia
Kuritárné Szabó Ildikó: Borderline személyiségzavar Kuritárné Szabó Ildikó: Borderline személyiségzavar

A magyar szakirodalomban ez az első könyv, mely széles körű és korszerű összefoglalót nyújt a borderline személyiségzavarról, erről az egyre gyakoribbá váló kórképről. A kötet a nagy klasszikusok mellett számos, itthon jószerével ismeretlen irányzatot is bemutat. Sok szempontból láttatja a beteget és betegségét, részletesen tárgyalja a tünettant, kórlefolyást, prognózist, a társuló zavarokat. Áttekinti a kórkép kialakulásának okait és patomechanizmusait, ennek biológiai, lélektani és szociokulturális vonatkozásait, differenciáldiagnosztikáját és pszichodiagnosztikáját, továbbá bemutatja a borderline betegekkel folytatott terápia speciális nehézségeit, és rendszerezi az egyes pszichoterápiás irányzatok megközelítésmódjait. Nem ajánl üdvözítőnek vélt elméletet és terápiás gyakorlatot, hanem lehetővé teszi a sok szempontú, rendszerezett elméleti tájékozódást, s ezáltal a teljesebb megértésen alapuló hatékony gyógyítás lehetőségét. Az elméleti anyagot rövid esetrészletek egészítik ki.

>!
Medicina, Budapest, 2016
624 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632263984
>!
Medicina, Budapest, 2008
624 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632261218

Enciklopédia 1


Most olvassa 2

Várólistára tette 25

Kívánságlistára tette 23

Kölcsönkérné 2


Kiemelt értékelések

MrBones>!
Kuritárné Szabó Ildikó: Borderline személyiségzavar

Nagyon tankönyv, ami nagyon rólam szól :) Mivel nincs meg a szükséges előképzettségem, így némely bekezdését átugrottam, mert nagyon szaknyelven, nagyon statisztika volt…
Nagyon részletes, nagyon sokrétű, minden eddigi kutatás eredményét ismerteti, hasonlítja. Megtisztelő, hogy ennek a könyvnek egyik főhőse én vagyok :) meg persze minden borderline emberke :))))))))


Népszerű idézetek

>!

Az identitásdiffúzió kognitív pszichológiai perspektívából tekintve az érzelmi eseményekkel kapcsolatos emlékezet vagy az önéletrajzi emlékezet hiányosságaira vezethető vissza. A borderline beteg számára a múlt tapasztalatai elválnak a jelentől, s kizárólag az adott pillanat definiálja a különálló fragmentumokká töredező identitást.

34. oldal A borderline személyiségzavar tünettana

Kapcsolódó szócikkek: borderline személyiségzavar
>!

A vizsgálat tanúsága szerint a borderline betegek létélménye szinte minden pillanatban extrém mértékű fájdalommal telített. Szenvedésük akkor is megrendítő, ha tekintetbe vesszük, hogy az önbeszámoló módszerrel született eredményeket fokozott tünetbevallásra irányuló törekvés torzíthatta.

51. oldal A borderline személyiségzavar tünettana

Kapcsolódó szócikkek: borderline személyiségzavar
>!

A borderline betegek által gyakran hangoztatott, gyakran domináns fájdalmas érzés, az egész életükre rátelepedő űr, a semmi, az értelmetlen létezés, az élettelenség, feleslegesség élménye, ami sokszor zsigeri szinten jelentkezik. Az érzések és belső referenciapontok hiányában nincs mi után vágyakozni, az élmények meg sem születnek, vagy elhalnak a jelentésátadást nélkülöző belső térben – míg az érett, lelkiekben gazdag személyiség még a depriváció körülményei között sem unatkozik.

50. oldal A borderline személyiségzavar tünettana

Kapcsolódó szócikkek: borderline személyiségzavar

Hasonló könyvek címkék alapján

Valérie Capdevielle – Caroline Doucet: Klinikai pszichológia és pszichopatológia
Rókusfalvy Pál – Povázsay Éva – Sipos Kornél – Halmi György: Az affektivitás vizsgálata, a Lüscher-teszt alkalmazási lehetőségei és standardizálása
Füredi János – Németh Attila – Tariska Péter: A pszichiátria magyar kézikönyve
Magyar István (szerk.): Psychiatria
Nyírő Gyula (szerk.): Psychiatria
Robert Paul Liberman: Felépülés a betegségből
Debreceni László: Klinikai akupunktúra
László Ádám – Sziller István: Szülészeti és nőgyógyászati infektológia
Lengyel László (szerk.): A légzésrehabilitáció elmélete és gyakorlata
Fehér Ottó – Mészáros István: A pszichés működés élettana és kórélettana