Nyelv, ​meggyőzés, gyógyítás 1 csillagozás

A meggyőzés nyelvi mintázatai a 16-17. századi orvosi receptben
Kuna Ágnes: Nyelv, meggyőzés, gyógyítás

A ​meggyőzés, a gyógyítás és a hozzájuk kapcsolódó nyelvi cselekvések végigkísérik az egyes ember életét és az emberiség történetét egyaránt. Ez a könyv a gyógyításhoz kapcsolódó diskurzusok jelenében és múltjában tárgyalja a meggyőzés jelenségét és stratégiai műveleteit, jelentéslétrehozó cselekvésként a megismerés, a társas-kulturális meghatározottság felől mutatva be működésüket.

A funkcionális pragmatikai hátterű elemzés számos gyógyításhoz kapcsolódó modern, illetve történeti szövegben és szövegtípusban ismerteti a polarizálás, az intenzifikálás, a metaforizáció, a perspektiválás, a személyközi közelítés és távolítás, valamint a pozicionálás stratégiáit, továbbá ezek összjátékát. A vizsgálatban a 16–17. századi orvosi receptekben megjelenő, meggyőzéshez kötődő fogalmi-nyelvi kategóriák részletes leírása révén kiemelt szerepet kap a történetiség szempontja.

A kötet – múlt és jelen között kapcsolatot teremtve – betekintést ad a magyar orvosi nyelv… (tovább)

>!
Tinta, Budapest, 2019
204 oldal · ISBN: 9789634092070

Hasonló könyvek címkék alapján

Kovalovszky Miklós – Juhász József – Szőke István – O. Nagy Gábor: Magyar értelmező kéziszótár
Montágh Imre: Tiszta beszéd
Nádasdy Ádám: Prédikál és szónokol
Tótfalusi István: Vademecum
Ladó János – Bíró Ágnes: Magyar utónévkönyv
Szende Aladár: A magyar nyelv tankönyve középiskolásoknak
Nádasdy Ádám: Ízlések és szabályok
Molnár József – Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek
Sándor Klára: Határtalan nyelv
Rácz Endre – Takács Etel: Kis magyar nyelvtan