Tükörszínjátéka ​agyadnak 0 csillagozás

Poétikai problémák Szabó Lőrinc költészetében
Kulcsár-Szabó Zoltán: Tükörszínjátéka agyadnak

Az ​alábbi munka a szerző Szabó Lőrinc költészetével kapcsolatos kutatásainak eredményeit hivatott bemutatni. A munka átfogó képet kíván nyújtani Szabó Lőrinc költészetének poétikai sajátosságairól, a befogadását meghatározó líra- és olvasáselméleti dilemmákról, illetve az életmű lehetséges komparatisztikai vonatkozásairól. A Szabó Lőrinc-kutatás új filológiai vagy más jellegű eredményeinek háttere előtt immár megbízhatóbb környezetben nyílt mód olyan összefüggések fele is fordulni, amelyek Szabó Lőrinc értelmezéstörténetében eddig kevesebb figyelemben részesültek vagy éppen – módszertani okokból – revizora szorulhatnak (mint például Szabó Lőrinc individuum- vagy időfelfogásának eddigi leírásai vagy a műfordítói teljesítményéről alkotott értékelések). Jelen munka éppen ezért igyekezett az életmű egyes teljesítményeinek vagy szakaszainak tárgyalását olyan kérdésfeltevésekkel is összekapcsolni, amelyek elsősorban a Szabó Lőrinc-költészet poétikai arculatának megértéséhez vihetnek… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Ráció-Tudomány Ráció

>!
Ráció, Budapest, 2010
364 oldal · ISBN: 9786155047046

Hasonló könyvek címkék alapján

Morsányi Bernadett: Egyedül szembejövet
Sándor Iván: Németh László üdvtana
Rózsafalvi Zsuzsanna: A portré alakvariánsai Schöpflin Aladár életművében
S. Varga Pál: A gondviseléshittől a vitalizmusig
Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének
Csűrös Miklós: Pokoljárás és bohóctréfa
Vargha Kálmán: Berda József
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők 2
Pomogáts Béla: Radnóti Miklós