Az ​esztétikai tapasztalat medialitása 0 csillagozás

Kulcsár-Szabó Zoltán – Szirák Péter (szerk.): Az esztétikai tapasztalat medialitása

“Jelen ​kötet egy 2003. szeptember 25–26-án, Debrecenben megrendezett kollokvium előadásainak írásos, legtöbb esetben kibővített változatait gyűjti egybe. Az ülésszak […] egy az irodalomtudomány kultúraelméleti összefüggéseinek szentelt szakmai projektumba illeszkedik […]. Ezt a több éve folyó munkát az irodalomtudományban Nyugat-Európában és a tengerentúlon az 1990-es években végbement, Magyarországon pedig feltehetőleg a küszöbön álló kultúra- és médiaelméleti fordulat felvetette kérdések és kihívások hívták életre, amelyek többek között az irodalomértelmező diszkurzus ön- és tárgymeghatározásait is jelentős mértékben átalakították. […]
A jelen kötetben közölt tanulmányok arra tettek kísérletet, hogy a kommunikáció – Hans Ulrich Gumbrecht jelzőivel élve – “néma” vagy “nem-hermeneutikai” síkjának és feltételeinek az esztétikai tapasztalatban betöltött szerepére, sőt akár, ha rendelkeznek ilyennel, esztétikai tapasztalatára vagy érzékelésének nem kommunikatív mintázatú… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Ráció-Tudomány Ráció

>!
Ráció, Budapest, 2004
434 oldal · ISBN: 963862728X

Hasonló könyvek címkék alapján

Lóránd Zsófia – Scheibner Tamás – Vaderna Gábor – Vári György (szerk.): Laikus olvasók?
Jeney Éva – Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): (Tév)eszmék bűvölete
László Ruth (szerk.) – Szathmári Botond (szerk.): Fényvaluta
Buda Attila – Nemeskéri Luca – Pataky Adrienn (szerk.): „…mi szépség volt s csoda”
Bengi László – Hoványi Márton – Józan Ildikó (szerk.): „Visszhangot ver az időben”
Olay Csaba (szerk.): Idealizmus és hermeneutika
Látókörök metszése
Milián Orsolya – Odorics Ferenc (szerk.): Retro
Thomka Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei I.
Izsó Mária (szerk.): A Főnix dala