A ​beszédészlelés fejlesztése óvodásoknál és kisiskolásoknál / Játékkatalógus 1 csillagozás

Kuhn Gabriella – Gyarmathy Éva: A beszédészlelés fejlesztése óvodásoknál és kisiskolásoknál / Játékkatalógus

Kuhn ​Gabriella: A beszédészlelés fejlesztése óvodásoknál és kisiskolásoknál

Jelen munkámban a beszédpercepció, vagy másképpen a beszédészlelés fejlesztését tűztem ki célomul. Mint gyakorló logopédus és pszichológus, naponta találkozom olyan gyermekekkel, akik az óvodában szegényes szókinccsel, gyengébb beszédmotoros teljesítménnyel rendelkeznek, az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjén mozognak, és iskolába kerülve olvasási nehézségekkel küzdenek. A terápiás munkába azonban csak a beszédhibás gyerekek vonódnak be. Ám ennél jóval magasabb azoknak a száma, akik, bár nem beszédhibások, de fejletlen a fonematikus hallásuk, rossz a beszéd motorikájuk (hosszabb szavakat nehezen vagy rosszul utánoznak), gyenge a szövegemlékezetük, így bizonyos „alapozást” igényelnek, melyre az írás, olvasás épülhet. Mivel a logopédia a sérült funkciók korrigálását végzi, értékes gyakorlatsorokkal rendelkezik. Ezek közül azokat fűztem egybe, melyek alkalmasak arra, hogy csoportos keretben… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Iskolapszichológia

>!
ELTE, 2008
86 oldal · ISBN: 9634463894

Várólistára tette 4

Kívánságlistára tette 4

Kölcsönkérné 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam?
Diósi Annamária: Hallod?
Egresi Erika: Beszédindító – Tél
Montágh Imre: Mondd ki szépen
Montágh Imre: Tiszta beszéd
Fung Emília – Kovács Andrea: Mackógyógytorna a beszédébresztésért
Fehérné Kovács Zsuzsa – Sósné Pintye Mária: Játsszunk beszédet!
Schmidtné Balás Eszter: Képes könyv a dadogásról és más dolgokról
Klaniczay Sára: Esetek a gyermekpszichoterápia területéről
Vannay Aladárné: Gondolkodj és írj!