A ​keresztény bölcselet története 0 csillagozás

Kühár Flóris: A keresztény bölcselet története

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szent István könyvek Szent István Társulat

>!
Szent István Társulat, Budapest, 1927
326 oldal

Népszerű idézetek

Fisu>!

A keresztény bölcselettörténetnek magyar nyelven való megírására szerzőt az az érezhető hiány ösztönözte, mely a keresztény gondolat történetének kifejtése terén hazai irodalmunkban tapasztalható. A magyar nyelvű vagy fordításban megjelent filozófiatörténetek ugyanis – ha épen szentelnek is néhány oldalt a keresztény bölcseletnek – nagyobbrészt ellentétes állásfoglalással néznek vele szembe. (Domanovszki, Pekár, a Schwegler-fordítás.) Még legtárgyilagosabb köztük Nagy József műve, viszonylag legtöbbet is nyujt, de a keresztény bölcselet teljes megértése nála is gyakran hiányzik.
A szentatyáknak és a skolasztikusoknak bölcseletét a nagy külföldi forráskiadások és kutatások eléggé megvilágították már. E munka célja az eddigi eredmények rövid és áttekinthető összefoglalása volt e téren. Hiányos a katholikus bölcselet történetének feldolgozása a XVI. századtól kezdve. E téren a problématörténeti részletkutatás alig kezdődött még meg; az eszmék továbbfejlődését alig lehet még áttekinteni. Inkább életrajzi és könyvészeti adatok állnak csak rendelkezésre Hurter és Klimke műveiben is. A szerző itt is összefoglalást akart nyujtani és az összefoglalás hiányaival jelezni azon feladatokat, melyek csak sokoldalú monografikus feldolgozással oldhatók meg…


Hasonló könyvek címkék alapján

On Sai: Szürke szobák
Francine Rivers: Hang a szélben
C. S. Lewis: Keresztény vagyok
Kempis Tamás: Krisztus követése
Weöres Sándor: A teljesség felé
Wass Albert: Kard és kasza
Erdélyi Zsuzsanna (szerk.): Hegyet hágék, lőtőt lépék
Lloyd C. Douglas: „És köntösömre sorsot vetettek…”
Böjte Csaba – Karikó Éva: Ablak a végtelenre
Harrison Fawcett: A Katedrális legendája