Nándorfehérvártól ​Mohácsig 4 csillagozás

A Mátyás- és a Jagelló-kor hadtörténete
Kubinyi András: Nándorfehérvártól Mohácsig

A ​jeles történész kötetében olyan korábban már publikált tanulmányai kaptak helyet, melyek az 1456 és 1526 közötti időszak magyar hadtörténetének témakörében fogantak. Bevezetésként a nándorfehérvári diadalról, annak körülményeiről és következményeiről olvashatunk. Ezt követően Mátyás király és Jagelló-házi utódai hadügyének logisztikai kérdései kerülnek terítékre, majd a korszak vár- és várostörténetébe nyerhetünk betekintést. Megtudhatjuk, melyek voltak hazánk legfontosabb végvárai, milyen hatással voltak a háborúk a jelentősebb magyar városok életére, milyen plusz terheket rótt a polgárságra a hadakozás finanszírozása, sőt, olyan érdekességeket is, hogy miként fegyelmezték a katonákat Mátyás hadseregében, vagy milyen ügyek tartoztak a királyi kapitány hatáskörébe. Olvashatunk a fejérkői jobbágyok 1520 körüli megmozdulásairól, az 1523-as Szávaszentdemeter-Nagyolaszi térségében magyar győzelemmel végződő csatáról, Szulejmán szultán állítólagos békeajánlatáról és a mohácsi csata… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára

>!
Argumentum, Budapest, 2007
316 oldal · ISBN: 9789634464157 · Illusztrálta: Nagy Béla

Most olvassa 2

Kívánságlistára tette 3


Kiemelt értékelések

attatoth P>!
Kubinyi András: Nándorfehérvártól Mohácsig

Kubinyi András: Nándorfehérvártól Mohácsig A Mátyás- és a Jagelló-kor hadtörténete

Számomra ez a könyv a Jagelló korszakról adott sok új információt. A Jagelló királyok tevékenységét, számos hibájuk ellenére, most sokkal kedvezőbben ítélem meg. Megint az látszik bebizonyosodni, hogy az össznépi történelmi tudat igen gyakran túl leegyszerűsítve, sőt sokszor hibásan lát korokat, embereket, csoportokat. A kötet a szerző korábbi tanulmányainak gyűjteménye, ezért egyes kérdések akár hat-hétszer is előkerülnek (pl. a Magyar Királyság gazdasági, vagy katonai teljesítőképességének mértéke).

Chosen>!
Kubinyi András: Nándorfehérvártól Mohácsig

Kubinyi András: Nándorfehérvártól Mohácsig A Mátyás- és a Jagelló-kor hadtörténete

Voltak benn jól megírt részek, de számomra talán kissé túl sok volt benne a kutatói moralizálás és néha elveszett a részletekben.


Hasonló könyvek címkék alapján

Csonkaréti Károly: Hadihajók a Dunán
Gyöngyössy Márton: Pénzgazdálkodás és monetáris politika a késő középkori Magyarországon
Fraknói Vilmos: A Hunyadiak és a Jagellók kora
Nagy Géza – Nemes Mihály: A magyar viseletek története
Nagy László: Az erős fekete bég – Nádasdy Ferenc
Ungváry Krisztián: Budapest ostroma
Bán Mór: A Csillagösvény hídja
Kristó Gyula: Az Árpád-kor háborúi
Szakály Ferenc: A mohácsi csata
Kiss-Béry Miklós: I. (Hunyadi) Mátyás