Klasszikus ​modernség 0 csillagozás

Egy Turgenyev-regény paradoxonjai
Kroó Katalin: Klasszikus modernség

A történeti intertextuális monográfia keretében a szerző új elemzési műfaj kidolgozására vállalkozott. Különféle szépirodalmi alkotások, műfajok vonzáskörében és irodalomtörténeti folyamatokban megvilágítja, értelmezi a Rugyint, az elméleti kérdések kifejtését mindvégig műelemzési tapasztalatokon megalapozva. A könyvhöz tartozó módszertani és elméleti fogalmak kisszótára lehetővé teszi, hogy az olvasó biztonsággal eligazodjék a poétikai szakkifejezésekben.

Róla szól: Ivan Szergejevics Turgenyev

>!
ELTE Eötvös, Budapest, 2002
406 oldal · ISBN: 9634635636

Hasonló könyvek címkék alapján

Umberto Eco: Nyitott mű
August Strindberg: Drámák
Németh Lajos: A művészet sorsfordulója
August Strindberg: Három dráma
Szabadi Judit: A modernizmus sorskérdései
Montesquieu – E. T. A. Hoffmann – Babits Mihály: Igaz történet / A kis Zaches, más néven Cinóber / A gólyakalifa
Henrik Ibsen: Három dráma
August Strindberg: A vörös szoba
Hans Christian Andersen: Mesék és történetek felnőtteknek
Rainer Maria Rilke: Duinói elégiák / Duineser Elegien