Háborúk ​és hadviselés az Árpádok korában 4 csillagozás

Kristó Gyula: Háborúk és hadviselés az Árpádok korában

Jelen ​munka a honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig terjedő időszak hadtörténetének monografikus feldolgozása. A kötet két nagy egységre oszlik. Az első rész egyesével sorra veszi a háborúkat, katonai eseményeket, részletesen szól a nevezetes csatákról, számos esetben képekkel közérthetőbbé téve azok lefolyását. A második rész a hadviselés emberi-társadalmi és technikai feltételeiről tájékoztat, vagyis a háborúk típusairól, a hadakozókról, a hadszervezetről, valamint – Kovács László tollából – a korabeli viseletről és fegyverekről; ez utóbbit számos grafika színesíti.

A kötetet áttanulmányozva az olvasó nem csupán a szorosan vett katonai-hadi vonatkozásokról kap plasztikus képet, hanem ismereteket szerezhet a 10-13. századi Európa és Magyarország politikai és diplomáciai kapcsolatairól, a társadalmi átrendeződésekről és a technikai újításokról éppúgy, mint a viselet divatjelenségeiről.

A könyv tudományos igénnyel készült, állításait széles körű forrásanyag és… (tovább)

>!
Szukits, Szeged, 2003
404 oldal · ISBN: 9639441872

Kívánságlistára tette 9


Kiemelt értékelések

attatoth P>!
Kristó Gyula: Háborúk és hadviselés az Árpádok korában

Nagyívű összefoglaló munka, olvasmányos, inkább ismeretterjesztőnek ható könyv. A szerző remekül megírta, élvezetes olvasni. A viseletet és fegyverzetet tárgyaló utolsó fejezetet Kovács László írta, ez kissé nehezebb olvasmány. Itt elég sok a felsorolás jellegű rész, szerencsére jó ábrák segítik az eligazodást, csak épp kevés van belőlük. A viselet bemutatásához jól jött volna még néhány (sok) kép. A Kristó Gyula által írt fő résszel kapcsolatban kissé bizonytalanná tesz, hogy van ahol a krónikák állításait kétségbe vonja (pl. 300 évvel később keletkeztek), máshol viszont teljesen elfogadja őket. Egyes krónikásokat meg indoklás nélkül „megbízhatónak” nevez. Gondolom a szövegkritika alapján választotta ki, hogy mi az elfogadható forrás, azonban ez ebben a könyvben nem kerül tárgyalásra.


Hasonló könyvek címkék alapján

Resperger István – Kiss Álmos Péter – Somkuti Bálint: Aszimmetrikus hadviselés a modern korban
Szabó János: Haderő-átalakítás
Számvéber Norbert: Páncélosok a Dunántúlon
Maruzs Roland: Tábornoki kar 1945–1956
Veress D. Csaba: Magyarország hadikrónikája 1944–1945 I-II.
Antal László (szerk.): Ego sum Gallicus captivus
Csapó Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség története 1881–1914
Aradi Gábor – Szabó Péter: A tolnai hadosztály a Don-kanyarban
Szabó József János: Erődépítészet a XX. században
Lázár Balázs – Soós Péter – Szabó Péter – Szántó Nóra: Huszárkönyv