Értékelések 1

szp79>!
Kristó Gyula: A korai Erdély

Csak belaolvastam ebbe a könyvbe, de rendkívül sok új dolgot tudtam meg belőle. A szerző a régészeti leleltek, a helynévanyag és az oklevelekben levő személynevek alapján valószínűsíti, hogy bár voltak a 10. században már Erdélyben a magyarsághoz köthető határvédelmi csoportok, Erdély tömeges magyar betelepítése a 11. században kezdődött meg, a törzsi-nemzetségi társadalom felbomlásának következményeként. A betelepedés észak-nyugatról történt és az újonnan érkezők nagy része Észak-Erdélyben telepedett le. Az oláhok kapcsán egy 1164-es dátumot emel ki szerző, amikor egy bizánci támadás során a Fekete-tenger irányából érkező támadásban, „ahonnan még soha sem támadták Magyarországot”, oláhok is harcoltak a bizánciak seregében. A székelyek betelepedése magyarázataként a szerző a tudatos telepítés mellett a társadalmi okokat is felhozza. Érdekes még az erdélyi korai nemzetségek származásának kutatása, meglepő módon több esetben is igazolható a magyarországi származás.

Hirdetés