A ​feudális széttagolódás Magyarországon 0 csillagozás

Kristó Gyula: A feudális széttagolódás Magyarországon

A szerző új könyvében a középkori államfejlődés fontos kérdését, a feudális széttagolódás magyarországi történetét vizsgálja. Fél évezredet áttekintve részletesen elemzi a XI. század közepétől a XIV. század elejéig terjedő kort, röviden utal a IX-X. századi előzményekre, és a XIV-XV. századi fejleményekre is. Külön fejezetek foglalkoznak a királyi hercegség (dukátus) több évszázados históriájával, a korai Erdély és Drávántúl (Horvátország, Dalmácia és Szlavónia) történetét felvázolva a területi különkormányzat, valamint a tartományúri berendezkedés kérdéseivel, mindezt széles európai keretbe ágyazva, s egyben megadva a feudális széttagolódás Európára kiterjedő tipológiáját is.

>!
Akadémiai, Budapest, 1979
244 oldal · ISBN: 9630515954

Kedvencelte 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Granasztói György: A városi élet keretei a feudális kori Magyarországon
Makkai László: A magyar puritánusok harca a feudalizmus ellen
Szabó Miklós: Az újkonzervativizmus és a jobboldali radikalizmus története (1867–1918)
Rómer Flóris – Ipolyi Arnold – Fraknói Vilmos: Egyház, műveltség, történetírás
Horváth Julianna – Szabó Éva – Szűcs László – Zalai Katalin: Pártközi értekezletek 1944–1948
Hungaricus: Az 1956-os felkelés okairól és tanulságairól
Bán Mór: A Holló háborúja
Csikász Lajos: Megátkozottak
Bányai D. Ilona: A vér jogán