Mahábhárata 3 csillagozás

Krishna Dharma: Mahábhárata Krishna Dharma: Mahábhárata

A Mahábhárata, mely India ősi irodalmának, a Védáknak a része, egyedülálló helyet foglal el a történeti-elbeszélő művek sorában. Kevés olyan könyv van még, mely ilyen hosszú időn keresztül fennmaradt volna, mint ez az ötezer éves eposz. Maradandó népszerűsége már önmagában arról tanúskodik, hogy lapjai mély, örök érvényű bölcsességet rejtenek. Lelki üzenetén és megragadó történetein túl a Mahábhárata mélyreható betekintést nyújt a régmúlt világ mindennapi életébe is. „India kulturális enciklopédiájának” is nevezik, a mű látómezeje azonban messze túlmutat ezen a meghatározáson: az egyetemes igazságoknak minden ember számára érvényes tárháza is egyben.

>!
1120 oldal · keménytáblás · ISBN: 9781845990787
>!
Lál, Somogyvámos, 2000
384 oldal · ISBN: 963860347X · Fordította: Tóth Gábor

Enciklopédia 2


Most olvassa 2

Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 9


Kiemelt értékelések

>!
Lunemorte MP
Krishna Dharma: Mahábhárata

Egyszerűen csodálatos volt ez a könyv! Ajánlom azoknak, akik még nem olvasták a Bhagavad-Gítát és azoknak is, akik már olvasták, mert ez az előzmény.
Szerintem ez is egy alapmű. Mindig meglepődök, mennyi történetet „átcsempésztek" a bibliába a hindu mitológiából …

>!
Szilvi_F
Krishna Dharma: Mahábhárata

Korábban sokszor gondolkoztam rajta, hogyan is értsem azt, hogy a Mahábháratában minden benne van, most hogy a jelenleg elérhető leghosszabb változatát is olvastam, már tudom, legalábbis azt hiszem. Számtalan élethelyzet előfordul benne, és a legkülönbözőbb élethelyzetekben levő személyek legkülönbözőbb viselkedései. Két végpontot megemlítenék: barátok közötti ellenségeskedés és ellenségek közötti szeretet.
De nem csak általánosságokat tudok írni: a Pándavák történetében van egy „ismerős” epizód. A 12 évig tartó száműzetés után egy évet emberek között kell tölteniük, de úgy, hogy senki fel ne ismerhesse őket. Bár a kor legismertebb személyiségei voltak, mégis sikerült inkognitóban Viráta király szolgálatába állniuk, Draupadí pedig a királynő szolgálólánya lett. A királynőnek volt egy öccse, aki beleszeretett a „szolgálólányba”, de mivel nem járt nála sikerrel, a nővére, a királynő segítségét kérte, hogy el tudja csábítani. A királynő pedig beleegyezett.
(Katona József valószínűleg nem ismerhette a Mahábháratát, illetve a magyar fordítást biztosan nem.)
De itt más irányt vesz a történet, Draupadí egy erős, büszke királynő (nem tapasztalatlan és gyenge , mint Melinda), és a találkára elküldi maga helyett a legerősebb Pándavát, Bhímát, aki meg is öli a jellemtelen herceget.
Fordulatos, eseménydús, monumentális történet, átszőve erkölcsi tanításokkal, tartalmazza a Bhagavad-Gíta összefoglalását is, jócskán túlmutat a hősi eposz keretein. A védikus irodalom egyik csodálatos része.

2 hozzászólás
>!
alaurent P
Krishna Dharma: Mahábhárata

Nagyon jó szolgálatot tett a könyv elolvasása, amikor egy indiai barátommal közös utazást tettünk. Adott egy közös nyelvet a vallási és történelmi kérdésekhez. Azt sajnos ő sem tudta elmagyarázni úgy, hogy el is fogadjam, miképpen lehet isteni utasításra cselekedve a bűnöket negligálni, talán egyszerűbb a magyarázat, mint amit én keresek. Maga a történet nagyon lineáris, legalábbis a rövidített változat, amelyet én olvastam, mert csak a fő eseményszálat tartalmazza a Pándavák apjának halálától a győztes csatáig.
Az eposz karakterei, ahogyan az egy eposztól elvárható, túlzóak, hihetetlenül jók vagy rosszak. Mégis, a jó és a rossz harcának több ezer éves leírása magával ragadott, és kitűnő hátteret adott az utazáshoz.


Népszerű idézetek

>!
Lunemorte MP

A bölcs egyenlõen bánik minden élõlénnyel, mert mindegyikben a legfelsõbb lélek egyenrangú, szerves részét látja.

>!
Lunemorte MP

Ne próbálj meg feléleszteni egy rég halott kapcsolatot.

>!
Lunemorte MP

Harag révén az ember olykor elérhet pillanatnyi sikereket, de a végeredmény mindig pusztulás. A düh elhomályosítja az ítélõképességet, s olyan tettekre sarkallja az embert, melyeket egyébként sosem követne el. A bölcs ezért tartózkodik a haragtól.

>!
Szilvi_F

Nem lesz mindig ilyen nehéz az életünk, jönnek még jobb idők is. A földműves elveti a magot, aztán várja, mikor arathat. Ugyanígy, az erénynek és az igazságnak is idő kell, hogy meghozza gyümölcsét.

301-302. oldal, 24. fejezet - Judhisthira erkölcsi tanításai

>!
Lunemorte MP

— Ó, legkiválóbb risi, úgy vélem, nem vagyok híjával az erénynek, mégis annyi bánat jutott osztályrészemül. Ellenségeimnek ezzel szemben szinte semmi erénye sincs. Miért megy mégis olyan jól a soruk?
Lómása bólintott. — Ez ellentmondásosnak tûnik, kedves gyermekem, mégsem szabad bánkódnod miatta, mert a bûn révén elért siker hamarosan semmivé lesz. Van rá példa, hogy a bûnös bõségben él egy darabig, de aztán eléri a végzet, s elpusztul, úgy, hogy még írmagja sem marad.

>!
Szilvi_F

Ne törődj se boldogsággal, se boldogtalansággal, hisz tűnékeny mindkettő. Az idő egyszer örömöt, másszor bánatot hoz az embernek. A szenvedésből gyönyör születik, a gyönyörből szenvedés. Ebben a világban csak kétféle ember lehet örökké boldog: a félkegyelmű, és az, aki megtanult uralkodni az elméjén és az érzékein. Aki nem tartozik egyik csoportba sem, annak szenvednie kell. Épp ezért a bölcs nem ragaszkodik semmihez és nem gyűlöl semmit, hanem egyszerűen végzi a kötelességét a Legfelsőbb örömére.

1025. oldal, 30. fejezet - Judhistira bánata

>!
Lunemorte MP

— Közeledik a hajnal, s a démonok szürkületkor mindig új erőre kapnak.

>!
Lunemorte MP

— A tüzet könnyű észrevenni, még akkor is, ha el van rejtve.


Hasonló könyvek címkék alapján

Csák Erika (szerk.): Angkor elsüllyedt világa
Czakó Jenő – Czeglédy Sándor: A vallás története
Dvaipāyana Vyāsa: Vedānta-sūtra
Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás
Viṣṇu Purāṇa
Vishnu Sharma: The Panchatantra
Mahábhárata
Mahabharata (német)
Steven J. Rosen: India rejtett kincse
A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda: Srimad Bhagavatam – Harmadik Ének, első kötet