Az ​összehasonlító neveléstudomány alapjai 2 csillagozás

Kozma Tamás: Az összehasonlító neveléstudomány alapjai

Oktatáspolitika „alulról" – ez más műfaj, mint amit az oktatásügyi szakértő művel, aki magával az oktatáspolitikussal áll kapcsolatban, rá figyel, és azt akarja, hogy az oktatáspolitikus is őrá figyeljen. A szakértőknek és oktatáspolitikai tisztviselőknek az a természetes, hogy az oktatáspolitikát ők vagy a fölötteseik csinálják, a pedagógusok pedig – egyetértve vagy ellenkezve – végrehajtják a döntéseket. A tanárjelölt és a pedagógus nem így látja. Ő a saját szerepét keresi az „oktatáspolitikában", s ha nem találja, legföljebb kivonul belőle. Ezért ebben a könyvben – némileg eltérve a megszokott megközelítésektől – mindenütt azt hangsúlyozom, hogy az oktatásügyi történések nem kívülről és felülről jönnek, hanem magunk csináljuk, illetve magunk is részt veszünk bennük.

>!
Új Mandátum, Budapest, 2006
296 oldal · ISBN: 9639609323

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Németh András: A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete
Baska Gabriella – Nagy Mária – Szabolcs Éva: Magyar tanító, 1901
Fazakas István: Erdély nagy pedagógusai
Kis Csaba (szerk.): Vár a kollégium!
Kraiciné Szokoly Márta (szerk.): A felnőttképzésről három generáció nézőpontjából
Németh András – Garai Imre – Szabó Zoltán András (szerk.): Neveléstudomány és pedagógiai kommunikáció a szocializmus időszakában
Pukánszky Béla – Németh András: Neveléstörténet
Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története
Horváth László – Pornói Imre: Szemelvények a nevelés történetéből
Kiss Árpád – Horváth Lajos – Nagy Sándor – Szarka József (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1978