Minden ​napra egy vers 4 csillagozás

Kovácsné Mészáros Gabriella (szerk.): Minden napra egy vers Kovácsné Mészáros Gabriella (szerk.): Minden napra egy vers

A gyűjteményes mű 111 magyar költő 367 versét tartalmazza 6-10 éves gyermekek számára. E kötetben megtalálhatóak a méltatlanul elfeledett költők versei éppúgy, mint nagy költőink ritkán olvasható alkotásai is.
A könyv a versek megszerettetésén túl megismerteti az alsós korosztályt a természet változásaival; a természeti jelenségekkel; a növényekkel; az állatoknak az évszakokra jellemző viselkedésével; a gyermekeknek a természethez és az időjáráshoz kapcsolódó elfoglaltságaival és játékaival; valamint az év során az egymást követő főbb ünnepekkel és népszokásokkal.
A versek illeszkednek a gyermekek ismereteihez és egyúttal gazdagítják is azokat. Igaz örömet, könnyed és élvezetes ismeretszerzést nyújtanak a kevésbé jól olvasók számára is, s mindezt a versek világának egyedülállóan varázslatos nyelvezetén keresztül.

Kiadói ajánlás: 6 éves kortól · Tagok ajánlása: Hány éves kortól ajánlod?

A művek szerzői: Simon Emil, Gazdag Erzsi, Osvát Erzsébet, Kányádi Sándor, Szilágyi Domokos, Áprily Lajos, Szepesi Attila, Sulyok Gizella, Veress Miklós, Radnóti Miklós, Vidor Miklós, Kiss Benedek, Hajnal Anna, Csoóri Sándor, Zelk Zoltán, Takáts Gyula, Kiss Dénes, Enyedi György, Barcs János, Szabó Lőrinc, Buda Ferenc, Weöres Sándor, Barabás Éva, Csanádi Imre, Simon Lajos, Nemes Nagy Ágnes, Tordon Ákos, Fazekas László, Sarkady Sándor, Tarbay Ede, Káldi János, Rónay György, Simon István, Szécsi Margit, Juhász Ferenc, Lukács Ottó, Szalai Borbála, Devecseri Gábor, Ágh István, Majtényi Erik, Fazekas Anna, Gyárfás Endre, Székely Dezső, Madár János, Szép Ernő, Mándy Stefánia, Jánky Béla, Tamkó Sirató Károly, Végh György, Képes Géza, Bede Anna, Elek István, Beney Zsuzsa, Simai Mihály, Kiss Anna, Donászy Magda, Móra Ferenc, Pákolitz István, Iványi Márta, Vasvári István, Fésűs Éva, Galambosi László, Bars Sári, Fecske Csaba, Tompa Mihály, Jókai Mór, Egri György, Fodor József, Németi Rudolf, Szőcs Imre, Kopré József, Balla László, Zsirai László, Székely Magda, Urbán Gyula, Dénes György, Jung Károly, Garai Gábor, Páskándi Géza, Rákos Sándor, Szász Károly, Törő István, Gyurcsó István, Ténagy Sándor, Sarkadi Sándor, Iluh István, Kormos István, Nagy László, Polgár István, Csorba Piroska, Hárs Ernő, Nadányi Zoltán, N. László Endre, Sebők Éva, Tasnádi Varga Éva, Csokonai Vitéz Mihály, Bencze József, Arany János, Kisfaludy Károly, Kemenes Inez, Csukás István, Hárs László, Illyés Gyula, Bárdosi Németh János, Várnai Zseni, Papp László

Tartalomjegyzék

>!
Bíbor, Miskolc, 2001
288 oldal · ISBN: 9639103578
>!
Bíbor, Miskolc, 1996
288 oldal · ISBN: 9638561041 · Illusztrálta: Bodnár Judit

Enciklopédia 7


Kívánságlistára tette 1


Kiemelt értékelések

olvasóbarát>!
Kovácsné Mészáros Gabriella (szerk.): Minden napra egy vers

A kötetben 111 magyar költő 367 ( 1 bevezető vers, és február 29 nappal) versét tartalmazza 6-10 éves gyermekek számára. Alkalmas a versek megszerettetésén túl az évszakok, a természet változásainak , az ünnepek és a hozzájuk kapcsolódó népszokások megismertetésére. Szinte bevezetőként Simon Emil Hónapok című verse végigsorolja az év hónapjait és legfontosabb jellemzőiket. Az apró rajzok jól kiegészítik a versek szövegét és az egy hónap napjainak keretét is apró rajzok adják, hónaponként váltakozva, február hónapban pl. a hóvirág sziromlevelein jelennek meg a számok, decemberben pedig egy karácsonyfa szolgáltatja a keretet. Ismert és kevésbé ismert szerzők verseivel ismerkedhetnek a gyermekek: Gazdag Erzsi, Kányádi Sándor, Szilágyi Domokos, Áprily Lajos, Radnóti Miklós, Nemes Nagy Ágnes, Zelk Zoltán, Szabó Lőrinc, József Attila, Móra Ferenc, Jókai Mór, Weöres Sándor és sokan mások szerepelnek a kötetben.

maneki_neko>!
Kovácsné Mészáros Gabriella (szerk.): Minden napra egy vers

Csak dicsérni tudom az ötletet is, a kivitelezést is. A versek jók, széles skálán mozognak, bármilyen hónapra, évszakra, alkalomra találunk kedvünkre valót közülük.
Könyvtárból hoztuk ki, de ha ráakadok valamelyik antikváriumban, biztosan megveszem.


Népszerű idézetek

olvasóbarát>!

Móra Ferenc: A cinege cipője

Vége van a nyárnak,
hűvös szelek járnak,
nagy bánata van a
cinegemadárnak.

Szeretne elmenni,
ő is útra kelni.
De cipőt az árva
sehol se tud venni.

Kapkod fűhöz-fához,
szalad a vargához,
fűzfahegyen lakó
Varjú Varga Pálhoz.

Azt mondja a varga,
nem ér ő most arra,
mert ő most a csizmát
nagyuraknak varrja.

Darunak, gólyának,
a bölömbikának,
kár, kár, kár, nem ilyen
akárki fiának!

Daru is, gólya is,
a bölömbika is,
útra kelt azóta
a búbos banka is.

Csak a cingének
szomorú az ének:
nincsen cipőcskéje
máig se szegénynek.

Keresi-kutatja,
repül gallyról gallyra:
„Kis cipőt, kis cipőt!” –
Egyre csak azt hajtja.

229. oldal

Kapcsolódó szócikkek: bölömbika · búbos banka · cinke · daru · gólya
olvasóbarát>!

Takáts Gyula: Rózsára ült a köd

Erdőre szállt a köd.
Bokorra, rétre, dombra.
Zörög a fák közt
a tél kolompja.

Ha most kazallá válna
szívemnek tája,
minden cinkének
lenne tanyája.

Rózsára ült a köd,
s fütyülve bánatomra,
vidáman zeng a cinke
a téli tar bokorba.

53. oldal

Kapcsolódó szócikkek: köd
5 hozzászólás
olvasóbarát>!

Gazdag Erzsi: Hóember

Udvarunkon, ablak alatt
álldogál egy fura alak;
hóból van a keze-lába,
fehér hóból a ruhája,
hóból annak mindene,
szénből csupán a szeme.
Vesszőseprű hóna alatt,
feje búbján köcsögkalap.

34. oldal

olvasóbarát>!

Radnóti Miklós: Éjszaka
Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom,
alszik a pókháló közelében a légy a falon;
csönd van a házban, az éber egér se kapargál,
alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály,
kasban a méh, rózsában a rózsabogár,
alszik a pergő búzaszemekben a nyár,
alszik a holdban a láng, hideg érem az égen;
fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben.

217. oldal

Kapcsolódó szócikkek: rózsabogár
olvasóbarát>!

Kányádi Sándor:
Tavaszutó
Ázik a Küküllő,
paskolja a zápor,
tovatűntén is még
csurog a fűzfákról.

Játszik az esővel
a nap mosolyogva,
szivárványhidakat
ível a folyóra.

Récefiókákat
vezényelő vének
tanítgatják a szép
búvármesterséget.

Messzi jár a zápor,
viszi a szél, húzza:
szemlátomást nő a
nyomában a búza.

S meglátván a békák
udvarát a holdnak,
holnapra új záport,
záport kuruttyolnak.

113. oldal

olvasóbarát>!

Garai Gábor: tücsök-dal

Zöld-arany erdőn
búvik az árnyék,
perdül a tisztás,
szólal a síp:

hallod-e, jószág,
fény-szüle csillag,
fény-szüle csillag
táncdala hív.

Most, kicsi zergém,
szökj le a sziklás
bú magasáról,
rúgjad a port:

két deli szarvad
ágabogára
színarany almát
ültet a hold.

173. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Kányádi Sándor: Zümmögő
Muzsikáló madárház
Nagy Natália: A Nap születésnapja
Arany János: Családi kör
Gazdag Erzsi: Itt az ősz!
Bujáki Lívia: Kutyavári kutyák
Tóth Ágnes: ABC parádé
Tóth Ágnes: Macskadombi versek
Gazdag Erzsi – Juhász Magda: Vidám vásár
Jékely Zoltán: Csodamalom a Küküllőn